Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Till minne av Håkan Olofsson

Till minne

Reportage

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Till minne av Håkan Olofsson, Becken by

I en parallell artikel med denna, och med samma tidsfördröjning, berättas om vårutflykten till Mjösjöstugan 2012-03-24. Antalet skidande och skotrande by-bor som anslöt till stugäventyret var ganska få. Förutom att vädret var lite mulet och snön blöt, torde en annan anledning ha varit sorg och förstämning. Bybon Håkan Olofsson gick bort den 2:a mars 2012 – stilla insomnad men i ljust minne bevarad - som begravningsnotisen vackert formulerade det. Begravning skedde på fredagen den 23 mars, dagen innan vårutflykten till stugan.
Bland Becken-Webbens bilder återfinns Håkan på flera ställen. Här visas två exempel.

Håkan Olofsson

Bild 1. Vårutflykt till Mjösjöstugan 2010-03-27. Håkan ses skratta, som alltid. Till höger ses sambo Ulla-Britt i skoterhjälm.

Håkan var väldigt unik, en tekniker med stora projekt. Ett av projekten var att konstruera och bygga en egen skogsmaskin av ny typ. För undertecknad, som har mycket gemensamt med Håkan, känns detta som en helt naturlig tanke. Mången annan lär tveka inför ett dylikt projekt. Tyvärr blev maskinen inte färdig, men det är visionen som räknas.

Håkan Olofsson

Bild 2. Arthur och Ellen Olofsson med sonen Håkan. Håkan föddes den 12:e maj år 1945. Dessa dagar är lite magiska. Freden i Europa efter andra världskriget är bara några dagar gammal. Håkan torde vara ca 2 år då detta foto togs, ungefär 1947. Håkan ser lite förundrad ut över fotografen Algot Engström som håller upp kameran utanför fönstret. Detta är nog det enda kort som existerar där Håkan inte skrattar.

Becken-Webben och Hörneå önskar på detta sätt hedra vår bybo Håkan – i ljust minne bevarad.

Gunnar Engström, 2012-03-26/2012-10-31

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se