Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Häxeri i Nordmalings socken

Estrid Bohlins "forskningslåda"

<<<>>>

Folktro och seder

Bruket i Hörnefors

Skolväsendet i Hörnefors

Hörnefors historia

Hörneå historia

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Häxeri i Nordmalings socken

Material ur bybon Estrid Bohlins "forskningslåda" fortsätter, med ett aktuellt ämne. Under sommaren 2021 har radiokanalen P1 berättat om häxprocesserna i Sverige, ett återkommande tema om en tragisk tid i svensk historia.

I Estrids forskningslåda fanns ett tidningsklipp med signaturen ”W-e”. Rubriken var ”Häxeri i 1600-talets Nordmaling”. Tyvärr är årtal och tidningsursprung okänt men klippet förmodas härröra från Västerbottenskuriren. Vi gör ett referat.

Signaturen W-e hade läst i domböckerna från Nordmaling, som var en ganska enahanda läsning. Men, år 1658 hittades något intressant som skakade socknen. Pigan Brita Björnsdotter hade ertappats med tidelag med husbondens vallhund. Hon och hunden blev dömd till halshuggning och därefter ”å båle brännas”.

Kort efter domen mot tidelag följde en annan dom mot häxeri. Som grund till detta fanns en 11-åring flickas berättelser. Signaturen W-e konstaterar att ”… betecknande för tiden är att både andliga och världsliga myndigheter tog sådant på allvar”.

Flickan berättade om sin matmor, hustru Malin i Mullsjö, hur hon beskrivit att trollkäringarna fick två mark smör var sjunde dag ur badstuguväggen, förutsatt att de satte dit en kniv i väggen.

Trollkäringarna brukade också ”använda en bordsduk och en garnhärva till att stryka boskapen med alla högtidsaftnar på året för vinnings skull, och gjorde bärkatter av kvistar ur gamla kvastar och annat, samt hår av kreatur, och när de höll dessa figurer över elden blev de levande och kunde användas till att tjuvmjölka kor med”.

Matmor Malin hade även berättat att i Blåkulla eller helvetet var bordet 12 mil långt. Vid detta bord var tredjedelen män och resten kvinnor. ”När trollkäringarna tog tjänst hos Fanen brukade de gå i kyrkans vapenhus sent på kvällen och träffa Fanen, som då brukade bita dem i axeln eller ena lillfingret, så att blod framkom, varefter han förde dem upp genom luften hem till sig”.

Flickan berättade även att Malin fick otroligt mycket smör, ost och vassla efter sina kor, mer än grannarna. Flickan hade provat att själv göra sig en ”bära” utifrån det Malin berättat, men ”bäran” fick liv och flickan blev rädd och sprang. Av dessa insikter anmälde flicka sin matmor.

Malin dömdes av häradsrätten mot hennes nekande till böter. Flickan som angivit Malin dömdes även hon, till riset”. Högre instans - Hovrätten - undanröjde trolldomsböterna, men ”riset stod fast för flickan”.

Berättelsen fick således ett lyckligt slut utom för flicka fick straff för sina osannolika fantasier. Tyvärr slutade det inte lika lyckligt längre fram i historien då häxeriprocesserna tog fart inte minst söderut i Ångermanland och Hälsingland.

Gunnar Engström, 2021-07-28

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se