Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Häggnäs Bäcken och Gunnar Nordahl

Släkthistoria

Sportkultur i "Hörneåfors"

Hörneås historia

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Häggnäs, Bäcken och Gunnar Nordahl

Släktforskning av Ingemar Häggström

Ingemar Häggström är en läsare från Täby med anor från byn Häggnäs inte långt från Hörneå by, uppströms Hörneån. Ingemar har bidragit med material till hemsidan, bland annat om släktforskning och inte minst kring fotbollslegenderna bröderna Nordahl med Gunnar i spetsen. Om guldbröderna Nordahl kan man läsa via denna länk.

Ingemar har sammanställt ett omfattande arbete och en plansch över släkter med koppling till byn Häggnäs. Planschen finns i en provutförande som Ingemar avser trycka upp i ett antal exemplar. Denna kan även vara av intresse för Hörneå by då det finns kopplingar mellan de närliggande byarna. Det är det senare som föranleder bidraget nedan från Ingemar, i ett mail till Redaktionen 2024-04-08. Vi återger texten ur mailet, som dyker rakt in i tidigt 1700-tal:

Per Jonsson (1714-1792). Han var son till Anna Andersdotter (1680-1775) och farbror till Jonas Johansson (1741-1781). Per flyttade från Häggnäs till Bäcken 1768 med Anna och Jonas. Jonas flyttade sedan 1776 till Skravelsjö där han blev hemmansägare. Vart Per Jonsson tar vägen är oklart.

Anna Andersdotter lever ett mycket händelserikt och långt liv. Född i Innertavle som oäkta dotter till hemmansägare Anders Carlsson från Holmön. Hennes första man, knekten Mikael Gris, stupade under Stora Nordiska kriget i Estland 1704. Deras son Mikael Mikaelsson Hägg var knekt i Häggnäs 1728-30 och senare hemmansägare i Obbola. Han får tio barn som alla uppnår vuxen ålder. År 1707 träffade Anna styrmannen Johan Johansson Ångerman vars skepp strandade på Holmön. De får den oäkta dottern Margareta som sedan gifter sig med en bonde i Sörmjöle. Under graviditeten vistades Anna i Vasa. Annas andre man är Jonas Johansson från Arnäs. De flyttade 1713 till Häggnäs 1 och får barnen Per, Johan, Ingrid och Karin. Anna avlider i hemmet i Bäcken vid 95 års ålder.

Olof Andersson (1751-1795). Han är född i Brattby och son till postbonden Anders Rasmusson i Bäcken. Olofs bror Erik Andersson är far till uppsyningsmannen Johan Olofsson i Bjenberg som är känd för att ha gömt undan en silverskatt som senare stals under den ryska ockupationen sommaren 1809. Anders Rasmusson är anfader till släkten Bergström i Bäcken och mormors-morfars-farfar till fotbollsbröderna Nordahl.

Barbro Magdalena Persdotter (1827-) från Häggnäs är Anders Bäckman i Bäckens andra hustru. De får dottern Maria Magdalena Bäckman som gifter sig med Pher Erik Engström i släkten Engström från Bäcken. Det innebär att Gamm PellPersa är mormors-mormors-far till deras son, Rikard Engström. Gamm PellPersa är hemmansägare och nämndeman i Häggnäs, som enligt en traderad historia skjuter två römmryssar hösten 1809. Gamm PellPersa är morfars-farmors-far till fotbollsbröderna Nordahl. Det innebär att Hörneå bys hemsideskribent Gunnar Engström, är sexmänning med Gunnar Nordahls son Thomas.

Man får hänga med i svängarna kring Anna Andersdotter och Gamm PellPersa. Den egna släkten grenar annars ut sig mot Ängersjö, men tydligen även mot Häggnäs.

Anders Rasmusson - 300 års tillbakablick - så var titeln till en tidigare artikel. Denna kommenterades även av Christer Engman, från Strömsbruk men bördig från Ängersjö, och kan läsa via denna länk.

Anders Ersa, Erik Bergström och Anders Bergström

Bild 1. Ur artikeln "Gammel-Bergströms" som får hänga med i ännu ett varv. Till vänster sitter Anders Ersa (f 1832 – d 1927). I mitten ses sonen Erik (Andersson) Bergström (se bild 1) och till höger sitter sonsonen Anders Bergström (f 1893 – d 1984) med sonsonsonen Karl-Erik (f 1921). Fotograf torde vara Skribentens farfarsbror Algot Engström.

Mycket verkar landa hos bröderna Nordahl, likt den gamla läderkulan. Ämnet torde generera fler artiklar, exempelvis om mamma Nikolina Nordahl. Mer om detta senare.

Gunnar Engström, 2024-04-09

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se