Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Gustav V besöker Rosornas Kyrka i Hörnefors

Hörnefors historia

Startsida

Gustav V besöker Rosornas Kyrka i Hörnefors

Skribenten fortsätter att titta på några bilder från Kenneth Eklunds USB. Nu är det bara enstaka bilder kvar som inte är visade på Becken-Webben, antingen i gamla eller nya artiklar. Ett flertal av bilderna är desamma som Skribenten haft i tidigare samlingar, men Kenneth Eklunds bilder har bidragit med intressanta detaljer till Hörnefors historia. Egentligen är bilderna samlade av Karl-Erik Öberg, som Kenneth berättat. Här ska vi stifta bekantskap med ett kungligt besök, av Gustav V.

Gustav V vid Rosornas Kyrka

Bild 1. Rosornas Kyrka ses tydligt i bakgrunden. I förgrunden - ett namnchiffer som tillhör Gustav V. Stämmer uppgifterna är årtalet 1922.

Skribenten trodde först att bild 1 var från 1908 då Rosornas Kyrka invigdes. Becken-Webben har andra bilder från detta festliga tillfälle. Bilder 2 och 3 visar detta tillfälle, men i övrigt hänvisas till tidigare artiklar. Men, bildens filnamn säger "Kyrkan 1922 vid Gustav V besök", och så var det nog. Gustav V blev kung 1907, så i princip hade det varit möjligt att han medverkade 1908.

Gustav V och Rosornas Kyrka

Bild 2. Även denna bild fanns på Kenneth Eklunds USB. Bilden var tyvärr suddig men i den upplösning som bilderna kan visas på Becken-Webben spelar detta inte så stor roll. Gustav V ses strax till vänster om bildens mitt. Kanske är bilden spegelvänd, med gamla skolan i bakgrunden, om nu denna bilden visar då kungen går mot Rosornas Kyrka eller från densamma. Inte heller det spelar så stor roll.

Hörnefors Kyrka 1908

Bild 3. Invigningen av Hörnefors nya kyrka, sedermera Rosornas Kyrka Pingst 1908.

Vill man se grundarbetet med kyrkan från 1906 går även det bra på Becken-Webben, ett stenbrott av stora proportioner.

Hörnefors Kyrka 1908

Bild 4. Invigningen av Hörnefors nya kyrka, sedermera Rosornas Kyrka Pingst 1908. Observer stavningen "Pingsthälgen".

År 1922 var ett av flera tillfällen som kungligheter besökte Hörnefors. I en nylig artikelserie berättades om Prinsessan Sibylla som besökte Solgården 1953. Därtill finns uppgifter om ett besök hösten 2010, vid invigningen av Botniabanan, med diverse bilder som inte är helt verifierade.

Gunnar Engström, 2019-02-04

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se