Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Gunnar Sjöberg berättar om Håknäsmördaren

Håknäsmördaren på Långholmen

Håknäsmördaren talar

Håknäsmördaren igen

Mördar-safari

<<<>>>

Konst och Kultur i "Hörneåfors"

Hörnefors historia

Hörneå historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Gunnar Sjöberg berättar om Håknäsmördaren

Håknäs är en trygg by och så var det nog även på sena 1800-talet. Där skedde dock ett mord år 1885. Detta kan ju tyckas vara länge sedan och avskrivet. Men, det som då hände ger en viktig lärdom och kontrast till det som händer i dagens samhälle då mord tyvärr tillhör vardagens nyheter. Ett förspillt liv för alla som drabbades - även mördaren - detta tål att reflektera kring.

Gunnar Sjöberg

Bild 1. En bild som inleder samtliga artiklar i denna serie. Erik Axel Mikaelsson ses här med makan Margareta Käck, fotat under första hälften av 1880-talet, ur boken "Håknäsmördaren på Långholmen".

Onsdagen den 22:a maj anno 2024 berättade författaren Gunnar Sjöberg om sin bok. Detta skedde i Håknäs Bygdegård, bara någon kilometer från mordplatsen. Bygdegården var full av besökare som lyssnade till Gunnar Sjöberg. Dessutom medverkade fru Nelly och syster Karin i presentationen. Nelly och Karin läste några valda och känslosamma delar ur boken.

Gunnar Sjöberg

Bild 2. Gunnar Sjöberg berättar om sin bok Håknäsmördaren på Långholmen.

Håknäsmördaren Erik Axel Mikaelsson är farmors far till Gunnar Sjöberg och syster Karin . Mordet har av förklarliga själv varit ett känsligt ämne i familjen. Gunnar berättar att det ofta är den tredje generationen som lyfter på släkthistoriens lock, en parallell till andra berättelser om mord. I detta fall skriver Gunnar dessutom en bok vilket är starkt.

Gunnar Sjöberg

Bild 3. Från vänster syster Karin, fru Nelly och till höger Gunnar Sjöberg. Notera bågbron i bakgrunden, en bro över Öre älv mellan byarna Öre och Strömsör. Bron återkommer nedan.

Erik Axel Mikaelsson benådades i slutet av sitt liv på grund av en cancerdiagnos. Han återvände då till sin hembygd, en bygd som förändrats och fru Margareta var dessutom död. Han hann tillbringa ungefär ett halvår i det fria. Dessutom hade sågen han jobbade för i Håknäsbacken lagts ned och ersatts av sågverkssamhället på Norrbyskär. Där bodde och arbetade dottern Emma med sin make Sven-Olov Sjöberg och hos dem fick den före detta fången husrum.

Bron Strömsör

Bild 4. Bron mellan byarna Öre och Strömsör över Öre älv, nyårsafton 2019.

I bild 3 noteras bron över Öre älv. Riks-13 och bro hade byggts under perioden då Erik Axel Mikaelsson satt fängslad på Långholmen. I boken gjordes en vinkling kring ett sammanträffande. Bron över Öre älv tillverkades vid Bergsunds Mekaniska Verkstad AB i Stockholm, beläget strax utanför grindarna till fängelset på Långholmen. Bullret från industrin måste ha hörts på fängelset, ett buller som Erik Axel Mikaelsson lyssnat till samtidigt som bron byggts, en bro över den kära älven hemmavid.

Bron Strömsör

Bild 5. Bron i föregående bild tillverkades vid Bergsunds Mekaniska Verkstad AB i Stockholm 1911.

Detta är femte artikeln om Håknäsmördaren. Vill man läsa de tidigare artiklarna finns länkar i marginalen högst upp till vänster.

Gunnar Engström, 2024-05-25

 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se