Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Gunnar Johanssons minnen från Ågern

Hörnefors historia

Startsida

Gunnar Johanssons minnen från Ågern

1) Se tillägg 2014-05-11 i slutet av artikeln, där Gunnar Johansson kryper till korset om att Paradiset hittas i nr 31. Den ursprungliga texten får kvarstå. Redaktionen är bra på att skriva men dåligt på att redigera gammal text och dess komplicerade länkar på nätet.

2) Se tillägg 2014-05-31, om hur bybon Ulf Hahlin minns Paradiset från sina ungdoms år.

3) Se tillägg 2014-06-13 (i slutet av denna artikel), där Thyra Hahlin berättar om Paradiset på Ågern.

Här återkommer vi till Ågern. I kort resumé kan sägas att Ågern utgör en del av Hörnefors, ett område på vägen ut mot Hamnskär och dåtidens Sulfitfabrik. I en tidigare artikel presenterades området med några gamla fastighetskartor som läsaren Torsten Andersson skickat till Redaktionen. Dessa kartor återfinns även i slutet av denna artikel.

En annan läsare, Gunnar Johansson berättar här några minnen från Ågern, och skrev så här:

Hej igen.
I min grönaste barndom bodde jag några år i nr 48. Mina föräldrar berättade senare att just det huset kallades Paradiset. Det är så jag minns, men det minnet kan ju vara fel. I 31 bodde då bla Egon Häggström och Dan Åström med familjer, i 48 bodde vi och vägg i vägg Nordahls, i 41 bodde Ture Fällmans familj. Åren var 1950 till 1952.

Men 43 är en intressant byggnad. Den ser ut som en danspaviljong, men var troligtvis Slaskhuset där alla tömde sina slaskhinkar. En kväljande, illaluktande sörja och enormt många råttor. På andra sidan Industrivägen finns några byggnader utspridda nära vägen. De var timrade skyddsrum där taken gick nästan ned till marken, vilket gjorde att man lätt kunde klättra upp och leka på dem.

Någonstans i närheten av slaskhuset hade skomakaren Lindgren sin verkstad, och väster om koppra hade Sven "Svängis" Johansson sin cykelverkstad.

Nere vid biografen gick en slaskbrygga rätt ut i havet, så att slasken kunde blandas upp med utsläppen från fabriken, praktiskt med all skit på samma plats.

Ha en trevlig sommar hälsar,
Gunnar Johansson i Bureå, 2014-05-04

Man förstår att det inte är riktigt säkerställt var ”Paradiset” låg. Gunnar menar att det var hus 48 som avsåg Paradiset och inte som Erik Norgren nyss påpekat, grannhuset hus 31. Torsten Andersson å sin sida menade att 48:an istället var ”Edens Lustgård”, i den ursprungliga texten – gamla testamentet. Det här skulle behöva redas ut av självaste kyrkoherden.

Ågern

Bild 1 Vi ökar förstoringen i Torsten Anderssons karta, för att se hus 43 bättre.

Gunnar ger häpnande information om slaskhuset, som mellanlagring i hus 43 innan det forslades ut i ”havet”, Södra Kvarken som det heter och inte Bottenviken som skribenten felaktigt skrivit vid något tillfälle (påpekat av fd Rektorn Bo Sjöstedt). De sanitära, eller snarare dess brister, är svåra att föreställs sig idag. Trots allt hade man närhet till vatten. Det har dessutom påpekats att det som ser ut som ”kurer” utmed vattentuben till Fabriken var tappställen för färskvatten (Hörnån från Bruksdammen), obegränsat och ganska rent.

Redaktör och rör

Bild 2. Som en händelse, besökte Skribent och Redaktör Lena Lindholm Ågern och Hamnskär för några dagar sedan, för att rekognosera. Detta var innan Gunnar Johansson berättade om slaskhus och slaskrör. Här ses Redaktören stoltsera, på Fabrikens gamla rör rakt ut i vattnet. Det var lågvatten så skribenten kunde torrskodd ta bilden från en sandbank.

Gunnar fortsätter att berätta om skyddsrummen. Dessa har satt spår i minnet hos fler läsare, som muntligt framförts till Redaktionen. Tyvärr saknar vi bilder, men kanske, ett tema att återkomma till efter sommaren 2014.

Gunnar Engström, 2014-05-04

 

Ågern södra

Bild 3. Torstens karta över Ågern med numrerade hus. Blått i nederkant visar Fabriksvikens vatten (mot väster). Det röda huset (nr 42) är det som ses i mitten av bild 2. De två husen som markerats blått (nr 28 och nr 29) är de som visades i den föregående artikeln med Ulla Lindströms tidningsklipp, se återgivet i bild 3. Det grönmarkerade huset kallat ”Föreningshus” i kartan är dagens ”Hörneforsgård”.

Ågern norra

Bild 4. Det är husen i centrum som återfinns i ökad förstoring i bild 1.

Tillägg 1) Paradiset = nr 31 (2014-05-11).

Det gick bara några timmar från det att ovanstående artikel blev publicerad till det att Gunnar Johansson återkom med ett nytt mail. Frågan gäller PARADISET, och det är ju viktigt. Så här skrev Gunnar 2014-‎05-‎04 kl 20:19!

Hej igen.
Mittåt som militärerna säger när man ska rätta in sej i ledet. Jag har pratat med Erik Norgren, som visst har skickat ett mejl om det som nu följer. Min brasklapp om att jag kunde minnas fel, har visat sej vara befogad. Paradiset var tydligen huset nr 31.

Det hus, 43, som jag tyckte såg ut som en danspaviljong var faktiskt en danspaviljong. Längst inne i denna i ett litet kyffe satt Helge Lindgren och pliggade skor. Slaskhuset var i en annan liten byggnad. Om detta har du nog redan fått besked om.

Hälsningar, Gunnar Johansson

Erik Norgren är en i raden som intresserar sig för Paradis och Edens Lustgårdar på Ågern. Dessa uttryck refereras ganska ofta i bygden, med komisk anspelning på fina namn på hus som var allt annat än det som namnen antyder. Mycket riktigt som Gunnar Johansson påpekar, Erik Norgren hade hört av sig omgående till Redaktionen. Detta tillägg görs med viss fördröjning då Redaktionen gått in i sommar-ide med lägre produktion.

Tillägg 2) Ulf minns Paradiset från sina ungdoms år (2014-05-31).

Grannen och bybon Ulf Hahlin bekräftar att Paradiset var i hus 31. Ulf har mycket att berätta om Ågern och husen där. Han bodde under några ungdoms år i just Paradiset, ca 1940-tal. Det låter ju inte illa. Paradiset tänker man sig ju annars i en avlägsen framtid.

Vi tar oss friheten att återge några detaljer i Ulfs berättelse. Husen hade fyra lägenheten på botten och på övervåningen (se länk bild 3 och 4), sammanlagt åtta familjer per hus.

De så kallade slaskhusen var hemska upplevelser. Där slängdes hushållsavfall på golvet. Husen hade "dubbla väggar" berättar Ulf, utan att förstå exakt vad han menar. Hur som helst frodades livet i dessa väggar med jätteråttor. Ulf minns att man väntade till vinter och frost innan slaskhusen tömdes. Då spettades eländet bort i fruset tillstånd. Man kan lätt föreställa sig alla dofter, flugor och råttor under sommaren, som att krypa in i en komposttunna.

Råttjakt var en vanlig syssla, inte minst med luftgevär. En bit bort utmed Fabriksvikens strand fanns en sopstation där allt möjligt tippades. Här eldade man även, med andra ord en klassisk så kallad "bränngrop". Även här frodades råttorna, stora som katter. Ulf minns även hur råttor brännskadats. I det tillståndet var det väl snarast en befrielse att få sig en luftgevärskula, stackars råttan.

Ulf har tidigare, likt andra läsare, nämnt "skyddsrummen". Dessa ses inritade på kartan i bild 4, som små lådor på andra sidan Fabriksvägen (samma sida som Idrottshuset). I bild 3 ses de fortsätta söderut utmed vägen med ca 100 meters mellanrum. Rimligen tillkom skyddsrummen i anslutning till 2:a världskriget och då borde Torsten Anderssons karta (grunden för dessa artiklar) vara från 40-talet snarare än 20-talet.

Skyddsrummen och dess syften har satt spår i minnet hos de som var med då det begav sig. Man kan föreställa sig att Hörnefors Sulfitfabrik vara ett angeläget bombobjekt om nu landet skulle hamna i krig. Papper var nog inte det viktigaset att få stopp på. Snarare kan man tänka sig biprodukten etanol (sprit) som kunde fungera som drivmedel. Eller var det allmänna föreskrifter om att större arbetsplatser och boenden skulle ha skyddsrum? Om inte annat var skyddsrummen intressanta lekplatser, förstår man av Ulf.

Tillägg 3) Thyra Hahlin berättar om Paradiset på Ågern (2014-06-13).

Grannen och bybon Ulf Hahlin återkommer efter tillägg och inlägg nr 2 (se ovan). Nu har Ulf mer information efter att ha intervjuat sin gamla mor Thyra om Paradiset Nr 31.

Thyra är nog född på 1920-talet och bor i Hörnefors. Thyra berättar att standarhöjningen i Paradiset kom 1953, med WC i källaren. Dessutom installerades en diskbänk och ett tvättställ i köket. I "våran" uppgång (Thyra och Arne Hahlins) i Paradiset bodde; A Jakobssons, Bertil Larssons, och familjen Mattssons. I andra uppgången bodde; Egon och Vivi Häggström, Bror och Emelia Johansson, Per och Dagmar Persson, samt familjen Rehnmarks.

Så var det med det - bra information om Paradiset - och att det finns WC! Tack Gode Gud för det!

Gunnar Engström, 2014-05-11

Besökare