Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Grönqvist - en Hörneås "Globetrotter"

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Grönqvist - en Hörneås ”Globetrotter”

Det är med stort intresse man hört berättas om handlare Grönqvist (se bild 1).

Grönqvist

Bild 1. Främre raden från vänster: Erica Åman-Persson, Selma Grönqvist (Johan Grönqvists fru), Emma Grönqvist (syster till Johan G, boende i Amerika), okänd. Bakre raden från vänster: Rickard Engström, Johan Grönqvist (1920-talet).

Grönqvist ägde en bil (se bild 2), vilket var få förunnat på 1920-talet. I baksätet tycks systern Emma Grönqvist sitta iklädd elegant päls, och man får intryck att bilden togs samtidigt med Bild 1 ovan. I så fall har Johan Grönqvist bytt plommonstopet till en läderkeps som passade bra för bilkörning. Den som sitter på passagerarsidan i framsätet synes vara Rickard Engström, med plommonstopet kvar i fartvinden. Det är svårt att skilja Rickard från "Halvan" (Stan Laurel) i filmerna om "Helan och Halvan"!

Grönqvist

Bild 2. Familjen Grönqvist på biltur (1920-talet). Algot Engström arrangerade bilden, och man får intryck att bilen är stillastående vid fotograferingen eftersom hjulens ekrar framträder med skärpa.

I boken ”Hörneå, vår by, dess historia” beskrivs Johan och Selma Grönqvist och deras levnadsöden. Johan Grönqvist sägs haft en bakgrund i rallarbranschen och med förflutet från Värmland. Om man ska tro allt annat som berättats om Grönqvist så skulle detta bli en lång artikel. Lyckligtvis finns regler om preskription angående hur det gick till då Johan Grönqvist fick örat genomskjutet i Chicago. Redaktionen utgår från att detta var en skröna och att inga mer uppgifter lämpar sig för denna artikel. Herr Grönqvist gick bort vid början av 50-talet, förmodas. Vid sin bortgång bodde han på ålderdomshemmet Solgården i Hörnefors. Lanthandeln i Hörneå och tillika familjens privata boning gick upp i rök vårvintern 1948. Grönqvists hade tentakler i USA, och där systern Emma bosatt sig. Johans och Selmas söner Dolfred och Rudolf reste likväl till USA, och det sägs även att den stiliga dottern Theresia gjorde detsamma.

I USA finns detaljerade sökregister över de som immigrerat och emigrerat. Många amerikaner har svenska anfäder och det är populärt att ”söka sina rötter”. Att ha skandinaviskt påbrå anses ”fördelaktigt” i dagens USA, och skandinaver var kända för sin pålitlighet och för bra arbete. Skribenten har själv bott i Los Angeles och varit medlem av en svensk-amerikans förening (Wasa-order of America). I Kalifornien fanns kurser, öppna för vem som helst, där man kunde lära sig att prata med svensk brytning, dock utan att lära sig svenska som språk. Det förekom däremot att amerikanska ungdomar med svenskt påbrå gick i undervisning för att lära sig lite svenska. Vid vissa sammankomster skulle dessa ungdomar ge föredrag på ”svenska”. Undertecknad fattade inte mycket av dessa läsövningar, men för deras ambitionsnivå måste man ge en applåd vilket naturligtvis alla gjorde oavsett om man förstod eller inte. Språkforskare söker sig gärna till USA och Kanada för att efterforska språkrötter till gammal svenska. Angående ”Grönqvist” kände skribenten en viss Carl Greenquist i Woodland Hills norr om Los Angeles. Han pratade ganska bra svenska. Måhända var han en avlägsen släkting till Grönqvist i Hörneå. Sannolikheten är dessvärre liten utifrån de erfarenheter som nästkommande stycke förmedlar.

Amerikanska sökregister är öppna på internet. Däremot måste man vara ”betalande medlem” för att få mer detaljerad information. Sökningen på Grönqvist gav följande exempel (med reservation för efternamnets stavning):

New York Passenger Lists, 1820-1957, Immigration & Emigration
Name: Johan Grönqvist
Port of Arrival: New York, New York

Swedish Emigration Records, 1783-1951, Immigration & Emigration
Name:  Selma C. Grönqvist

Resultatet baserar sig på passagerarlistor och den använda sökprofilen är från tiden då Grönqvists var på resande fot fram och åter till USA. Dessvärre går det inte att säkerställa att dessa noter avser ”Hörneås Grönqvist”, men omöjligt är det inte. Johans syster Emma hade bosatt sig i USA men torde senare ha bytt namn till Greenquist eller kanske enbart Green. Man får dock ett napp enligt nedan.

Swedish Emigration Records, 1783-1951, Immigration & Emigration
Name: Emma Grönqvist

Om man ändrar Grönqvists namn till något mer ”amerikanskt” så öppnar sig ett gytter av människor, drygt 2000 personer som figurerar i amerikanska register för den tid som är intressant. Dessvärre är det inte känt när exempelvis Emma var född och ej heller under vilket namn hon möjligen gifte sig. Några av dessa sökträffar visas nedan.

1930 United States Federal Census, Census & Voter Lists

Name:                  Emma Greenquist
Spouse:               Gust
Birth:                   abt 1899
Residence:          1930 - city, Douglas, Wisconsin

1920 United States Federal Census, Census & Voter Lists

Name:                  Emma C Greenquist
Spouse:               Less K
Birth:                   abt 1894 - location
Residence:          1920 - city, Douglas, Minnesota

Social Security Death Index, Birth, Marriage & Death                 

Name:                  Emma Greenquist
Birth:                   date
Death:                 dd mm 1979 - city, Douglas, Minnesota, United States of America
Civil:                    Minnesota

1910 United States Federal Census, Census & Voter Lists

Name:                  Emma Greenquist
Birth:                   abt 1874 - location
Arrival:                year
Residence:          1910 - city, Suffolk, Massachusetts

Minnesota Death Index, 1908-2002, Birth, Marriage & Death

Name:                  Emma C. Greenquist
Birth:                   date
Death:                 dd mm 1979 - Douglas

På samma sätt kan man kan man söka efter barnen i Grönqvists familj. Någon träff på ”Dolfred” hittar man inte. Möjligen bytte han namn. Det är vid skrivandets stund oklart vem av barnen som for till Amerika. Det fanns många träffar på namnet Edvin Grönqvist. Nedanstående exempel är intressant, (en av många sökträffar) i mån han var gammal nog att bli skickad till första världskriget.

World War I Draft Registration Cards, 1917-1918

Name:                  Edwin Ernst Greenquist
Birth:                   date
Residence:          city, Milwaukee, Wisconsin
Other:                  location

Berättelser från Hörneå antyder att Johan Grönqvists varit i hetluften i Chicago. Utan att gå in på detaljer kan man skapa sig en bild över Grönqvists förehavanden, likt en gammal svartvit film. Annars associerar man lätt Grönqvist till handlare Sjökvist i filmerna om Åsa-Nisse. Hörneås handlare Grönqvist var nog en betydligt mer hårdhudad karaktär än Åsa-Nisses Sjökvist. Bilden nedan är tagen från boken Hörneå, vår by, dess historia (se bild 3). Man ser tydligt att familjen Grönqvist är belevad, och Johan hade råd att köpa en kritstrecks ”jacket”. Även Selma och pojkarna Dolfred och Fridolf var eleganta. På den andra bilden (från samma bok) ses familjen Grönqvist på ålderns höst (se bild 4). Sonen Dolfred är på besök. Några år senare torde huset vara ett minne blott. Enligt historien brann det på grund av ett överhettat kaminrör. Hörneåbor som var unga på den tiden (1948) berättar hur de hittade mängder av papperspåsar i Grönqvists uthus efter branden och som de tog tillvara för allköns syften. Branden lär ha varit en katastrof för Grönqvist, en livskarriär gick upp i rök och med dålig försäkring. Man får däremot sammanfatta att det var få personer förunnat att ha upplevt så mycket som familjen Grönqvists, och familjen torde frodas i USA.

Grönqvist

Bild 3. Från vänster: Dolfred, Johan, Selma och Fridolf Grönqvists. Kanske 1930-tal och kanske fotat av Algot Engström.

Grönqvist

Bild 4. Handlare Grönqvist gård och tillika butik, som olyckligt brann ned i januari 1948. I bild ses Dolfred, Selma och Johan med hund. Förmodas vara fotat en bit in på 1940-talet.

Gunnar Engström 2009-01-06

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se