Historien om "Gröbban"

Hörneås historia

Sevärdheter och utflyktsmål

Startsida

Historien om "Gröbban"

Badargröbba

Ordet förekommer i Hörneås talade kulturarv. Med ordet menas en sänka, till exempel i vattnet till en bäck. I en sådan gröbba kunde man tvätta kläder eller bada. Nedanstående bild visar den så kallade ”Badargröbba” i bäcken där barnen leker 1949.

Gröbba

Bild 1: Badande barn i "Badargröbba" 1949 (i Bäcken, nedanför nuvarande Ulf Hahlin). Man satt på en upp-och-nedvänd kanot, vilket säger en del om storleken på bäckens badplats på den tiden. Många sägs ha lärt sig simma på denna plats. ”Badargröbba” tros ha varit ett resultat av det försök till omdikning av bäcken som berättas om på sidan om Skiftesdelning. 1 Barbro Jonsson (dotter till Gustav Jonsson), 2 Vivi-Ann Pell (Nilsson), 3 Ulf Hahlin, 4 Maud Jansson (syster till Ove Jansson), 5 Jan Nilsson, 6 Berit Kollring (ett sommarbarn från Stockholm som bodde hos Gottlov Bergströms), 7 Esbjörn Lundström, 8 Sune Lundström, 9 Anna-Lisa Ekström.

Man får för sig att ordet ”gröbba” är av känd gammal-dialekt. Råkar man nämna ordet så verkar flertalet förstå vad som menas, i och runt Umeå. Men, vid försök att spåra ordet i svenskan blir man ganska fundersam. Med sökning i ”Svenska dialektlexikon: ordbok öfver svenska allmogespråket / projekt Runeberg”  finner man inget svar på frågan om ”gröbba”. Däremot finner man följande (lite fri översättning från gammalsvensk text):

Grebba, grädda eller gröbba, ord för piga, flicka: Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Kalmar; Gräb och i bestämd form Gräbba. Öland Gräbbe. Bornholm Gröbba. Norrbotten (Kalix); Gröbb och i singularis Gröbbon och pluralis Gröbbor. Exempel från Österbotten: ”Nerpes-gröbbor gildar int op thårde spel; klarinetten ska ’e va”. I södra Skåne kallas förnämsta pigan tös, den mindre pigan grebba eller gräbbe: ”Nu vill hon inte tjena som grebba längre, hon vill va tös”.

Möjligen kan Hörneå/Becken-websida bidra med ny kunskap till språkforskningen. Förmodligen är det enklare än man tror. Känslan är att ”gröbba” har sitt ursprung i ordet ”grop”, eller något liknande.

Redaktionen har utforskat olika badmöjligheter i Becken-bäcken, på ett flertal ställen. Bild 2 visar den ungefärliga platsen där ”badargröbba” låg i gamla tider. I detta område har bäcken i princip kvar sin slingriga fåra istället för att blivit ett rakt ”kronodike” längre söderut (se avsnittet om Skiftesdelning). 

Badargröbba

Bild 2 (suddig bild på grund av lins-frost)

Det finns ytterligare en bra gröbba uppströms bäcken, på ”Gran”. I detta området rör vi oss bland de mer mytomspunna delarna av Hörneå/Becken (läs om Granbergsröset och båtvraket på Degermyren). När redaktionen tog ett kort på Grangröbba så uppdagades ett väsen på den framkallade bilden (se bild 3, och läs mer om Näcken på annan sida). Vid närmare studie visar sig Näcken vara väldigt lik en av dagens Hörneåbor, men utan att man kunnat säkerställa identiteten. Hör av er till redaktionen i mån någon har berättelser om gammal folktro i Hörneå/Becken.

Näcken

Bild 3: Grangröbban, med badande tingest.

 

Gunnar Engström 2009-01-06

Besökare