Gammel-Bergströms

Släkthistoria

Hörneås historia

Startsida

Släkten Bergström - Artikel 7

Gammel-Bergströms

Historiska ansikten i Becken - Bergström

Becken-Webbens trogne läsare Gunborg Wikner skickade lite bilder på sina anfäder, inom släkten Bergström. Bergströmmare figurerar i olika sammanhang på hemsidan. Bland annat kan man läsa reportaget som Västerbottens Folkblad gjorde då Erik Bergström fyllde 90 år, vilket utspelade sig 1946.

Vi ska här visa två bilder där Erik Bergström åter står i fokus, bildlikt talat. Bilderna är sorterade i en förmodat kronologisk ordning.

Erik och Anna Bergström

Bild 1. I denna bild ses Erik (Andersson) Bergström stå vid sidan av sin fru Anna Johanna (född Persdotter i Ängersjö). Eriks leverne var mellan 1856 och 1951 och Annas mellan 1865 och 1943.

I boken ”Hörneå – vår by, dess historia” återfinns bild 1. Det framgår inte när kortet var taget. Om man spekulerar om att bilden togs vid en högtid, exempelvis 60-årsfirande så är vi framme vid 1916. Det är därmed inte omöjligt att fotografen hette Algot Engström. Man noterar Eriks käpp, en följeslagare sedan en olycka i unga år. Hur detta gick till kan man läsa om i Västerbottens Folkblad 1946 (se länk ovan).

Anders Ersa, Erik Bergström och Anders Bergström

Bild 2. Till vänster sitter Anders Ersa (f 1832 – d 1927). I mitten ses sonen Erik (Andersson) Bergström (se bild 1) och till höger sitter sonsonen Anders Bergström (f 1893 – d 1985?) med sonsonsonen Karl-Erik (f 1921).

Då vi vet året då Karl-Erik Bergström föddes och att han möjligen var ca 2 år i bild 2, torde fotografiet ha tagits ungefär 1923. Baksidan på fotot anger Algot Engström som fotograf.

Anders Ersa lär ha varit en man med bestämda åsikter. Vi refererar till uppgifter ur boken ”Hörneå – vår by, dess historia”. Där berättar Karl-Erik Bergström om sin farfars far Anders, att vid en högmässa anmodade prästen att man även skulle träffas på eftermiddagen för en aftongudstjänst varpå Anders Ersa kommenterade: " Det går för detsamma, för dagen är liks ändå förstörd."

Karl-Erik berättar att barnen hade stor respekt för sin farfars far, en ”bister gubbe som gick med käpp”. Denna käpp rörde man inte, där Gammel-Bergström hade ställt den ifrån sig. När man bearbetade bild 2 i datorn för denna artikel slogs man av den blick med vilken Anders Ersa tittar in i kameran. Det är nästan som att han vill förmedla något, som att han då visste att han drygt 90 år senare skulle blicka ut över världen via internet.

Anders Ersa och Erik Bergström

Bild 3. Anders Ersa med sin bestämda blick, samt Erik Bergström, båda med intressanta ansikten från dåtidens Hörneå.    

 
Gunnar Engström, 2011-04-10

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare