Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Gammåns fornhistoria i Långed

Hörneås Fornhistora

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Gammåns fornhistoria i Långed

Med denna artikel är vi på historisk mark, både i naturen och på Becken-Webben. En av websidans första artiklar var den om ”Hörneå för 2500 år sedan –Topografihistoria” och ”Granbergsröset”, för drygt 10 år sedan. Trevande artikelskrivning, kanske något för web-arkeologer år 3019.

Vi gör en avstickare till Gammån i Långed, som sattes på tapeten av Rune Öström från Håknäs (idag Rosersberg), och därefter av Hörneåbon Tord Fröling om dennes fiskeeskapader utmed Öre älv.

Än ligger snön djup i området, så foton på Gammån får vänta till sommaren. I denna korta artikel görs istället en topografisk analys av området, vilket låter avancerat. Idag är det enkelt med kart-appar på mobilen och i datorn. Bild 1 visar hur området ser ut, och med några intressanta detaljer markerade.

Gammån Långed

Bild 1. Topografin runt "Gammån". Uppåt i bild ligger byn Långed. Den bruna kurvan i nedre högra hörnet är E4. Öre älv är vattendraget till vänster i bild.

I bild 1 ses en blå pil som går runt Näset. Genom att analysera höjdkurvor ligger det nära till hands att föreslå detta som en av Öreälvens tidigare älvfåror. Näset bildar en så kallad nipa, och sådana finns nästan överallt utmed älvarna, i synnerhet de älvar och åar som har "korvsjöar" likt "Gammån" i bild 1 (se Gammån namngiven i kartan under den blå pilens cirkelformade del). Ibland hittar man nipor i skogen, där älven en gång dragit förbi.

I bild 1 finns en röd pil, som markerar en intressant ravin, idag med en liten bäck. En vild teori av Skribenten var att denna ravinen utgjorde en gammal fåra av Öre älv, men detta ter sig osannolikt. Pilens början är på nästan 30 m höjd över havet, medan piländan till vänster är ca 20 m över havet. Gammån i sig verkar ligga på knappt 20 m över havet medan vattnet i Öre älv till vänster om nipan "Näset" är 13 m.

Lillån heter ett litet vattendrag till höger i bild 1. Kanske hade den en äldre sträckning som den lila pilen föreslår, och flöt ned i Öre älv, via ravinen och den röda pilen. Med dessa teorier avslutas denna artikel om Gammån.

Gunnar Engström 2019-04-02

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se