Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

GULF - och - Kurt Andersson

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

GULF - och - Kurt Andersson

Kurt Andersson skickade mail till Redaktionen, om bensinmackar. Detta kom sig av några nyliga alster på Becken-Webben, dels om BP "Becken Petrol" som var bybon Bertil Forsgrens livsverk, dels om gamla Texaco - idag INGO.

Kurt bor i Stocksund men är född i Hörnefors, son till Järnhandlare Andersson utmed Bruksgatan. Med detta menas den gamla Järnhandeln, idag Bruksgatan 20, inte den nya 100 meter norrut. Kurt hörde av sig 2014 då han hittat Hörneå hemsida och kände igen sig i bilder och text, däribland det gamla "busskortet" vid korsningen Bruksgatan - Långedsvägen. Där fanns även Hans Näslunds dikt om - Anderssons Järn och Sport i Hörnefors. Vi återger några textrader ur Kurts förra mail 2014 för att komma rätt i sammanhanget.

Hej
Jag är utflyttad sedan 1965 och är född 1942 i Hörnefors. Jag har kvar en anknytning till orten i form av en sommarstuga i Kylören. Jag vill göra några tillägg till järnhandelsinslaget.

Min pappa startade den 1936, då 26 år gammal arbetarpojke från Norrbyskär. I texten till den gamla bilden med bussen står det något om en telefonhytt. Det fanns ingen sådan utan det var en bensinmack.....

Kurt Andersson, Stocksund, 2014-04-12

Kurt nämner "bensinmack", och detta ord leder till Kurts nästa mail 2019-03-15, som förvisso inleds med en bisats:

Hej
Tack för att ni har fått igång skrivandet på hemsidan. Jag har en orienteringskompis som är ivrig biodlare så jag förstår av honom att det just nu är lite lugnare med biodlandet.

Jag vill komplettera skrivandet om mackarna för tiden före 1960. Järnaffären hade en GULF mack. Till en början handpumpad sedermera elektrifierad. Det var bara regular med blytillsats. Vi bodde i fastigheten och bilister kunde komma på kvällarna och söndagarna och hoppas att vi kunde sälja bensin. Vi som var barn kunde då få dricks.

Macken avvecklades i samband med mackarna startade uppe på E4. Riks13 (dåtida E4) gick ju igenom samhället då. Förmodligen startade macken 1936 när min pappa startade affären. Man kan se en mack i det gamla fotografiet från 1940 talet.

På 1950 talet startade Evald Eriksson en Nynäsmack i Norrbyn. Jag vet inte hur länge den var kvar. GULF försvann från svenska marknaden under senare delen av 1900 talet, men har nu återuppstått.

Kurt Andersson, Stocksund

Buss i Hörnefors

Bild 1. Den bild som Kurt kommenterar angående buss och bensinmack, Bussen har gengasaggregat baktill, men direkt till höger om aggregatet skymtar den bensinpump som Kurt nämner. Fotografen heter Algot Engström.

Stort tack till Kurt för hans bidrag till historien, och tack för uppmuntrande ord om Becken-Webben. Kurt tar upp en bisak om bisysslor - som förvisso bidrar till tidsbrist - men all tid är inte förbi!

Gunnar Engström, 2019–03–16

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se