Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Gåtan Grönland – löst av Erik Idhult - del 2

Hörnefors historia

Startsida

Gåtan Grönland – löst av Erik Idhult - del 2

Det kom en hel serie av mail till Redaktionen under maj månad från Erik Idhult – om en fortsättning på frågan om Grönland. Erik räknas till en av Becken-Webbens "distansskribenter", även om det inte är så långt till Umeå där Erik bor. Det uppstod diverse tekniska mail-faktorer som orsak till viss fördröjning. Därtill kom en björn till byn som även den krävde sin tid i anspråk. Nu tar vi oss an Eriks artikel.

För att förstå vad som är så intressant med Grönland i Hörnefors måste man läsa den föregående artikeln i ämnet med den kluriga rubriken ”Var ligger Grönland frågar Erik Idhult?” Där visas ett vykort på en byggnad med en massa finklädda ungdomar (se återgiven som bild 1 nedan). Den som skrev vykortet våren 1908 hette Lambert, som författade några rader till sin ”lilla kranskulla” Hanna Kvarnström i Stockholm.

Grönland vykort 1908

Bild 1 Här beskådar vi Hörnefors Ungdomsförening för över 100 år sedan. Det handskrivna säger: "Grönland, idag söndag, tack skall du ha för kortet lilla kranskulla" (som Erik tolkat handstilen). Kranskullan heter fröken Hanna Kvarnström (se tidigare artikel), och möjligen kan man utläsa "lilla kranskullan" som "lilla kvarnströmskan". Men det låter ju trevligare med den förra.

Varför kallades det Grönland, och var låg Hörnefors eget Grönland? Först återkom Erik Idult med en fundering om "Lambert", med följande mail 2015-05-11:

Hej
Med 100 % säkerhet är Lambert en Hammarstedtare, pappa till Lennart Hammarstedt och farfar till Bertil Hammarstedt-----om någon nu vill släktforska.
/ m v h   Erik

Erik fortsatt sin analys kring årtalet 1908 och de stora händelserna i dåvarande Hörnefors. Då fanns en ultramodern och stor Sulfitfabrik just färdigställd. I mailet 2015-06-01 ger Erik svaret nedan - om Gåtan Grönland;

Gunnar Engström, 2015-06-03

Gåtan Grönland-  slutligen löst?
Vilken byggnad avbildades på vykortet (bild 1) och vilka till synes festklädda personer gamla som unga var församlade på vykortet daterat 20 juli 1908? Vi vet att Rosornas kyrka, som den kallas idag, hade invigts pingsthelgen 1908. Vi vet också att Hörnefors kristliga ungdomsförening bildades 1903 i ”gamla skolan på bruket” den förening som alltså stod för arrangemanget på det avbildade vykortet. Vi kan också läsa oss till att den nya skolan på Gran blev föreningens nya lokal.

Kyrkskolan i Hörnefors

Bild 2. En bild som finna på annat håll inom Becken-Webben, om skolhistoria. Erik skickade med en extra bild med samma motiv.

Vid pingsthelgen 1908 invigdes ju kyrkan och ”föreningen fick i uppdrag att stå för den lekamliga förplägnaden, vilket skedde på ett berömvärt sätt…”  Vi behöver inte tänja på sanningen särskilt mycket utan kan med fog påstå: de festklädda, med medlemmar och andra intresserade Hörneå-bor, celebrerar  kyrkans invigning. Det faktum att vykortet är stämplat två månader efter pingsthelgen förtar inte detta faktum. Ateljé Amede i Holmsund behövde rimligen några veckor att framställa kortet.

Boken "Hörneforsbygden och brukens historia" har återigen bidragit till att skingra dimmorna. Den utgavs 1982 men ger för var och en många svar för en historieintresserad Hörneå (- Hörnefors) bo. Denna gång var det med hjälp av den ständigt på bettet- nyfikna Greta Karlsson som fick mig på spåret. Texten med citat går tillbaka till bokens sid 261 och 262.

Hörnefors Kyrka 1908

Bild 3. Invigningen av Hörnefors nya kyrka, sedermera Rosornas Kyrka Pingst 1908. Detta motiv var sammansatt med den i bild 4 men här separat återgiven.

Tvivelsmål har rests ifall verandan tillhör byggnaden dvs att de två verandorna i bild 1 överensstämmer. På den högra bilden ses att kortsidan av huset också har en veranda. Det är med visshet denna veranda som finns avbildad på den vänstra bilden.

Jag bifogar bilden på kyrkskolan som den kallades (bild 2) och där vår byggnad (från bild 1) är den som står till vänster- relativt nyligen riven. Den fungerade sedermera som lärarbostad och ännu senare som ”vanlig” bostad (familjen Liljenäs). I mitten av bilden ses skolbyggnaden där jag själv minns några år på mellanstadiet.

Hörnefors Kyrka 1908

Bild 4. Invigningen av Hörnefors nya kyrka, sedermera Rosornas Kyrka Pingst 1908. Observer stavningen "Pingsthälgen", se Eriks kommenterar. Av intresse är dock att man redan år 1908 pratar om "Hörnefors". Annars lever namnet Hörneå kvar länge som namn på bygden, och inte minst ifråga om post-stämpeln Hörneå vilket Erik skrivit om tidigare. Och, vill man se hur det såg ut när kyrkan byggdes, så finns även det beskrivet på Becken-Webben. Och, vill man titta ut genom kyrktornets fönster år 1908, så går det bra det också.

Kyrkinvigningen skulle självfallet också förevigas med en bild. Bifogar också denna (se bild 3 och 4). Obs! Stavningen "Pingsthäljen", skulle knappast ha godkänts av en 5-klassare, apropå.

P.S. Grönland? Dess hemlighet stannar mellan Lambert och Hanna.

Erik Idhult, 2015-06-01

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se