Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Gårdsfynd i X-by

Gamla saker

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Gårdsfynd i X-by

- Utpost Coronaland

Med eller utan Corona är vandring i skogen en bra sysselsättning - smittsäkert. Våren 2020 hittades exempelvis en fin sommarstuga, och en bra husvagn i naturen, mer eller mindre komposterade. Med detta menas inget negativt, förutom att dylika ting är lite skräpiga. Istället döljer de och bjuder på intressant historia att beskåda och fundera kring.

I denna artikel tittar vi närmare på en hel gård, som sjunkit in bland skogens träd till nästan osynlighet. Vi exponerar inte platsen, eftersom ägaren till gården kanske vill ha det så. Dörrar och fönster är låsta, så när som på ett av husen. Gården är onekligen fantastisk i sin vinterskrud, och mystiken förstärks av trolska träd och ett böljande landskap. Vi låter bilderna tala.

Gårdsfynd i X-by

Bild 1. Gården ligger väl dold i tät skog. Att hitta den känns snarare som en slump att välja fel väg.

Gårdsfynd i X-by

Bild 2. Helt plötsligt får man känsla av att man står bredvid något stort, ett hus som inte syns.

Gårdsfynd i X-by

Bild 3. Det nyare huset är noga låst och igenspikat. Man får känsla av att detta hus är från sent 1800. Fina snickerier i takvinkeln, med en gammaldags ytterlampa kvar. På farstutrappan står en gestalt - Redaktör Lena Lindholm.

Gårdsfynd i X-by

Bild 4. En modern elmätare, och skylten "LEVERANSPUNKT VATTENFALL" är ganska sentida. På nätet kan man läsa sig till att Kungliga Vattenfallsstyrelsen bildades 1909, och omvandlades till Vattenfall AB 1992. Å andra sidan känns årtalet 1992 allt för nutida för att gården då var bebodd eller underhölls, men kanske var så fallet. Den sista boende känns mer åt 1950-talet - utifrån den omgivande skogens närhet och grepp om hus och gårdsplan, men det kan vara fel!

Gårdsfynd i X-by

Bild 5. Gården hade en rejäl lada med ladugård. Vägbanken upp mot "höskullen" är inte körbar med annat än stridsvagn och knappt det på grund av grova träd.

Gårdsfynd i X-by

Bild 6. Nästa hus döljer sig bara några meter bakom denna fasad.

Gårdsfynd i X-by

Bild 7. I sin andra ända, en bit in i skogen ses att boningshus nr 2 är det äldre av de två. Detta är timrat, ett timmer som klarat sig mycket bra då taket och faktiskt taken på alla byggnader synes ganska hela, av plåt.

Gårdsfynd i X-by

Bild 8. Ett stort kök, men sotaren lär ha synpunkter på skrotstenen.

Bild 9. Dörr och fönster är öppna i detta hus. Sneglar man in genom farstun ses en sovkammare med gammaldags "sovskåp", sängskåp, skåpsäng..... Konstigt nog finns det ytterst begränsat med information på nätet om denna historiska och mycket vanliga sängform.

Gårdsfynd i X-by

Bild 10. En asp har integrerat sig med taket.

Detta är en gård med avskilt läge, utan störande ljud eller besök från grannar. Gården har stora potentialer efter kosmetiska åtgärder av den händige.

Ska sanningen fram är gårdsfyndet osannolikt intressant, om än kanske för permanent sviktande på sina håll. Att renovera det timrade huset vore något för vår allas Ernst Kirchsteiger, ett rejält projekt med risk att aldrig nå fram innan säsongen är slut. Det är inte säkert att han ens hittar dit.

Gunnar Engström 2021-01-11

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se