Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Wännmans vind

Wännmans vind no 1 - Tekla Keiller

<<<>>>

Gammalt skrot

Hörneås historia

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Wännmans vind

Vi öppnar en ny titelsida på Becken-Webben för att samla några artiklar med ursprung från "Wännmans vind". Detta annonserades kortfattat i artikeln "Nyårshälsning inför 2021". Här utvecklas ämnet ytterligare.

Under sommaren 2020 byggdes och renoverades det på många håll i byn. Ett av flera tak som renoverades var hos familjen Svensson/Sallinen. Yttertaket togs bort och vindsutrymmet såg dagens ljus, och där fanns en samling av papper och böcker.

Familjen Svensson/Sallinen tyckte det var synd att slänga dessa i byggcontainern. Bybon Ulf Hahlin förbarmade sig över pappershögarna, och plockade igenom dokumenten tillsammans med bybon Gun Jonsson. Skribenten (undertecknad) hörde berättas om fyndet på vinden, men hade inte så mycket tid att erbjuda under sommaren. Än mindre fanns tid att skriva något på byns hemsida - på grund av eget maskinhallsbygge.

Olof Wännman

Bild 1. Olof Wännman.

Grannen Ulf Hahlin önskade att undertecknad tog hand om dokumenten, i mån något gick att återberätta på Hörneå Hemsida / Becken-Webben. Ulf kom under mellandagarna över med fyra kassar böcker och papper.

Det mesta av detta vindsfynd har med "övre makter" att göra - eller mer bestämt - kyrka och religion, för att inte säga frikyrkligt. Därtill finns en del andra skrifter och broschyrer, på svenska och engelska, samt skrivna namn och korta brev. Sammantaget blir det ett intressant pussel, för den som har sådan läggning. Skribenten (undertecknad) har ju visat prov på sådant intresse av pussel, och kanske finns lite tid under vintermånaderna att spendera på pusselbitarna.

Kort om det hus som dagens Svensson/Sallinen renoverade, egentligen ett mindre hus som står ca 10 meter från huvudbyggnaden på gården. För många levande idag - de lite äldre - är detta hus känt som "Kjell-Einars", broder till Thomas Karlsson. Thomas Karlsson med familj bodde i huvudbyggnaden fram till 1990-talet, då det flyttade några kilometer till en gård på Övre Bruket Hörnefors.

Margareta Wännman

Bild 1. Margareta Wännman.

Dessförinnan, 1971, var det släkten Wännman som bodde på gården. Här hade Wännmans bott under lång tid. I boken "Hörneå - vår by, dess historia" berättas om Hjalmar Wännman, född 1888 och död 1976. Föräldrar var Olof (f1856 -d1938) och Margareta Wännman (namn ogift? f1853- d1930), vilket hittas bland gravar. Olof Wännman övertog gården av sin far Erik Olofsson, förmodligen någon gång kring sekelskiftet 1900.

Skribenten har inget minne av Wännmans, förutom att det är "Wännmans gård" det handlar om. Detta begrepp har undertecknad ärvt av farmor Ebba (f1898 - d1991), som beskrev det som "Wännmans", rätt och slätt.

Av en händelse hittades framlidne herr och fru Olof och Margareta Wännmans gravbrev i arkiven hemma. Sonen Hjalmar dog efter att denna tradition om gravbrev ebbat ut. I arkiven finns många sådana gravbrev, varav endast några enstaka är exponerade på Becken-Webben. Hur som helst, det är under Wännmans tid som dokumenten på vinden härrör, tycker man sig förstå.

Fynden på vinden daterar sig till perioden kring 1900-1906, även om vissa böcker är äldre. Vem eller vilka som då bodde i det mindre huset på gården Wännmans är okänt för Skribenten. De namn som florerar bland dokumenten är inte Wännman utan istället Söderström - mestadels en Gustav A Söderström.

Någon Söderström är inte känd i Hörneå, för tillfället. Däremot fanns en Söderman - jaktkollega till Skribentens farfar Rickard. Mer bestämt handlade detta om Johan Olof Wiktorinus Söderman, känd som "JOW".

En Söderström dyker istället upp på Hörnefors Sulfit-Fabrik och boende på Hamnskär hus nr 10, familjen Hilmar och Jenny Söderström -barn- Jarl, Torkel, Alice, Sigrid. Söderström är inte ett så ovanligt namn. Förmodligen fanns det fler släkter Söderström i Hörnefors, med/utan släktförbindelse med varandra.

Vi avslutar detta spekulerande här på titelsidan, och återkommer med ytterligare spekulationer i kommande artiklar, förhoppningsvis.

--<<<¤>>>--

Gunnar Engström, 2021-01-06

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se