Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Fotokavalkad 2020 - tema Högakustenbron

Fototävling

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Fotokavalkad 2020 - tema Högakustenbron

<<<-O->>>

Tävlingen avgjord

En anstormning av bidrag till fototävlingen 2020 - uteblev. Annat var det 2014, sista året evenemanget genomfördes, med så stor mängd bidrag från landets olika hörn att det nästan var en heltidssyssla att hantera.

Tävlingen 2020 var specificerad till två objekt; Högakustenbron eller Sandöbron. De inlämnade bidragen, 14 st, var från kända personer på Redaktionen, 2 st. En jury vid Redaktionen enades om ett delat förstapris, till bild nr 1 och nr 8.

No1

Foto no 1

No8

Foto no 8

Becken-Webbens Redaktör Lena Lindholm och Skribent Gunnar Engström gratulerar det två vinnarna:

Gunnar Engström - bild 1
och
Lena Lindholm - bild 8

Pris uteblir

Gunnar Engström 2021-01-17

<<<-O->>>

Kanske återkommer tävlingen framöver, så sades 2015-07-26, att läsa via denna länk. Så har inte hänt, än, men kanske våren 2020. Tema är Högakustenbron (bron norr om Härnösand). I detta får även Sandöbron inkluderas. Skribent och Redaktör har redan en pågående duell om bilder.

Nog alla som bor i norr har ett förhållande till både den nya Högakustenbron och den gamla Sandöbron. Inte ovanligt väljer man att köra den lite längre och äldre E4 som bryter av i norr vid Gallsätter via Herrskog, Klockestrand, Lunde, Ramvik och till Veda.

Strax norr om Klockestrand fanns Gålå camping, som man kunde titta ned på när man körde över fastlandsbron upp mot bergskanten. Vid södra brofästet i Lunde fanns Westerlunds konditori. Campingen verkar ha startat på nytt och konditoriet har hållit igång sedan urminnes tider, eller 16 juli 1943. Här utmed Ångermanälven låg även en ansenlig del av Norrlands skogsindustrier, ett tema som berörs på Becken-Webben.

I nuläget kallas denna sida för "kavalkad" snarare än "tävling". För att vara tävling krävs regler, vilket adderar en komplexitet och inte minst ett pris. Priset torde vara hedern i samband med omröstning vid Hörneå städdag eller Valborg, om så blir fallet. Deadline har således ett flytande tidsfönster, ex 2020-04-30!

Bilder mailas till Redaktionen (lena.lindholm kontakt). Bäst är ifall bilder redigeras till en bredd av 350 pixel, som JPEG, och med kvalitetsinställning 3/10 motsvarande ca 25 kB. Med detta är risken liten att bilderna kapas och återges på annat håll, ex av National Geographic. Därtill överbelastas in servern.

Gunnar Engström, 2019-12-27

Inkomna bidrag:

No1

Foto no 1

No2

Foto no 2

No3

Foto no 3

No4

Foto no 4

No5

Foto no 5

No6

Foto no 6

No7

Foto no 7

No8

Foto no 8

No9

Foto no 9

No10

Foto no 10

No11

Foto no 11

No12

Foto no 12

No13

Foto no 13

No14

Foto no 14

 

Foto no 15

 

Foto no 16

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se