Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Fotokavalkad 2020 - tema Högakustenbron

Fototävling

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Fotokavalkad 2020 - tema Högakustenbron

Kanske återkommer tävlingen framöver, så sades 2015-07-26, att läsa via denna länk. Så har inte hänt, än, men kanske våren 2020. Tema är Högakustenbron (bron norr om Härnösand). I detta får även Sandöbron inkluderas. Skribent och Redaktör har redan en pågående duell om bilder.

Nog alla som bor i norr har ett förhållande till både den nya Högakustenbron och den gamla Sandöbron. Inte ovanligt väljer man att köra den lite längre och äldre E4 som bryter av i norr vid Gallsätter via Herrskog, Klockestrand, Lunde, Ramvik och till Veda.

Strax norr om Klockestrand fanns Gålå camping, som man kunde titta ned på när man körde över fastlandsbron upp mot bergskanten. Vid södra brofästet i Lunde fanns Westerlunds konditori. Campingen verkar ha startat på nytt och konditoriet har hållit igång sedan urminnes tider, eller 16 juli 1943. Här utmed Ångermanälven låg även en ansenlig del av Norrlands skogsindustrier, ett tema som berörs på Becken-Webben.

I nuläget kallas denna sida för "kavalkad" snarare än "tävling". För att vara tävling krävs regler, vilket adderar en komplexitet och inte minst ett pris. Priset torde vara hedern i samband med omröstning vid Hörneå städdag eller Valborg, om så blir fallet. Deadline har således ett flytande tidsfönster, ex 2020-04-30!

Bilder mailas till Redaktionen (lena.lindholm kontakt). Bäst är ifall bilder redigeras till en bredd av 350 pixel, som JPEG, och med kvalitetsinställning 3/10 motsvarande ca 25 kB. Med detta är risken liten att bilderna kapas och återges på annat håll, ex av National Geographic. Därtill överbelastas in servern.

Gunnar Engström, 2019-12-27

Inkomna bidrag:

No1

Foto no 1

No2

Foto no 2

No3

Foto no 3

No4

Foto no 4

No5

Foto no 5

No6

Foto no 6

No7

Foto no 7

No8

Foto no 8

No9

Foto no 9

No10

Foto no 10

No11

Foto no 11

No12

Foto no 12

No13

Foto no 13

No14

Foto no 14

 

Foto no 15

 

Foto no 16

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se