Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Finlands självständighet - 6:e december 2015

Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Finlands självständighet - 6:e december 2015

Becken-Webben berättar om händelser som berör vår bygd, med ett centrum som utgår från mjölkbryggan i Hörneå by. Redaktionen har även som tradition att uppmärksamma historiska händelser och deras firande, däribland slaget i Hörne (fors) vid gamla kyrkan på ”Bruket” år 1809.

Hedersvakt 13.Bataljonen Västerbotten

Bild 1. Ståtlig hedersvakt, från 13.Bataljonen Västerbotten i Rosornas Kyrka i Hörnefors. I förgrunden två medlemmar ur bataljonen och tillika kända Hörneforsbor, två av systrarna Sallinen.

Med ”Hörne” menas byn vid Hörneåns fors, en by som geografiskt satt ihop med Becks by (Becken). Detta blir alltid lika förvirrande i relation till det sentida begreppet ”Hörnefors”. Det kräver alltid sin förklaring - hur man skiljer byn Hörneå (dåtida Becks by) från vattendraget Hörneå och dess fors. Och, att dåtida byn "Hörne" idag motsvarar uttrycket "Bruket". För nytillkomna läsare kan nämnas att "Bruket" avser det gamla järnbruket, med herrgård, hytta, och träkyrka som fanns på plats vid striderna år 1809. Idag återstår mest kyrkan som unik.

Militärmusiken 13.Bataljonen Västerbotten

Bild 2. I kyrkan medverkade delar av Musikkåren 13.Bataljonen Västerbotten. Mycket högtidligt under gudstjänsten och med utomordentlig akustik.

Det tokiga fortsätter eftersom även vattendraget ”ån” har två namn, dels Hörneån dels Hörnån. Bor man uppströms Hörneån i byn Hörnsjö heter ju ån Hörnån eftersom den rinner ur sjön Hörnsjö.

Fanor och fanbärare marschear ut ur kyrkan

Bild 3. Sveriges och Finlands flaggor under utmarsch, efter gudstjänsten förrättad av Kyrkoherde Gertrud Malmberg. Gertrud kommer från Tornedalen och reciterade delar av gudstjänsten på finska.

Vad har nu Hörneå med Finlands självständighet att göra – svaret är – inget alls. Men, slaget vid Hörne fors har gått till historien som en viktig milstolpe i separation av Finland från Sverige i kriget mot Ryssland år 1809. I detta slag dog Överstelöjtnant Joachim Zacris Duncker, bördig från den "östra rikshalvan" (dagens Finland). Till hans minne uppfördes Dunckersmonumentet vid dåvarande Hörneå Bruk.

Församlingsgården Hörnefors

Bild 4. Svenska Kyrkan med kyrkoherde Gertrud Malmberg hälsar välkommen till en av de två krigsveteranerna (i mitten) och till höger ses "konferencier" för medaljutdelningen, Hörneforsbon Erik Eriksson.

Från att ha varit ryskt furstendöme i drygt 100 år blev Finland ett eget land år 1917. Vi ska inte repetera historien som står skriven på annat håll på Becken-Webben, och förvisso även i annan litteratur.

Krigsveteran i Hörnefors

Bild 5. Den andre av de två veteranerna hade tjänstgjort som "lotta" i Finland under 2:a världskriget. Hon uppträdde även vid 6:e-december ceremonin år 2014 i Hörnefors. Då liksom i år reciterade hon utantill en lång dikt med koppling till dåtidens svåra år under världskriget. Två olika dikter dessutom, mycket imponerande och känslofullt. Rollatorn står parkerad framför mikrofonen.

Att Becken-Webben engagerats i firandet av slaget 1809 har två orsaker. Dels finns spår kvar av den ”militära affairen” i form av kulhål i Skribentens stolpbod. Stolpboden sägs ha fungerat som likbod för ryska soldater. Dels har Skribenten, med god hästvana men bristfälligt artisteri, iklätt sig rollen som General von Döbeln som för tredje året 2015 höll sitt berömda tal till norra arméns soldater, på fel plats och fel tid på året.

Överste Flodin håller tal

Bild 6. En annan stor talare var Överste Flodin. Skribenten känner honom en aning, och tror sig därför våga antyda hans namn utan att han är tillfrågad. Flodins tal riktade sig, likt de övriga talen, till de två närvarande krigsveteranerna. I talet hade Flodin hämtat strofer ur det kända tal som General von Döbeln höll för norra armén då den upplöstes i sina två delar, den svenska och den finska, efter freden hösten 1809. Skribenten är väl förtrogen med detta tal, även om man inte lyckats lära sig det utantill. Talet är långt och skrivet på gammal svenska, och läses på en lång pappersrulle till häst. I denna bild ses att även Överste Flodin sneglar i sitt manuskript.

Det första och rätta talet hölls av von Döbeln själv i det som idag är Döbelns park i Umeå, den 8:e oktober 1809. Det andra talet (i detta sammanhang) hölls av undertecknad den 5:e juli 2014, på årsdagen av slaget vid Hörne fors. En speciell anledning var Umeås värdskap som Europas Kulturhuvudstad. Årets tal 2015 var ett arrangemang av Umeå Kommun och Försvarsmakten, med dess ”Västerbottensbataljon” i synnerhet. I bataljonstaben tjänstgör även Skribenten, men uppträdandet till häst som von Döbeln tillskrivs Becken by och Becken-Webbens Redaktion enbart.

Medaljutdelning

Bild 7. Tillställningens medaljörer, kunde man kalla denna bild. På linjen står; närmast i bild Finlands "chargé d’affaires" för Västerbotten. Därefter i gröna militärkläder, en kapten ur 13.Bataljonen Västerbotten, även känd civilit som en av Umeå Kommuns kulturchefer. Därpå tre överstar, inkl chefen för Militärregion Norr och I19 Boden. Längst bort, Hörneforsbon Erik Eriksson och i bakgrunden en krigsveteran. Notera finska flaggan, detta var Finlands högtid.

I sommarens arrangemang den 5:e juli räknas även Hörnefors Församling och Svenska Kyrkan som värd. Församlingens roll är lika betydande för arrangemanget den 6:e december med uppmärksammandet av Finlands självständighet. Becken-Webben vill särskilt tacka Hörnefors Församling för det fina arrangemanget.

Dunckers monument 2012

Bild 8. Dunckers monument på södra brosidan av Hörneån "på Bruket". För nytillkomna läsare kan nämnas att "Bruket" avser det gamla järnbruket, med herrgård, hytta, och träkyrka, som fanns på plats år 1809.

I bilderna till denna artikel uppmärksammas ”finska krigsveteraner”, de få som är kvar av de som kämpade i andra världskriget. Här blir kopplingen till Becken-Webben däremot mer diffus. Man ihågkommer att finska så kallade ”krigsbarn” tagits emot av Hörneå by. Pertti Paaso hette en ung pojke som till och med finns med i bild på Becken-Webben med trasslig fiskerulle (se bild 5). Det är även Perttis kvarglömda Volvo PV som visas i bild på annat håll. Att visa Perttis bil här på denna sida vore att förta högtidens allvar. Vi låter annars bilderna tala i detta reportage.

Gunnar Engström, 2015-12-20

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se