Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Finlands själv-ständighet - 6 december 2014

Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Finlands självständighet - 6 december 2014

Idag firas Finlands självständighet, som de fick den 6 december 1917. Finland som land och region är mycket äldre än så. Före 1809 utgjorde Finland den ”östra rikshalvan” där dagens Sverige var den västra dito. Under kulturhuvudstadens år 2014, med Umeå och därmed även med Hörnefors i centrum, har firandet varit extra vagant. Inte minst gäller det ihågkomsten av kriget 1809 då Finlands samhörighet med Sverige bröts av den stridande motparten Ryssland.

Rosornas Kyrka - operasång på finska

Bild 1. Sångerskan Susanna Levonen jobbar vid Norrlandsoperan i Umeå men här sjunger hon i Rosornas Kyrka i Hörnefors. Kyrkan har bra akustik.

Becken-Webben brukar uppmärksamma Duncker som dog den 5 juli 1809 vid Affairen vid Hörne fors. Detta hände sig i slutet av kriget mot Ryssland. Överstelöjtnant Duncker hade sin hemvist i Finland, och därför har just Hörnefors en speciell plats i den finska historieskrivningen.

Medaljutdelning

Bild 2. Middag till minne av Finlands självständighet, och medaljutdelning i Församlingsgården i Hörnefors. Personerna är inte tillfrågade att medverka på nätet, därför är de extra suddiga och inte namngivna.

Svenska Kyrkan i Hörnefors bjöd in till aftongudstjänst och operasång i Rosornas Kyrka. Därefter var det middag och medaljutdelningar i församlingsgården. Finska krigsveteraner från andra världskriget närvarade, liksom höga svenska militärer. Hörneforsbon Erik Eriksson ledde ceremonin. I två tidigare artiklar om firandet den 5:e juli, då General von Döbeln kom ridande till Hörnefors, där berättas om Erik Eriksson.

Dunckers monument 2012

Bild 3. Dunckers monument år 2012, som Skribent och Redaktör av och till dekorerar med ljus.

Gunnar Engström, 2014-12-06

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se