Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Förvaltar-bostaden - mer info

Bruket i Hörnefors

Musik i Hörneå

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Förvaltarbostaden - mer info

Berättelsen om Förvaltarbostaden på Bruken fortsätter. Det var Erik Hellström i Nacka Saltsjö-Boo Stockholm, som i ett mail återupptog historien på Becken-Webben från våren 2019 om Förvaltarbostaden. Huset stod först på östra sidan av Hörnån men flyttades till andra med adressen Bruksgatan 155.

I ett mail 2019-11-28 berättade Erik att hans far "Kjell-Olof Hellström växte upp i förvaltarbostaden, tillsammans med brodern Börje, och föräldrarna Thorsten och Gerda. Gerda var född Peterson-Berger, syster till Wilhelm Peterson-Berger".

Förvaltarebostäderna Hörneå

Bild 1.Förvaltarbostaden i dåtida Hörne/Hörnefors, den som Erik beskriver i sin tidigare kommentar.

Erik återkom med mer information 2019-12-06 om sin farfar, hämtat från Wikipedia; "Thorsten Hellström – förebild för träpatron Robert Sulliwan i Lars Widdings roman Pigan och härligheten från 1978". Här nämns Ringstrandska villan. Denna är välkänd i Umeå, även kallad "Druidgården", där olika företag huserat men även med en övervåning som festlokal.

På Wikipedia sägs fortsatt att; "Jägmästare Nils Gustaf Ringstrand, nyanställd skogschef för Mo och Domsjö AB med stationering i Umeå, behövde en ståndsmässig bostad och vände sig till arkitekten Kasper Salin som hade ritat skogsbolagets arbetarbostäder på Norrbyskär ..."

Nils Gustaf Ringstrand beskrivs således som "skogschef" för Mo och Domsjö AB, med "stationering i Umeå". Detsamma sägs om Thorsten Hellström.

Bruksgatan 155

Bild 2. Bruksgatan 155 i Hörnefors, detta är Förvaltarbostaden idag. Läs mer på Becken-Webben.

Ur denna information känns oklart ifall Förvaltarbostaden för Mo & Domsjö AB avser den i Umeå "och/eller" den i Hörnefors på Bruket. Svaret på den frågan kan vara "och", med stöd av nedan information.

Stöd för att Hellström bott på Bruket i Hörnefors finner man i boken "Hörneforsbygden och brukens historia", på sidor 193-194. Där sägs följande:

"Den 10 december 1872 inleddes förarbeten för laga skifte av lantmätare C.W.A Svanberg och godemännen Jalmar Fredriksson och Gustav Glad med sakägare för byn. ...

Detta laga skifte avslutades den 23 mars 1888, alltså efter 16 år, av lantmätare O. Peterson samt godemännen Johan Johansson och E. Sandström. (Denne lantmätare Peterson var förresten far till kompositören Wilhelm Peterson-Berger och till fru Gerda Hellström, gift Thorsten Hellström, på sin tid förvaltare i Hörnefors)."

Den avslutande meningen "på sin tid förvaltare i Hörnefors", eller snarare ordet "i", antyder att Thorsten Hellström bott i samhället.

I boken "Hörnefors Historia", nämns Thorsten Hellström på sidan 110 som förvaltare, som tar plats i Hörnefors första "skolråd" tillsammans med företrädare från olika byar runt samhället och arbetare vid fabriken. Tidpunkten verkar ha varit knutet till 20 december 1912 då en församling och en landskommun skapades i bygden, ca 300 kvadratkilometer stor och med 3500 invånare. Om skolväsendet i Hörnefors har det skrivits en del på Becken-Webben, se denna länk.

I samma bok på sidan 145 återkommer Thorsten Hellström som Hörnefors förste "brandfogde". Hörnefors blev ett eget "brandrote" 1915 under tider av kris och krig (första världskriget).

Som medlem i "skolrådet" och dessutom "brandfogde" ligger det nära tillhands att Thorsten Hellström bott på orten, Hörnefors, i alla fall under denna tid. Fortsättning kan följa under 2020 ....

GOTT NYTT ÅR - Gunnar Engström, 2019-12-31

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se