Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Förvaltar-bostaden - ny info av Erik Hellström

Bruket i Hörnefors

Musik i Hörneå

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Förvaltarbostaden - ny info av Erik Hellström

Berättelsen om Förvaltarbostaden på Bruken tar ny fart, i kulturens tecken. Vi kommer stifta bekantskap med damen Sigrid Holmström som varit centralperson i en av Lars Widdings romaner. Detta har viss koppling till; Hörneå, Bruket och Mo & Domsjö. Vi yppar inget mer i denna stund, utan läser några ord från Erik Hellström i Nacka Saltsjö-Boo, Stockholm. Så här skrev Erik till Skribenten 2019-12-06;

Jag klipper in ett utdrag fr Wikipedia ang Thorsten o Ringstrandska villan med lite text ang farfar:

"När Ringstrand 1909 lämnade Umeå för att bosätta sig på Lidingö, flyttade nästa skogschef, Thorsten Hellström – förebild för träpatron Robert Sulliwan i Lars Widdings roman Pigan och härligheten från 1978 – in med familj och tjänstefolk. Bland de senare fanns Sigrid Holmström, då jungfru men långt senare restaurangchef på Sävargården, som lånat drag till romanens piga Ida Kristina.

Den nye förvaltaren Thorsten Hellström förknippas inte bara med sitt intresse för teater, arbetet för Västerbottens läns hembygdsförening och skapandet av friluftsmuseet Gammlia, utan även med musik. Hans hustru Gerda var syster till Wilhelm Peterson-Berger, som under sina besök i Umeå ofta gästade familjen och trakterade husets flygel."

Med vänliga hälsningar Erik Hellström

Den Ringstrandska villan låg i Umeå där Widdings roman utspelar sig, men vi får se hur historien utvecklar sig.

Förvaltarebostäderna Hörneå

Bild 1.Förvaltarbostaden i dåtida Hörne/Hörnefors, den som Erik beskriver i sin tidigare kommentar.

Det finns ju olika skogsbolag med olika förvaltarbostäder, olika förvaltarbostäder inom samma bolag, olika förvaltar-roller inom samma bolag (ex skog, såg eller massaindustri), och dessutom olika åar som Hörne-å och Ume-å, den senare dock en älv.

Erik nämner att "Thorsten var förvaltare åt Mo & Domsjö", vilket kunde åsyfta exempelvis "skogs-" eller "såg-förvaltare" bosatt på "Bruket" i de äldre delarna av Hörnefors. Sulfitfabriken byggdes annars upp på angränsande Hamnskär och med bostäder även på Ågern. Men, det är möjligt att förvaltaren av denna industriverksamhet initialt bodde på Bruket.

Senare tillkom "herrgården" på Hamnskär, där titeln "disponent" verkar ha använts. Mo & Domsjö hade verksamhet på många håll utmed norrlandskusten, inte minst Örnsköldsvik och Norrbyskär. Notera även det som Erik Idhult och Greta Karlsson kommenterar 2019-02-24, längst ned på sidan "Förvaltarbostaden - nu Bruksgatan 155".

Bruksgatan 155

Bild 2. Bruksgatan 155 i Hörnefors, detta är Förvaltarbostaden idag. Läs mer på Becken-Webben.

På Becken-Webben finns mycket skrivet om Bruket och Sulfitfabrikens tillkomst och en mängd av personliga berättelser, exempelvis från Hans Näslund. Det finns även foto av den vattensåg på Bruket som köptes av Frans Kempe vid förra sekelskiftet, att läsa om på annat håll.

Gunnar Engström, 2019-12-06

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se