Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Fönster från Hörnefors skola blir växthus

Gamlat skrot och återbruk

Skolan i Hörnefors

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Fönster från Hörnefors skola blir växthus

Med dagens klimatfokus känns begreppet återbruk extra bra. Förr i tiden beskrevs samma företeelse med de negativa orden "skrot, skräp, snålhet". Här ska vi se hur skrotade gamla fönster från Hörnefors skola blir till ett litet växthus.

Titelsidan "gammalt skrot" skapades på Becken-Webben i tidernas begynnelse. Mycken skrot har passerat på den sidan, som nog inleddes med en artikel över en gammal cigarrlåda 2011-01-03 som eldades upp. Titelsidan döptes sedan om till det mer välklingande - "Gamla saker"- och gömdes dessutom under titelsidan - "Hörneås historia" - för att inte skrota ned Becken-Webben onödigt mycket. Denna skrotsida återfår nu sin forna glans med titeln "Gammalt skrot och återbruk". Att finna användning för gamla saker är idag en välgärning.

Historien kring de tillvaratagna gamla fönstren går via bybon Bertil Forsgren. Bertil hamstrade allehanda ting, likt många andra bybor. När Bertil och fru Ulla flyttade från huset i byn till ett lämpligare äldreboende kom frågan till Skribenten om att överta några fönster som Bertil haft i ett uthus. Fönstren hade han erhållit efter en renovering av Hörnefors skola. Bertil var ju även kommunordförande och hade kontakter. Fönstrens skick var likvärdigt med skrot, men bättre att behålla några än att de grävdes ned ansåg nog Bertil.

Skribentens svar till Bertil blev: Nja - kanske inte - eller - varför inte. Bertil slapp besväret att köra fönstren till återvinningen, där fönstren hade krossats i en skrotcontainer.

Hörnefors skola

Bild 1. Skolan i Hörnefors, tidigt 1960-tal. Se artikeln "Skolan - Artikel 5 - i Hörnefors med omnejd". Notera mängden av stora fönster.

Man förskräcks över hur mycket fönster som byts ut i allehanda byggnader. Ofta är detta bra för energieffektivitet men i andra fall rent förkastligt. Gamla fönster - egentligen de som kallas "handblåst fönsterglas" - är högvaluta idag. Sådant glas var manuellt tillverkat fram till ungefär mitten av 1900-talet. Den som skrotar bort sådant glas vet inte vad man går miste om - i kulturvärde. Ett bra exempel är Becken gamla skola och dagens Bygdegård vars fönster renoveras steg för steg. Fönster av senare datum är maskinellt tillverkade (floating), tekniskt mer fulländat, helt plana men utan kulturvärde. Till växthus fungerar sådant glas bra.

Ur samlingen av gamla fönster väljs fyra likadana ut, 130x130 cm. Ytterligare ett 120x150 cm byggs om till dörr. Några blocksågade grova tallar med besvärlig kvist lämpade sig till växthusets ramverk. Fönstren från skolan är tunga med kraftiga karmar. Därför sågades grova dimensioner som fogades samman enligt bild 2. Har man inte skog och sågverk får man söka sig till en lämplig brädgård.

Växthuset skulle rymma två pallkragar för odling och en liten sittgrupp, således ganska litet. Hela huset kunde därför byggas på en bekväm plats och sedan flyttas med traktor och gafflar.

Växthus

Bild 2. Växthuset tar form. Diagonalsträvor är temporärt under bygget.

Växthuset har tvåglasfönster och är i övrigt isolerat för att kunna värmas höst och vår. Framtiden får utvisa vad som växer.

Växthus

Bild 3. Svart plåttak läggs för enkelhet och snöskydd. Det mest i detta bygge är återvunnet skrot. Det dyraste var Leca-blocken i sockeln, annat i princip gratis.

Skribenten gav bort projektet som en födelsedagspresent till Redaktör Lena Lindholm. Tidsåtgång dimensionerades till en helg, men tog oväntat lite längre tid, mest för målning, markarbete och småplock. Trots sprucken tidskalkyl är det tillfredställelse att gamla fönster kommer till nytta. Tack även till tidigare bybon Bertil Forsgren för ett förutseende skrotsamlande.

Gunnar Engström 2023-07-03

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se