Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Svala eller Seglare - fågellivet 2022 del 2

Fågellivet i Hörneå sommaren 2022 - del 1

Husdjur

Hem och trädgård

Vilda djur i Hörneå

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Svala eller Seglare - fågellivet 2022 del 2

Vi återkommer till fågellivet sensommaren 2022, som en uppföljning till den tidigare artikeln på samma tema. Bara några dagar efter att den första artikeln lades ut på Becken-Webben dök temat upp i Sveriges Radio P1 Nordegren och Epstein. Nu var det sommarvikarierna Gunnar Bolin och Hélène Benno som den 9:e augusti berättade om svalorna - i Stockholm.

En ornitolog medverkade i programmet vilken bidrog till en naturvetenskaplig höjd ovan det "allmänna tyckandet". Förvisso fick man inledningsvis intrycket att svalor och tornseglare finns på planeten tack vare Stockholms takpannor. Ornitologen berättade om att dessa fåglar, eller kanske tornseglaren i synnerhet, lever nära mänsklig bebyggelse. Däremot kan man nog utgå från att dessa fåglar fanns redan innan Stockholm blev bebyggt - med eller utan takpannor.

Förväxlingen mellan svalor och tornseglare är förbryllande för undertecknad. Tidigare har man förlikat sig med sanningen att alla svalor är tornseglare, vilket även framhärdas i radioprogrammet P1. Kanske är det så i Stockholm? Men, utanför Redaktionen verkar det finnas både tornseglare och ladusvalor. Det kvittrande man hör i sommarkvällen högt från skyn upplevs vara tornseglare, Tornseglare sägs tillbringa sitt liv mest i luften, medan svalor uppehåller sig även på marken. I Hörneå ses ladusvalor både på marken, i luften, eller på "telefontrådar". Dess läte känns även igen via denna länk. Becken-Webben har varken ambition eller kunskap att ikläda sig roll som ornitologisk expert, varför vi avslutar denna diskussion och övergår till något mer tekniskt.

Ladusvalorna i Hörneå har blivit alltmer sociala och flyger runt huvudet och benen, och in och ut ur byggnader. Sågas en planka sätter de sig på marken bredvid och tycks välja ut ett bra sågspån. Kanske är spånet byggnadsmaterial som armering i deras bon av lera. Tydligen finns idag svalbon att köpa, i betong eller keramik, eller att tillverka själv.

ladusvala

Bild 1. Med reservation för suddig bild. En ladusvala i färd med att välja ut ett bra sågspån eller något annat på marken, någon meter framför Skribenten.

Ladusvala

Bild 2. Mamma ladusvala matar en unge, några meter ovan huvudet på Skribenten. Ungar i massor sitter på rad. Förr sade man "telefontråd", en ledning som nu försvunnit på många ställen. I bild ses luftledning för gatubelysning.

Ladusvala och Spitfire

Bild 3. Denna bild har aldrig setts förut. Platsen är Flatruet nordväst om Funäsdalen och dessa ca 4000 år gamla hällmålningar på fjällkanten. Man ska inte tro på allt man ser, men här ses en ladusvala jaga en Supermarine Spitfire.

Bild 3 föranleddes av den siluett som en busig ladusvala gav då den flög runt benen på Skribenten. Ofta kommer de över taket och dyker tvärt för att göra en loop runt åskådaren. Med kameran kan man följa flykten. Siluetten av ladusvalans vingar förde tankarna till det legendariska flygplanet Supermarine Spitfire. Därför skapades bild 3 som en jämförelse. Supermarine Spitfire var en av aktörerna i luftstriderna över Engelska Kanalen under 2:a världskriget. Aerodynamik och design har ibland inspirerats av naturens förebilder.

Bild 4. Ungar av ringduva. Sitter tyst och stilla, en bild ur den föregående artikeln.

Bild 5. Resterna efter ringduvorna i bild 4.

Ovan ses hur familjen Ringduva lämnat ägghotellet utan att städa efter sig. Blåbär eller något annat färgglatt verkar ha varit en populär maträtt.

Det är en förmån att få umgås med djur i naturen, och att bo på landet.

Gunnar Engström, 2022-08-14

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se