Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Expert-utlåtandet om Granbergskulan

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Expertutlåtandet om Granbergskulan

 

Stenen

Bild 1. Stenen!

I artikeln - ”Den glödande stenkulan i Granberget” – publicerad 2012-11-11 berättades om en rund sten i berget. Ulf Hahlin och andra ungdomar på 1940-talet förlöste denna sten ur Granbergets stup. Stenen har gäckat Ulf under alla år, tills nu då sanningen ska fram om stenens natur. Hänvisning görs till den tidigare artikeln. I sammandrag hade Ulf tillverkat en lättviktskopia av stenen, den så kallade flirtkulan. Stenen väger drygt 18 kg, och är ganska tung att hantera, och än tyngre var den ju för barnen på 1940-talet, i relativa termer. Nu var det flirtkulan som skulle monterades tillbaka i berget, och skribenten medverkade med kamera under ceremonin.

Skribenten hade tre teorier om hur stenkulan hade kommit till, alla med koppling till istid och landhöjning. Stenen har formats av vatten förstår man ju, men i korthet gick dessa teorier ut på; 1) vattenströmmar under inlandsisen och den åsbildning som finns i området, 2) vågor som slagit mot klipphällen under en period av landhöjning, och 3) en ishavsfors, en gång då bäcken i byn var större än idag. Klippskrevan där stenen legat är nästan 30 meter över dagens havsnivå. Skribenten hade nästan vågat satsa pengar på teori nr 1, i alla fall 10 kr.

Skribenten ringde idag upp en expert på området, Rabbe Sjöberg. Rabbe har en bakgrund från Umeå Universitet och Institutionen för Geografi. Han har ett speciellt intresse och kunskap inom just stenformationer och inlandsisar. Nu var det tur att skribenten inte hade satsat allt för mycket pengar på teori nr 1. Rabbe var ganska säker på att stenen formats av vågorna, med andra ord teori nr 2. Att vågorna bara haft några 100-tal år på sig att utföra jobbet, menade Rabbe; -nej det går fort att forma en sten på detta sätt.

Rabbe inbjöds till byn att titta närmare på den unika stenen, och det verkade som om inbjudan mottogs positivt. Till våren 2013 kan det således bli aktuellt med en geografisk vandring genom Beckens is- och forntidshistoria. Utöver den runda stenen finns ett flertal fornlämningar, och även ett särdeles stort och sevärt flyttblock.

 

Gunnar Engström, 2012-11-26

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se