Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Estrids forskningslåda

Då Hörnefors blev eget gäll

Herrgården på Bruket brinner 1901

Häxeri i Nordmalings socken

Hörnefors vapensköld

Järnbruket

Vattensågen på Bruket

<<<>>>

Hörneå Historia

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Estrids forskningslåda

En ny titelsida skapas här, kallad "Estrids forskningslåda". Estrid Bohlin är en pigg 97 årig Hörneå-bo. Hon har mycket att berätta, och vid ett nyligt besök med kaffe räckte hon över en papplåda till undertecknad. På den stod det Forskning / Hörnefors (se bild). I den hade Estrid samlat tidningsklipp och dokument från gammal tid. Estrids tanke var att undertecknad kanske kunde göra något av innehållet.

Estrid var med i arbetsgruppen som författade boken Hörneå, vår by, dess historia vid slutet av 1990-talet, föregående årtusende.

Estrid Bohlins låda för forskning

Bild 1. Estrids forskningslåda.

Efter att ha gått igenom och sorterat lådans innehåll inses att materialet är omfattande och mycket intressant. Unika tidningsklipp och annat material berättar om allt från järnbruket, massaindustrin, om händelser i kommunen och inte minst om kriget med ryssen 1809. Estrid jobbade vid kommunkontoret och hade god inblick i händelser i bygden.

Många samlingar har lämnats till Becken-Webbens Redaktion genom åren, och mycket av detta har genererat artiklar på hemsidan. En begränsande faktor är tid, men det mesta brukar förr eller senare nå ut i den digitala rymden.

Gunnar Engström, 2021–07–15

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se