Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Erika Åman och Halvar Persson
- vilka var de?

Hörneås historia

Startsida

Erika Åman och Halvar Persson - vilka var de?

Om Johan Grönqvist och Halvar Persson

Uppmärksamma läsare av Hörneås hemsida funderar över hur Erika Åmans make såg ut (Erika figurerar på ett kort tillsammans med handlare Johan Grönqvist, se separat artikel, och på bild 1 nedan). Erikas make hette Halvar Persson. Han titulerades ”fastighetsägare” från Umeå. Till skillnad från frun verkar inte Halvar trafikerat just Hörneå by så ofta, att döma från sparade foton.

Grönqvist

Bild 1. JG - Johan Grönqvist, E Å-P - Erika Åman Persson

Det är med stor tacksamhet redaktionen tar emot frågor och synpunkter på publicerat material. Det är sådant som gör att historien formas. Den fråga som aktualiserats rör Bild 1, och huruvida herren till höger på trappen är Johan Grönqvist eller Halvar Persson. Enligt tidigare uppgifter sägs mannen med den stor mustaschen vara just Johan Grönqvist. För att inte dra förhastade slutsatser görs här en liten analys kring frågan. Bild 2 visar en förstoring av ”mannen på trappen” och bild 3 ett känt foto av Halvar Persson, även han med skägg.

GrönqvistHalvar Persson

Bild 2 (vänster): Förstoring av bild 1 med mustaschprydd herre, förmodas vara Johan Grönqvist och med systern Emma från USA i förgrunden, ca 1920-1925. 

Bild 3 (höger): Halvar Persson, ca 1925-31. (Foto av Tor Ekholtz, en fotograf hemmahörande i Umeå men som även rörde sig i Hörnefors med omnejd, förmodligen en bekant till fotograf Algot Engström).

Bilderna 2 och 3 antyder två olika personer, med olika skäggväxt och olika karaktär. Man har svårt att föreställa sig ”fastighetsägare” Halvar hålla en cigarr lite förstrött i handen och med blommig kravatt runt halsen. Den senare framtoningen passar bättre för den yvige Johan Grönqvist. Konklusionen föreslår således fortsättningsvis att bild 1 visar Hörneås egen handlare Grönqvist, även om det finns vissa utseendemässiga likheter mellan herrarna.   

 

Spekulationer kring Erika Åman och Halvar Persson

Vem var då makarna Åman-Persson? För läsare med hemvist utanför Hörneå är nog frågan ganska ointressant. Dagens Hörneåbor torde inte heller fundera så mycket kring ämnet. Man får istället se det utifrån en ambition att sätta innehåll på gamla fotografier.

I synnerhet förundras man över denne Erika. Hon verkar varit med vid allehanda vardagliga göromål i Hörneås dåtid. Det är dessutom förundransvärt varför hon figurerar som Erika Åman, ibland Åman-Persson, men inte Persson. För att vara nästan 100 år sedan måste en sådan tradition, att inte ta sin makes namn, vara ganska utmärkande. Men, vid makens bortgång signerade hon inbjudan till begravningsakten med namnet ”Erika Persson”.

Bildsekvensen nedan visar bilder då Erika besökte Hörneå, på 1910 och 20-talet. Man invaggas i tron att Erika och Halvar var bekant med familjen Engström och därmed förevigad av fotografen Algot.

Erika ÅmanErika Åman

Bild 4 och 5: Erika Åman-Persson tillsammans med Alma Engström (den senare född 1890, sedermera barnmorska/jordemor som sett många nya Västerbottningar).

Erika Åman

Bild 6: Skördetid i Hörneå, från vänster; Maria Magdalena Engström (född 1855 död 1918, moder till Rickard och Alma), Erika Åman-Persson, Martin Rehnmark?, okänd, Alma Engström och Rickard Engström. Man undrar över vad Hörneåborna frossar på, kanske glass (se nästa bild)?

Erika Åman

Bild 6b: Efter närmare analys förefaller ätandet handla om läskande rotfrukter! Den lille Martin Rehnmark(?) ser måttligt förtjust ut.

Om Halvar Persson är inget känt för stunden. Möjligen var han av gammal Persson-släkt från Umeå, men dessa teorier får ett abrupt slut då man söker i 1890-talets omfattande folkräkning (dokumenterad vid Umeå Universitet). Något napp får man inte på vare sig Halvar eller makan Erika, i Umeå eller runt dess socknar. Troligen var Perssons inflyttade.

Halvars titulatur ”fastighetsägare” låter pompöst. I dess enklaste form antyder titeln att han ägde ett hus! Halvar och Erikas klädstil antyder dock lite flärd utöver det vanliga, och Halvar ser ju våldsamt stram ut. Kanske var familjen Persson en bland många som byggt upp Umeå stad efter alla bränder, senast midsommarafton 1888.

 

Den slutgiltiga historien om Erika Åman och Halvar Persson

Efter många timmars sökande via internet tar sig denna berättelse en helt annan vändning. När man istället tar fram Torbjörn Svenssons släktregister (son till Alma Engström från bilderna 4-6) klarnar historien om Hörneås mystiska fotoansikten. Historien går tillbaka till Jonas Engström (född 1825), via dottern Greta Lovisa (född 1865) som gifte sig med Per August Åman, en militärfamilj från Rickleå norr om Umeå. Det senare paret fick en dotter, Anna Erika Åman (född 1874). Erika gifte sig med den ganska mycket äldre Halvar Persson (född 1857). Erika och Alma på bilderna 4-6 var således kusiner. Det berättas även att Halvar hade förflutet från Malung. Via sökningar i diverse register från Malung och Dalarna början man fundera ifall Halvar kanske hade militär bakgrund. Var det detta som förde honom till Umeås Regementen, och därav hans strama uppsyn, eller träffades paret i Malung?

Man kan roa sig med att blicka in i Halvar och Erikas hem (bilder 7 och 8). Bild 9 visar en exteriör från 1920-talets Umeå (förmodas), om än ovisst ifall miljön avser paret Åman-Persson bostad.

Erika Åman

Erika Åman

Bild 7 och 8: Paret Åman-Persson i sitt hem i Umeå ca 1925. 

Erika Åman

Bild 9: Exteriör från Umeå, ca 1925. Halvar och Erika markerade ”H” och ”E”. Vem den stolte cykelägaren är förblir okänt, en cykeln att "växa med".

Paret Åman-Persson trivdes i sin berså. Bild 10 tros vara från ungefär 1920 medan bild 11 torde visa paret framåt 1930. Det tolkas så att paret ej hade några barn.

Erika Åman

Erika Åman

Bild 10 och 11, se text.

Halvar Persson slutade sina dagar i Umeå, 27:e juli 1931. Han begravdes på ”nya kyrkogården” i Umeå stad. Erika levde ytterligare några år. Hennes leverne slutade den 12:e oktober 1940, en tid då andra världskriget brann för fullt i Europa och framtiden var oviss.

Gunnar Engström 2009-01-10

 

Hör av Er till redaktionen om Ni har andra berättelser att förmedla angående Hörneå bys historia.

Besökare