Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Erik Idhults gatubild – Ulla Lindströms bilder - del 5

Hörnefors historia

Startsida

Erik Idhults gatubild – Ulla Lindströms bilder - del 5

Nu fortsätter följetongen om kiosken utmed Bruksgatan i 1950-talets Hörnefors. Se tidigare artiklar på temat, det som började med att Erik Idhult hittat ett vykort från Hörnefors, stämplat 1955. Om denna kiosk kan man läsa i artikel 2, artikel 3 och artikel 4.

Skribenten erinrade att Ulla Lindström skickade ett brev till Becken-Webben våren 2014, med flera gamla foton. Intresset hade då fokus på "den mystiska bron" och "Hörnstens bro". I Ullas brev fanns fler bilder, varav några har högt nyhetsvärde för den nu aktuella frågan om Erik Idhults "mystiska kiosk".

De foton som Ulla skickade hade ursprung i 1950-talet. Med så "nya" foton måste man reservera sig ifråga om "copyright". Därtill inkluderades några flygfoton från samma årtioden, och dessa var "frigivna av Försvarsstaben" att få bli publicerade som vykort (bilder 2 och 4). Minnet av andra världskriget innebar sekretess om vad som fanns inom landets geografi.

Här tar vi oss friheten att lägga ut dessa foton i modifierad form, för den viktiga sakens skull. I dessa bilder kan vi följa utvecklingen i Hörnefors centrum för ca 60 år sedan, och det är ju högst angeläget.

Erik Idhults vykort

Bild 1. Här ses gatubilden som Erik Idhult skickat till Redaktionen. Läs i tidigare artiklar del 1 vad Erik skrev, vad skribenten skrev, och Rolf Rehnmarks inlägg och kommentaren av Greta Karlsson. Observera, att det är den lilla kiosken i nedre vänstra hörnet som historien just nu handlar om.

Flygfoto Hörnefors ca 1950

Bild 2. Här ses ett flygfoto över Hörnefors Centrum, några år in på 1950-talet. Röd ring är huset som kallades "Boråsboden" och senare "Textillagret", och finns kvar idag. Blå ring uppe i högra hörnet är kiosken ifråga, den så kallade Tempo-Kiosken utmed Bruksgatan. Grön ring är huset i korsningen av Bruksgatan och Kungsvägen, där Hörnefors Restaurang är inrymd idag. Röd pil visar skogen där dagens ICA-Hörnan ligger. Dit kom "Korv-Jons" kiosk att ligga enligt Rolf Rehnmarks berättelse, eller stavat "Korv-Johns" enligt Erik Idhult.

Bruksgatan i Hörnefors ca 1955

Bild 3. Detta är en annan bild som Ulla Lindström skickat till Redaktionen, våren 2014. Det publicerades av förlaget "Tempo-Foto" i Hörnefors. Vad detta fotoförlag stod för är oklart, men namnet återkommer även på bilder från annat håll, även på några vykort från Nordmaling. Gatan är Bruksgatan i centrala Hörnefors. I nedre vänstra hörnet berättas om "Vy över Egnahemsområdet i Hörnefors". Man känner igen de två husen från flygfoton liksom på många bilder i Algot Engströms fotoarkiv. Mellan dessa låg "Tempo-Kiosken" (blå pil), men nu är kiosken riven! Bilden kan vara från ca 1955.

Flygfoto Hörnefors 1958

Bild 4. Ett nytt och lite senare flygfoto, här beskuret över det centrala av Hörnefors. Bruksgatan ses utmed övre högra delen av bilden. Röd ring är återigen Boråsboden/Textillagret. Blå ring är ett nytt hus, uppfört på platsen av tidigare Tempo-Kiosken! Fotot släpptes fritt av "Försvarsstaben" år 1958, berättas det om i bildens nedre högra hörn (utanför bild). Vi måste samtidigt ge referens till företaget AB Flygtrafik Dals Långed, som fotat och äger copyright.

Gunnar Engström, 2015-12-01

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se