Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Erik Idhults gatubild – Greta Karlsson konsulteras - del 4

Hörnefors historia

Startsida

Erik Idhults gatubild – Greta Karlsson konsulteras - del 4

Gamla kiosker är av stort intresse, visar det sig. Denna serie påbörjades av Erik Idhult som hittat ett vykort från Hörnefors, stämplat 1955. I gatubilden fanns en kiosk vars identitet gäckat flera läsare och senast Hörneås egen Rolf Rehnmark om Korv-Jons kiosk. Här återkommer Erik Idhult med att konsultera allvetandes Greta Karlsson i Hörnefors. Men, vi kommer att få än fler vinklingar av denna kioskhistoria - "från ovan” (fortsättning följer).

Gunnar Engström, 2015-11-28

Erik Idhults vykort

Bild 1. Här ses gatubilden som Erik Idhult skickat till Redaktionen. Läs i tidigare artiklar del 1 vad Erik skrev, vad skribenten skrev, och senast Rolf Rehnmarks inlägg. Observera, att det är den lilla kiosken i nedre vänstra hörnet som historien just nu handlar om.

Så här skrev Erik Idhult i mail till Redaktionen, den 24:e november 2015:

Hej !
Nu har det blivit svårare... Rolf (Rehnmark) vill mena att det är Korv Johns (inte Jon eftersom hans namn var John Johansson) kiosk. Men den kiosken stod där ICA nu står och den kiosk som vi nyss avhandlat stod norr om korsningen Köpmangatan - Bruksgatan. Vem kan ställa allt tillrätta???!! Denna kiosk kallades för Tempo-kiosken-  allt enligt Greta Karlsson,  den allom vetande.

Hälsningar och tack än en gång / Erik Idhult, 2015-11-24

Algot Engströms foto av Tempo-Kiosken i Hörnefors

Bild 2. Här återkommer vi till Hörneå-fotografen Algot Engströms arkiv. Troligen handlar det om 1940-tal, och visst är det Tempo-Kiosken till vänster, se bild 3.

Tempo-Kiosken i Hörnefors

Bild 3. Här förstoras bild 2. Och skylten i övre högra hörnet berättar att Tempo-Kiosken även sålde FRUKT. Fotografen Algot hade använt strukturpapper som försämrar skärpan. Algots negativ är som sagt "stulna" av en "hembygdsintresserad" kringresande på 1960-talet. Om så inte varit fallet hade dåtida Hörnefors varit dokumenterat i många 1000-tals glasplåtar som nu är försvunna (liksom hans negativ av celluloid).

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se