Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Erik Idhults fråga om det tredje skolhuset - vem vet?

Hörnefors historia

Startsida

Erik Idhults fråga om det tredje skolhuset - vem vet?

Erik Idhult är en vetgirig filatelist. Med rätta ställer han sig frågan om det 3:e skolhuset, vem har gått i skola där? För att ge lite bakgrund till Eriks fråga kollar vi på artikeln med namn "Grönland i ny dager av Ulla Lindström". Först läser vi Eriks fråga han skicka till Redaktionen, 2019-09-07;

Hej !
Jag skrev för en tid sedan och skickade ut en fundering kring den tredje skolbyggnaden i Hörnefors kyrkskola. Bakgrunden är ju att den tredje byggnaden , den t.h. i bild har förblivit anonym i så motto att "ingen" har nämnt den som "skolan jag gick i". Men jag pratade med min bror Lars om skolan i samband med Hörnefors-dagen senast och fick till svar: där gick vår far i skola. Ännu en kunskap som gått förlorad för mig men inte desto mer välkommen. Och torde ha rivits tidigare än de två andra. Vem vet mer i denna historik?
MVH Erik Idhult

Erik diskuterar den 3:e skolbyggnaden, och den ses i nedanstående artikel "Grönland i ny dager av Ulla Lindström", i bild nr 2 och nr 4, som den "södra flygeln". Huvudbyggnaden ses i bild nr 5 och den "norra flygeln" ses i bild nr 1 och nr 3, så är detta klarlagt. Som referens ses den gamla vattentuben från Bruket till Fabriken, för den som undrade, markerad med röd pil i bild 3 och 4. För att bevara begripligheten, låter vi originaltexten från 2015 vara kvar nedan.

Gunnar Engström, 2019-12-03

<<>>

Erik Idhults Grönland var ett tema som handlade om Hörnefors Ungdomsförening 1908. Historien tycktes ha fått sin upplösning i del 3. Nu återupptas temat med nya otroliga bilder som Ulla Lindström hade skickat till Redaktionen redan våren 2014. Detta var således innan Erik Idhult skickat sitt vykort till Redaktionen med berättelsen om den ”lilla Kranskullan”. Då, när Ulla skickade sina bilder var dessa motiv okända, men i kombination med Erik Idhults eftersökning och text på vykortet får historien liv.

Ulla Lindström dök upp på Becken-Webben i februari 2014 med idéer om ”Hörnstens bro” över Hörneån. Sedan skickade Ulla ett brev med bilder som Skribenten scannade och däribland några intressanta tidningsklipp. Nu fortsätter vi med vykortshistorien och återgår till Grönland, se bildtexter.

Grönland vykort 1908

Bild 1 Här ses det vykort som Erik Idhult skickade till Redaktionen 2015, som visar Hörnefors Ungdomsförening. Det handskrivna vykortet poststämplades 1908 och nämner: "Grönland, idag söndag, tack skall du ha för kortet lilla kranskulla" (som Erik tolkat handstilen). Kranskullan hette fröken Hanna Kvarnström (se tidigare artikel). Förlaget hette Amedé i Holmsund.

Hörnefors Ungdomsförening

Bild 2. Här ses det vykort som Ulla Lindström skickade till Redaktionen 2014. Återigen berättas om Hörnefors Ungdomsförening, med ungefär samma motiv. Men, huset i bakgrunden (till vänster) är inte detsamma som i bild 1. Farstukvisten (till höger) är däremot densamma, och identiskt foto som i bild 1. Farstun är däremot inte den som ses på husen i vare sig bild 1 eller bild 2. Förlaget var detsamma, Amedé i Holmsund.

Erik Idhults Grönland

Bild 3. Vi förstorar upp bilden av det dansande laget i Erik Idhults Grönland (bild 1). Man ser ett rakt föremål till vänster i bild, markerad med röd pil. Detta är vattentuben till Hörnerfors Sulfitfabrik, som just kört igång sin produktion kring år 1908.

Ulla Lindströms Grönland

Bild 4. Här förstoras bild 2 upp på samma sätt, och till höger i bild och med röd pil ses återigen vattentuben till Fabriken. Dessutom känner man igen olika personer i det dansanta laget, samma som i bild 3. Personerna framgår inte tydligt i web-versionen men i datorn där detta skrivs kan ansiktsuttrycken beskådas. Danslaget hade rört på sig mellan dessa två foton, och man sluter sig till att fotografen förflyttat sig mellan husen och fotat från övervåningen.

Erik Idhult hade kommit fram till att bild 1 torde vara ett av de gamla men då nya skolhusen i Hörnefors. Det fanns två flyglar, med lite olika arkitektur. Dessa återges i bild 5. Huvudbyggnaden, mellan dessa, ses inte i ovanstående bilder. Möjligen var den under uppförande då Hörnefors Ungdomsförening dansade runt på gårdsplanen.

Skolan i Hörnefors

Bild 5. Den gamla skolan i Hörnefors, som i princip var identiskt till den som står kvar på Norrbyskär idag. Fotografen förflyttade sig mellan de två husen i förgrunden. Fotografen till denna bild stod nog på Industrivägen som ledde ned till Hörnefors Sulfitfabrik, och bakom ryggen på sig hade han eller hon vattentuben.

Varför Grönland? Beskådar man bakgrunden i bilder 3 och 4 ser man en uppodlat mark, som idag kallas Ågern och fortsätter ut mot Hamnskär där Fabriken byggdes. Mellan Fabrik och Skolan byggdes ett flertal hus för arbetare, och marken odlades upp för matbehov ungefär som det såg ut på Norrbyskär. Kan det vara så som Grönland föddes i Hörnefors, som ett grönsaksland för drygt 100 år sedan?

Gunnar Engström, 2015-12-08

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se