Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Erik Idhult - Posten i Hörnefors - 1971 till nutid

Posten i Hörnefors

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Erik Idhult - Posten i Hörnefors - 1971 till nutid

dramatiken 1991 i ord och bild

Erik Idhult, Becken-Webbens filatelist, återkommer här med ytterligare historia om Posten i Hörnefors, eller Hörneå som poststationen hette under många år. Erik tillhör gruppen av återkommande distansskribenter. Många av Eriks alster har hamnat på sidan Hörnefors historia. Posten i Hörnefors har dock fått en egen titelsida. Distansskribenternas bidrag återfinns annars på en mängd olika sidor på Becken-Webben, utan tydlig systematik och däribland på sidan Hörneforsbor berättar.

Erik mailade till Redaktionen med text och några bilder om Postens sista tid i Hörnefors och slutlig nedläggning. Där var även debaclet med det man idag kallar "byggnadsrelaterad ohälsa", med omflyttningar till olika lokaler. Nedläggning var dock oberoende av byggnaderna utan ett resultat av posthanteringens strukturomvandling. Temat påbörjades redan för något år sedan i artikeln Erik Idhult - ny forskning om Posten i Hörnefors

I Eriks text berättas om "Konsumhallen" och "H&H". För boende i Hörnefors är geografin tydlig men inte för utomstående läsare. Vi adderar några länkar nedan, inte som reklam utan som orientering. Så här skrev Erik 2021-10-10:

Hej,
”Allting” började 1971. Den sista epoken med posten i Hörnefors tog sin början med en postlokal i anslutning till Konsumhallen. Kommunala byggnadshandlingar daterade 1971-02-01 visar ett beslut om tillbyggnad av befintlig Konsumhall med bank och postlokal.

Tjugo år senare kommunalt beslut ”angående om och tillbyggnad samt nybyggnad av rubricerad fastighet H & H. De tillkommande lokalerna är avsedda för Postens lokalkontor i Hörnefors”. I ett beslut av samma byggnadsnämnd, juni 1991, beslutar man om ” till- och ombyggnad av bank och butik samt om rivning av befintlig postlokal och uppsättning av 12 st skyltar” .

Vi kan sålunda fastslå att posten blev granne med Konsumhallen under perioden 1971-1991. Flytten 1991 skedde dock tidigare än planerat. Problemen bottnade i personalens fysiska/psykiska arbetsmiljö. H & H :s ombyggnad blev därtill kraftigt försenad och bidrog till nödlösningar och svåra prövningar för brevbärarna och kassapersonalen där baracker och husvagnar fick tjäna som provisoriska arbetsplatser.

Posten i Hörnefors

Bild 1. Fotot som Erik skickade, över posten i Hörnefors 1991.

Ett foto daterat april 1991 illustrerar kassapersonalens arbetsplats (se bild 1). Bernt Jonsson, då postmästare, berättar att baracken en husvagn utan avlopp, var uppställd på gamla lärarbostadens mark där behoven fick utföras utanför vid ån. Men även denna prövande period fick sitt slut.

Posten i Hörnefors

Bild 2a. Posten i Hörnefors har lämnat "Gropen"! Så var titeln till detta foto, vars original är okänt. Således saknas tillstånd av "copyright" för Becken-Webben. I första versionen av denna publicering (bild 2a) adderades ett digitalt filter på bilden, avsiktligt otydligt. Erik Idhult fick efterforska ursprung och rätt att återge på Becken-Webben.

Erik Idhult återkom efter sin forskning med följande information 2021-11-01:

Tidningen "Posten Västerbotten" och "AC-Posten" upphörde 1991. Finns det i detta läge något hinder för att fotot bryter copyrighten?

Svar på Eriks fråga är nog att det fortsatt finns hinder, beroende på vem som fortsatt äger rättigheter till det som publicerats i dessa tidningar, oavsett om de lagts ned eller inte. PostNord kan vara en sådan ägare. Vi tar oss dock friheten att återge bild och bildtext.

AC-posten

Bild 2b. Från vänster: Rosita Långström, Berit Vikberg, Berndt Jonsson, Lilian Ljungberg och hyresvärd Tore Bergström. "Efter sju sorger och åtta bedrövelser har vi anställda vid Postkontoret i Hörnefors flyttat in i en ny postlokal. Detta skedde den 14 oktober (1991). För ca 1.5 år sedan stängde den gamla lokalen pga ”sjukahus-problem”. Flera av oss drabbades av trötthet, svidande ögon och andningsbesvär. Några blev också tvungna att sjukskriva sig. Sedan dess har vi vistats på olika ställen. Kassapersonalen i husvagn och barack, brevbärare i baracker och i ett f.d. café. Nu äntligen är alla samlade på ett ställe i nybyggda, ljusa och trevliga lokaler. Det känns faktiskt väldigt bra."

Den 14 oktober 1991 flyttade personalen in i H & H :s lokaler. Se foto (oklart vilket foto Erik menar, men troligen bild 2). Om tiden därefter har jag berättat i tidigare krönika. Men kortfattat handlar det om 1992-2002 som Postens sista ”riktiga” period i H & H:s lokaler.

Posten i Hörnefors

Bild 3. Poststämpel "HÖRNEFORS 3.4.68". Frimärke Frans Berwald. Erik berättar vidare att märkena 35 öre (bild 3), den tidens riksporto och 2-kronan gavs ut till åminne av 100-årsdagen av Frans Berwalds död 1868.

År 2002 och framöver har postärendena skötts av ICA-affären som s.k. postombud - en förändring till postombud som blev allmänt gods i hela landet. Svensk kassaservice, en organisation som skötte pengahanteringen efter Nordbanken- men även hanteringen av körkorten fanns kvar i H & H:s, nu krympta lokaler, perioden 2002 och fram till dess upphörande 2008.

Posten i Hörnefors

Bild 4. Poststämpel "POSTNORD HÖRNEFORS 2018-03-16", kan det möjligen stå.

Posten i Hörnefors bjuder på fina stämplar genom åren, inte bara för den frimärkskunnige. Vad sägs om följande exempel? Från 1968 resp ett av de senaste avtrycken från 2018 (se bilder 3 och 4).

Umeå 10 okt 2021 Erik Idhult

Vid rivningen av den gamla vattenskadade posten såldes diverse byggdetaljer, däribland radiatorer (element). En Hörneforsbo köpte dessa och bytte i sin tur lite skrot med undertecknad. Elementen var tänkta att ge värme i en maskinhall, men ligger ännu kvar i ett förråd på gården 30 år senare. Kanske var det läckande element som gav upphov till vattenskador vid den gamla posten?

Ännu har inte Post-elementen fått användning - man kan ännu hoppas - innan de istället återgår till kretsloppet av metallåtervinning. Angående metallåtervinning - vi återkommer inom kort till Becken by's skrotåtervinning den 21:a augusti 2021. Många ton av metall gavs då möjlighet till nytt liv i det cirkulära kretsloppet.

Gunnar Engström, 2021-10-23

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se