Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Erik Idhult - Bråvalla - en familjehistoria

Ågern och Hamnskär

Posten i Hörnefors

Bruket i Hörnefors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Erik Idhult - Bråvalla - en familjehistoria

Erik Idhult, Becken-Webbens filatelist, återkommer med ytterligare en intressant berättelse om sin familjs historia. Till detta finns fyra kolteckningar som återges. Erik har bidragit med många inslag på Becken-Webben, vilka kan läsas från sidan Hörnefors Historia. Vi låter Erik berätta, utifrån det mail han skickade till Redaktionen 2022-05-29:

Gunnar Engström, 2022-05-31

Bråvalla eller Glimtar ur en familjs liv under 1900-talet

Bråvalla - vilka tankar går då genom ens huvud? Möjligen associerar gemene man till Östergötland och flygplatsen nära Norrköping. Mindre känt, särskilt av de yngre, kopplas platsen ihop med ett område på nära håll, i närheten av idrottshuset i Hörnefors. För mig var Bråvalla liktydigt med pärsättning och potatisupptagning i det som vi alltid kallade pärlanne. På Bråvalla satte vi en sorts pärer, hemma på Västermalm fanns land nummer två och med en sort på vartdera stället, de fick inte blandas, vit och mandel, en sort på vardera potatisland. Vår lott låg bredvid farbror Helmers och de tunga sysslorna som ”pådragningen” och upptaget, skördandet, gjordes i sann broderlig sämja. Våra två lotter var bara två av de många där ägandet eller gratisarrendet gällde så länge man var anställd vid fabriken.

Bild 1

Bild 1. Hjalmars text: Till slut (7?) 6 barn på denna gård, fick utmärkt ans och vård.

Inom Bråvalla området låg idrottshuset uppförd 1930 till förmån för Hörnefors idrottsförening. Idag är dess roll delvis en annan med inriktning på bl a ett café där från 2023. Allt enligt Google.

Bild 2

Bild 2. Hjalmars text: I Hörnefors där man nu odlar potatis, där bodde vid alldeles gratis.

Låt oss gå tillbaka till början av seklet. Till bilden av ett demonstrationståg 1922 vid Bråvalla i Hörneforsbygden och brukens historia sid 277 (se annan sida på Becken-Webben). Man ser byggnaden bara från sidan och det är därför svårt att se hur den tedde sig i sin helhet.

bild 3

Bild 3. Hjalmars text: Omsider bytte vi boplats, ett tag vi bodde i detta palats.

I Hörnefors bodde också en andra farbroder, Hjalmar, som betecknade sig som konstnär och det med alla rätt. Han porträtterade mycken liv i bygden, i olja men kanske först och främst i kolteckningar. För en allmänhet lämnade han ifrån sig ett känt motiv, nämligen ”1:a maj demonstration i Hörnefors 1922” som till yttermera visso pryder omslaget till boken ”Folkrörelser och folkliv i Hörnefors”. Efter vad jag själv har kunnat fastslå via köpehandlingar 1899 till priset av 1000 kr och försäljningen 1909 i Arnäs och Idbyn ”med hus och gjord” för 1500 kr. Den muntliga berättelsen handlar om att flyttlasset gick med ångbåt från Ö-vik 1909. Det var förstås fabrikens tillkomst som lockade och ett liv bort från det karga småbrukarsamhället. Man bosatte sig i Hörnefors och Ågern föräldrarna och de sex barnen, i Hörnefors och Ågern. Och i fabrikens bostäder.

Vi hoppar framåt till 1948. Hjalmar hade det goda omdömet att använda sin kunskap och skicklighet i en hyllningspärm till modern, min farmor, på hennes 75 års dag. På några tecknade sidor redovisar han Karins händelserika liv och som vanligt med en humoristisk underton. Jag minns mina möten med honom som lustfyllda trots hans kamp mot sjukdom och en tillvaro i rullstol. På en av dessa blad tecknar Hjalmar familjens olika bosättningar i Hörnefors. Och det är på denna sida som den mest spännande redovisningen, från min horisont, dokumenteras. Och med Bråvalla som pudelns kärna. Bråvalla kan tecknas som ett stort jordbruksområde med potatislotter. Statarbynningen såsom Hjalmar har tecknat den synes till yttre synes likna den bostad som idag fungerar som STFs vandrarhem vid gamla kyrkan. Den byggnaden är väl känd som bostad åt MoDo’s jordbruksanställda och sedermera fabrikens arbetskraft. Är dessa längor t o m uppförda samtidigt, den ena på nedre bruket och den andra på Ågern? Någon som har kunskap i den frågan? Finns foton eller bilder som kan ge oss ett svar? Ågerns byggnad revs ju senast 1930, ett år från eller till, eftersom man då slutligen fick stöd från Pappers avd och Carl Kempe och förverkliga byggandet av ett idrottshus med samlings- och gymnastiksal.

Bild 4

Bild 4. Hjalmars text: Karin med familj i nr 32, hade länge sitt hem, flyttade först 1945.

Som vi kan se avbildar Hjalmar de tre byggnaderna som Johanssons bebodde i tur och ordning sedan flytten till Hörnefors. Först Bråvalla, där Hjalmar erinrade sig boendet ”där man odlar potatis där bodde vi alldeles gratis (!)´´ sedan en andra byggnad benämnd ”palats” och som nummer tre, 32-an. 32-an bestod av 16 lägenheter och var Hörnefors största bostadshus med olika storlekar. Hur stor Johanssons lägenhet var, är okänt men möjligtvis endast 2 rum och kök som var standard på Norrbyskär. Mina förfäder räknade inledningsvis till två vuxna och fyra barn (två flickor var utflugna). Hur som helst, något stort manöverutrymme hade man inte. Den sista teckningen på denna sida berättar också att farmor flyttade 1945 till pappas nu nybyggda egnahem, där min bror redan bodde och där jag efter ännu ett år såg dagens ljus.

Jag slutar där. Många frågor reses men i första hand utseendet på Bråvallas byggnad. Någon som har dokument eller annat som ger oss detaljer kring boendet för våra familjer på 1910-1920 -talet. Förmodligen fram till ca 1930 när idrottshuset byggdes och med den också hyreshusen på Ågern och Hamnskär. En annan fråga får vi på ”köpet” nämligen: vilken byggnad avser Hjalmar med ”palatset”. Var stod den byggnaden?

/ hälsar brukspojken Erik

 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se