Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Erik Eriksson hedras med Finlands Vita Ros

Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Erik Eriksson hedras med Finlands Vita Ros

Finlands vita ros är en orden som delas ut av Finlands President. Den 4:e mars Anno 2019 delades den ut till en Hörneforsbo, Erik Eriksson. Anledningen till detta är ’Affairen vid Hörne fors’ där Överstelöjtnant Duncker stupade den 5 juli 1809 i kriget mot Ryssland.

På sidan "strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors" finns historien beskrivet, det som inträffade i höjd med Brukskyrkan. En av figurerna som dock inte var med i slaget i Hörnefors men väl i Döbelns park i Umeå hösten 1809 var General von Döbeln. På senare år har denna figur synts till i Hörneå och Hörnefors, vilket är just det som denna artikel handlar om.

Döbeln vid Dunckers monument

Bild 1. Här ses General von Döbeln hedra minnet av Överstelöjtnant Duncker vid dennes monument på Bruket i Hörnefors. Om monument och firande den 5:e juli. har berättas i otaliga artiklar på Becken-Webben, exempelvis dessa; artikel 1 2014, och artikel 2 2014, och årligen återkommande.

Joachim Zacris Duncker försvarade bron över Hörneån, i höjd med träkyrkan och järnbruket i området som då hette Hörne by. Där blev han skjuten av ryssarna men lyckades ta sig några hundra meter söderut utmed den gamla riksvägen mot grannbyn Becken. Han dog halvvägs mellan de två byarna.

Den person som ihärdigt jobbat för att bevara historien om slaget i Hörnefors, kommer från Tammerfors och heter Erik Eriksson, nu boende i Hörnefors sedan ganska många år.

Bild 2. Erik Eriksson mottager medaljen "Finlands Vita Ros" av Finlands Ambassadör Liisa Talonpolka som rest till Umeå på uppdrag av Finlands President. Det är Presidenten som delar ut medaljen, en medalj som har sin instiftare i riksföreståndaren Gustaf Mannerheim 1919.

Erik Eriksson har förutom minnet av slaget i Hörnefors även värnat om Finlands krigsveteraner från 2:a världskriget. Den som känner Erik vet att Erik är mycket ihärdig i allt som heter krigshistoria och i finsk-svenska relationer i synnerhet. Det var det senare som Finlands Ambassadör Liisa Talonpolka angav som orsak till utmärkelsen. Becken-Webben och general von Döbeln till häst känner sig ävenledes hedrad av dessa ord, vilket Erik Eriksson återkom till i sitt tacktal. Läsare får studera historien på Becken-Webben för att förstå sammanhangen bättre.

Bild 3. Umeå Kommun medverkade till Eriks heder, här med tal av Anders Ågren, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Anders brukar frekventera Hörnefors vid ceremonin på Bruket den 5:e juli, flera år i rad. Anders poängterade utbytet mellan Umeå och Vasa, i ett regionalt kommunalt perspektiv.

Bild 4. Här tal av Sveriges Ambassadör i Finland, Anders Ahnlid, som poängterar betydelsen av svensk-finska relationer.

Bild 5. Ceremonin avslutades av sopranen från Norrlandsoperan Susanna Levonen. Hon sjöng a cappella ett stycke ur Finlandia av Jean Sibelius, mycket passande och stämningsfullt.

Bild 6. Mången militär på plats, från vänster en överste, en finsk dito, en general, Erik Eriksson och ytterligare en överste. Namn utelämnas. Svenska Försvarsmakten delar åsikten att det svensk-finska utbytet är av stort värde.

Generalen vid Brukskyrkan

Bild 10. General von Döbeln tycker också att den 5:e juli är värt att minnas, även om det gick dåligt för Sverige. Så här sade von Döbeln den 8:e oktober 1809, i några avslutande strofer ur hans långa tal riktat till de finska trupperna som strax dessförinnan varit en naturlig del av det gemensamma landet:

- Fiender till det svenska moderlandet kan ni aldrig bli, därom är jag förvissad - men förbli i all tid dess vänner! Skulle det nya herraväldets makt hindra Er önskans och viljas utövning, - så låt med hjärtats och tankars tysta språk era välsignelser tilldelas Moderlandet! Påminn Edra barn därom; Vi skola från släkte till släkte, välsigna Er, och högakta Er. ….

Grattis till Erik, önskar Becken-Webben!

Gunnar Engström, 2019-03-13

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se