Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Effekter av sökmotorer

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Effekter av sökmotorer

Hörneå hemsida (becken.se/Becken-Webben) är varken kommersiell eller politisk!

Redaktionen började fundera och oroas kring varför Google-sökning på hemsidan genererade träffar via något som heter ”Internationale Socialister” (se bild 1). Har hemsidan och dess domännamn ”becken.se” blivit kapat av en politisk organisation? Skribenten (Gunnar Engström) övervägde att radera sitt innehåll, varvid hemsidan hade imploderat!

Sökmotor Google

Bild 1. Om man i Google söker på orden "hörneå hamnar, becken" - får man resultat enligt bilden. Notera att artiklarna på "becken.se" i vissa fall plockas upp av domänen "Internationale Socialister"!

Svar på frågan om ”kapning” synes var NEJ. ”Internationale Socialister” är en dansk nätsida som bland annat skriver historiska artiklar om industri, arbete och dess miljöer. Därifrån synes Hörneå Hemsida läsas och delas i sådan omfattning att Google sökmotor fångar upp läsekretsen. Man förmodar att danska läsare använder digital översättning.

Sökning via Edge (Microsoft Bing) som har en annan sökalgoritm ger inte samma effekt som Google. Där refereras ”Becken.se” (se bild 2) och inte ”Internationale Socialister” (bild 1).

Sökmotor Edge-Bing

Bild 2. Om man i Edge (Microsoft Bing) söker på orden "hörneå hamnar, becken" får man ett annat resultat än det i bild 1. Här plockas artiklarna upp direkt från "becken.se" och inget via domänen "Internationale Socialister".

Hörneå Hemsida och dess skribenter har inte skrivit artiklar med politiskt innehåll, och ej heller kommersiellt dito. Däremot, bland mycket annat, adresseras ämnen och miljöer som lyfter fram arbete och industri från förr, exempelvis;

1. Järnbruket i Hörnefors
2. Hörnefors Sulfitfabrik, och dess nedläggning
3. Arbete och yrken från förr, inklusive kvinnors arbete
4. Boendemiljö från förr
5. Sport och fotboll (bröderna Nordahl) i en bruksort
6. Sågverk då och nu

Man förundras att även artiklar om allt från topografihistoria till kriget med ryssen 1809 verkar intressera den politiska läsekretsen, exempelvis om Hörneå Hamnar eller om Dunckers död.

Att företrädare för svensk arbetarrörelse intresserat sig för hemsidan blev uppenbart då "Pappers" (Svenska pappersindustriarbetarförbundet) hämtat information från Becken-Webben till en artikel inför deras 100-årsjubileum, och där adresserat material om fotbollslegenden Gunnar Nordahl.

Ett annat tillfälle då hemsidans innehåll lyftes fram var då Kungliga Biblioteket gjorde en utställning som uppmärksammade att ”jobba på pappersindustri". Själva utställning från 2011 har år 2024 sjunkit ned i källaren på Biblioteket, varför tryck på söklänken inte hittar rätt idag.

Oavsett - det är hedrande att Hörneå Hemsida / Becken-Webben får uppmärksamhet.

Gunnar Engström, 2024-04-06 

P.S.
I sökandet att förstå varför "Internationale Socialister" dyker upp i sökmönstret kontaktades server-leverantörens tekniska support, idag Bredband2. Där fick man ingen klarhet.

Via Google finns en 1-timmes lång video om utmaningen med att skapa och underhålla sökmotorer. Där berättas om kriget mot "spam" och att algoritmerna ständigt måste uppdateras och omskapas för att stänga kryphål för oseriösa företag och nättroll.

För något år sedan hade Google nära 90% av marknaden för sökmotoranvändare. Edge hade 6%, följt av en serie än mindre aktörer.

Vill man söka direkt mot Becken-Webben förordas Edge. Via sökning på Google kan innehåll på Becken-Webben istället ha länkats till annan sida och sökträffar bokförts på annat håll - om det nu spelar någon roll?

Så var det med det.....!

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se