Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

E4 genom Hörneå - Esbjörns album

Genomfartsvägar i Hörnefors

Vägar på Övre Bruket - Robert Westman frågar

Caltex på Bruket

Hörneå historia

Hörnefors historia

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

E4 genom Hörneå - Esbjörns album

Esbjörn Lundström är född i Hörneå vid mitten av 1940-talet, tvärs över bäcken från där Becken-Webben har sin redaktion. Esbjörn lånade ut sitt fotoalbum till undertecknad för några år sedan, och bilder har visats i olika sammanhang blanda annat om fiske i Mjösjön. Vi återkommer här till Esbjörns bilder, om byggandet av dagens E4 tvärs genom byn. Detta inträffade kring år 1960. Läsare lär höra av sig om det exakta årtalet.

Dagens E4 bröts genom skogen ungefär där 1600-talets riksväg gick. Den gamla grusvägen från svensk stormaktstid finns fortfarande kvar och passerade metropolen Ängersjö. Den nya E4 fick en rakare sträckning söder om Ängersjön. Byn Ängersjö blev därmed förbipasserad med ungefär 1 km. Istället delades Becken by i två hälfter, norr och söder om den nya E4.

Med den nya E4 tystnade även trafiken utmed Riks-13, via Norrbyn. Även sågverksindustrins Norrbyskär hade tystnat sedan 1950-talet. Om gamla vägnät har det skrivits några dammiga artiklar på Becken-Webben. Här återkommer vi till temat men visar istället några roliga bilder från E4:ans tillkomst. Vi låter bildtexterna berätta.

Esbjörns album E4

Bild 1. Hårdingar från Becken By inviger nya E4 i höjd med sjön Ängersjön. Från vänster tycker vi oss se krigssonen från Finland Perttu Paaso. Om skribenten inte minns fel var det Perttus Volvo PV som kom åter från Becken-skogen i en tidigare artikel. I mitten tror vi oss se Rolf Rehnmark och till höger "Linus" (kan även vara känd som SvenEric Bergström). Man noterar kvällssolen från väster, förmodligen en enastående sommarkväll då den nya tidens trafikled öppnas upp genom Norrlands kustland. En stor dag med andra ord.

Esbjörns Album E4

Bild 2. En ännu okänd Becken-bo som satt sig på den sprängda klippväggen och blickar ut över Ängersjön. Ett fint lastbilsekipage kör på vänster sida av vägen. I högre förstoring ser det ut som en Volvo Viking.

Esbjörns Album E4

Bild 3. Samma vy som i bild 2, men nu ser det ut som självaste Esbjörn Lundström som satt sig på klipphyllan.

Esbjörns Album E4

Bild 4. En dramatisk bild i Esbjörns album visar denna lastbil av märket Scania som tippat på sidan. Det framgår inte om det är i anslutning till bygget av E4, men troligtvis var det många lastbilar i området då vägen byggdes.

Gunnar Engström, 2018-01-20

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se