Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Den ryska björnen

Vilda djur i Hörneå

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Den ryska björnen

Torsten och Britta Andersson på Bjennön

Torsten skickade en bild på en spektakulär isbrytare, i närbild. Följande artikel är ett sammelsurium av olika saker – och det mesta som skrivs är nog obegripligt för läsare utanför Becken-kretsen - läsarna får ha överseende.

Det är möjligt att Torstens bild var avsedd till Becken-Webbens fototävling. Fototävlingen har dock dessvärre avslutats 31 januari, till följd av en aldrig sinande ström av inkommande bidrag. Redaktionen har fullt upp med att hantera alla fina bilder, och dessutom, nu startar omröstningen. Förhoppningsvis inser tävlingskandidater att priserna som delas ut i Beckens bygdegård vid Valborg 2010 inte innebär någon check på 10.ooo dollar. Vi tolkar det däremot så att Becken-Webben är populär bland fotointresserade läsare, och det är ju roligt.

Rysk isbrytare vid Bjennön

Bild 1. Torsten Anderssons närbild av en rysk isbrytare, utanför Beckens eget kustband – Björnön (Bjennön), söder om Hörnefors. 

Torstens bidrag är lite roligt, en rysk isbrytare utanför Bjennön - som han skriver. Begreppet 'Bjennön' översätts till svenska med Björnön, och ryska björnar har man ju hört talas om. Man blir ju lite fundersam hur Torsten lyckats med detta fina foto, och, vad gör en ryska isbrytare i kustbandet utanför byn – dit Bjennön hör. Torsten var lite förtegen, men, bilden associerar till annat på Becken-Webben. Skribenten har nämligen bott på en rysk isbrytare, i samband med övningar i Svenska Marinens tjänst. Svenska Marinens krigsfartyg HMS Trossö som nyttjades under piratjakt utanför Somalias kust år 2009 har en marin historia som rysk isbrytare. Historien går tillbaka till andra världskriget. Som krigsskadestånd tvingades Finland leverera material till Ryssland, däribland fartyg. Ett av dessa fartyg var HMS Trossö från 1980-talet, och då under annat ryskt namn. Fartyget köptes sedermera av Svenska Marinen. Fartyget var ursprungligen avsett för forskning i ishavet och hade hög isbrytarklass. Motorerna var rysktillverkade Gorki-dieslar. Som kirurg och tillika 2:e skrovmekaniker har skribenten sprungit runt bland dessa motorer, i olika syften. Å ena sidan övningar med skadeutfall i maskinrum - å andra sidan inträffade ett verkligt propellerhaveri som skulle repareras i varv.

HMS Trossö

Bild 2. HMS Trossö – Svenska Marinen, fotat av skribenten från snabbgående ”Rescue Boat”. Bilden är från Djiboutis hamn vid Afrikas östkust mot Röda Havet och Adenviken.

Torsten berättar att han och fru Britta nu är bofasta på Bjennön sedan 2001. Inte nog med den ryska isbrytaren, Torsten och Britta har anknytning till Becken-Webben på annat sätt. Det synes som att Torsten uppmärksammat detta själv. Torstens brygga finns återgiven i artikeln om den tragiska olyckan då bland annat skribentens farfars bror Johan Engström förolyckades år 1901. Skribent och Redaktör nyttjade Torstens brygga 2006 till att provsimma ut till den grynna som tros ha inneburit skeppsbrott för idag 109 år sedan. Torsten skickar nu en bild till redaktionen (bild 3) med en livboj från hans brygga. Vi på Redaktionen inser dock det komiska i detta fotobidrag. Denna bild återfinns redan på vår hemsida. Fotot är taget av Redaktören och är bearbetat av skribenten. Det är ju roligt att få en redaktionell bild återsänd till redaktionen. Bilden är dessutom rolig.

Jästhamn

Bild 3. Jästhamn vid Bjennön.

Läsarna undrar naturligtvis vem Torsten och Britta är. Torsten skriver i sitt mail:

Hej Lena och Gunnar.
Gunnar Engström åkte med Britta o mig 1996 med några andra Engstömmare till Snöan. Min mamma var en Sjöstedt, min farmor var en Rehnmark från Hörneå.

Naturligtvis kommer Skribenten ihåg denna trevliga dag för många år sedan. Skribenten letade bland gamla analoga kort från 1996 och hittade en bild på Torsten och Britta (bild 4).

Bild 4. Torsten och Britta Andersson på Bjennön, i Jästhamnen. Nog för att vattnet är lite grumligt, men…..

Färden i Torstens båt gick till ön Snöan, söder om Norrbyskär. Detta var en utpost för dåtidens fiskare, och stugor finns kvar från historisk tid. Angående fiskaryrket kan läsas om på annan sida.

Snöan

Bild 5. Skribentens faster Gerda och farbror Holger ses är på trappen till det fina gamla Kapellet på ön Snöan, år 1996.

Inte nog med isbrytare och jästhamnslivboj – tillfället kring Torsten och Britta har faktiskt en tredje förankring till Becken-Webben – den om historiska artiklar. Torsten och Britta bor granne med Berith Bergström och framlidne Erik Sjöstedts på Bjennön. Berith var dotter till skribentens farfars bror Konrad Engström, vilken likaledes återfinns på diverse ställen inom Becken-Webben (att läsa om på annan sida).  Under träffen 1996 tillbringades kvällen i Erik och Beriths stuga med att studera Algot Engströms foton. Skribenten hade tagit med en plastpåse (!) med Algots kort. Intresset för bygdens historia formades under sammankomster av detta slag. Det är fascinerande att höra berättelser av personer ”som var med då det begav sig”. Dessvärre dog Erik Sjöstedt något år därefter. Han blev påkört på E4:an, och bland annat tack vare honom har vi idag vajer-väg och tvåplanskorsning i anslutning till Becken.

Bild 6. Studium av Algot Engström kort hemma i Erik Sjöstedt och Berith Bergströms sommarstuga på Bjennön, 1996. Från vänster ses Holger Engström, Gunnar Engström, Erik Sjöstedt och Gerda Engström (Davidsson).

År 2006, då Torstens livboj fotograferades – och som Torsten nu sänder till Redaktionen – hade likt träffen 1996 en dimension av Becken-historia. Torbjörn Svensson (son till Alma Engström) kom på besök till Berith Bergströms sommarstuga på Bjennön 2006. Torbjörn är en professionell släktforskare som dokumenterat släktled ett antal hundra år tillbaka, och tillika fotointresserad. En del av Algot Engströms bilder som visas på Becken-Webben har Torbjörns arkiv att tacka. Dessutom är det i stort Torbjörns förtjänst att skribenten har den behjälpliga insikten om släktband för att kunna skriva artiklar med historisk profil utifrån det bildmaterial som finns.

Bild 7. Torbjörn Svensson och Berith Bergström på Bjennön år 2006, den senare granne med Torsten och Britta Andersson.

Torsten Andersson avslutar sitt mail med en detalj som rör katten Tusses artiklar – om råttor i Becken. Torsten skriver:

Ni skall få en bra bild på ett "husdjur" vi har filmat i samband med ett försök att fånga det.
Hälsningar - Britta o Torsten

Reklam för ost är inget som Becken-Webben normalt sysslar med. Trots så, tryck på denna länk för att se Torstens bidrag till Becken-Webben om råttans liv och leverne (You-Tube), http://www.youtube.com/watch?v=LYMdPQ0IGnQ).

 

Gunnar Engström, 2010-02-15

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se