Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Dansbanan och Poststigen i Sörmjöle

Skog och fritid

Bygdegården

Startsida

Dansbanan och Poststigen i Sörmjöle

Vid Allhelgona förra veckan påbörjades skrivarsäsongen på Becken-Webben, efter sommarens stiltje. Detta ger respons hos läsare, med inkommande alster. Ett sådant mail kom från Rune Öström, och berättar om dansevenemang i Sörmjöle. Rune har figurerat återkommande på Becken-Webben, som Håknäsbon från Rosersberg.

Vi har berört Sörmjöle i två nyliga artiklar, den om Allhelgona och den om Äreportens invigning. I den förra av dessa visades några av Algot Engströms foton med dansande barn. Bilderna startade en flerstegsraket som leder fram till dagens skrivelse:

  1. Algot Engström fotograferade i Sörmjöle, kanske under mitten av 1940-talet. Förmodligen var det på uppdrag av något bröllop eller motsvarande. Det senare verkade han måttligt intresserad av utan det konstnärliga var mer i fokus, i detta fall dansande barn.
  2. Efter många år glömda i en kartong scannades fotot av undertecknad. Bilden visades på Becken-Webben 2009 i en artikel om dans i Becken by från förr i tiden. 
  3. Fotot med barnen uppmärksammades av Bert-Åke Vargs son Pontus. Fotot återkom 2012 i ett bildkollage i Pontus Vargs hyllningslåt till Hörnefors. Pontus låt och bilder lär ha tillkommit som en ”present” till Bert-Åke – mycket passande idag på Fars Dag 2013 då detta publiceras.
  4. De dansande barnen i Pontus sång och video kändes igen av Sörmjölebor. Fotot åtkomligt på nätet skrevs ut på papper och visades i Sörmjöle Bygdegård sommaren 2013. Detta var i anslutning till då Äreporten invigs.
  5. Undertecknad skribent och Redaktör Lena Lindholm besökte Sörmjöle under äreportens invigning sommaren 2013. Förvånad blev man vid åsynen av Algot Engströms fotografi med namngivna barn från Sörmjöle!
  6. Fotot återkommer ånyo på Becken-Webben i reportaget om Sörmjöle sommaren 2013.
  7. Rune Öström i Rosersberg (strax söder om Arlanda) läser artikeln om dansbanan i Sörmjöle, och författar minnen som vi nu ska få läsa.

Bild 1. En glasplåt som inte har med denna artikel att göra. Modet med yviga kepsar antyder 1920 och kanske tidigt 30-tal, då Algot Engström riggade upp kameran på en festplats ”någonstans i närheten”.

Rune Öström skriver:

"Hej,
Om dansbanan - jag är övertygad om att den fanns på Sörmjöles festplats. Varje by av någorlunda storlek hade ju en festplats på 30-40-50-talet, även min hemby Håknäs.  Men det var ju mer spännande för oss ynglingar att dra iväg längre bort än de närmaste byarna för där fanns ju okända, spännande flickor att beskåda och i bästa fall våga bjuda upp till dans. För oss Håknäspojkar i de tidigare tonåren var Sörmjöle nog det nordligaste målet, norr därom började de stora, mörka skogsvidderna som vi inte kände oss bekväma med.

Till Sörmjöles festplats kom man genom att efter rikstrettons bro över ån ta höger in på Norrmjölevägen, sedan till höger in på Poststigen och nere vid Stavarberget låg den, nära ån så vitt jag minns. Ett speciellt minne är från  ca 1955, Calle Jularbo kom körande med sin Cadillac in på platsen, ända fram till dansbanan. Han klev ur, plockade fram dragspelet och gick upp på scenen och drog igång en "show" som troligen inte varade längre än ca 45 minuter. Sedan in i bilen och iväg, troligen till nästa ställe. Förmodligen hann det bli 2-3-4 spelningar på en kväll och han tjänade säkert rätt bra. Man får inse att för den då "mogna" delen av publiken var han en riktig idol, vi yngre tyckte nog att han var lite "töntig", vi hade ju tänt på jazzen. Men bilen var ju häftig, det var nog den första Cadillac jag sett "på riktigt".

Ja, det kanske blev mer än om just dansbanan och festplatsen. Tyvärr är nog dessa platser för länge sedan igenvuxna till oigenkännlighet, så är det i alla fall i Håknäs.

Med vänliga hälsningar från Rosersberg, 2013-11-06, Rune Öström"

Bild 2. Dansande barn - på dansbanan i Sörmjöle. Bilden har således visats tidigare på Becken-Webben (Fotograf Algot Engström).

Vi söker lite djupare i Algot Engströms bildarkiv. Bilden med de dansande barnen (Bild 2) har möjliga paralleller i några andra foton.

Bild 3. Barn klättrar på räcket – antingen räcket till en dansbana eller en ”vanlig bro”. Man noterar att det är två längsgående ribbor utmed sidan på räcket och inte en som i bild 2. Dessutom är planken i ”golvet” lite glesa, vilket talar för en helt vanlig bro.  Det går inte heller att uttala sig om ifall barnen i bild 2 är desamma, det fanns ju fler barn att fotografera, i både Sörmjöle, Hörnefors och annorstädes!

Bild 4. Här tycker man sig i alla fall känna igen den ena flickan från bild 3, nu ”hoppa bock”. Algot lyckades verkligen få liv i bilden, nästan så att flickan hoppar ur datorskärmen.

Det är extra roligt när bilder och text ger respons hos läsare, med igenkända namn från Sörmjöle och med Rune Öströms berättelse om dansbanan. Detta om Calle Jularbo som Rune tar upp är ju även det ett återkommande tema på Becken-Webben, hur det nu kommer sig.

Gunnar Engström, 2013-11-10

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se