Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Döbeln, Duncker och Sandels öl - Den 5:e juli Anno 2015

Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Döbeln, Duncker och Sandels öl - Den 5:e juli Anno 2015

Den 5 juli år 1809 utspelade sig dramatiska händelser i Hörne och Becks byar. Detta ihågkoms även 2015. Det var ryssen som kom norrifrån och överrumplade den svenska hären som var förlagd i höjd med Hörneå Bruk och den gamla brukskyrkan. Om denna händelse har det skrivits mycket om på Becken-Webben, dels vid 200-årsminnet 2009 men även under Kulturhuvudstadsåret 2014 (artiklar nr-1 och nr-2).

Finska militärer vid Dunkers monument 2015

Bild 1. Dunkers (Dunckers) monument här med delegationen av finska militärer den 5:e juli 2015. Reservation för svårt fotoväder med stark sol och skuggor - foto Lena Lindholm.

’Affairen vid Hörne fors’ fick en särskild betydelse dels då överstelöjtnant Joakim Zakarias Duncker dog i denna strid, dels även att striden var den sista där soldater från den västra (svenska) och östra (finska) rikshalvan stred tillsammans. Ända sedan Erik den heliges tid och ”korståg” 1155 har Finland och Sverige varit förenat. Mer beständigt blev det med Nöteborgstraktaktet 1323 då Novgorod och dåvarande Sverige slöt fred om hur gränser skulle dras i öster. Men detta fick således ett snöpligt slut 1809 och där Hörnefors var skådeplatsen för brödrafolkens sista gemensamma strid mot ryssen. Händelseförloppet därefter inkluderar bland annat striderna i Ratan och Sävar, men där engagerades en nyuppsatt armé och svenska flottan.

Vi ska inte återberätta det som redan skrivits om på Becken-Webben. Här visar vi lite bilder, och återkommer i slutet till Sandels öl.

Svensk fanvakt, 13.bataljonen Västerbotten

Bild 2. Del av den svenska delegationen den 5:e juli 2015 (fanvakt) från 13:e Bataljonen Västerbotten. Denna bataljon har sin hemvist i Hemvärnsorganisationen, den del av Svenska Försvarsmakten som sköter landets territoriella skydd. Kaptenen i förgrunden är huvudarrangör, tillika civilt en av kulturcheferna i Umeå Kommun - mycket passande. Han heter Rickard (utelämnar efternamn).

von Döbeln och soldater 1809

Bild 3. General von Döbeln till häst 2015 (skribenten som sitter på hästen), här med soldat Tomas Ulvcrona till vänster och adjutant Kristina Ulvcrona till höger. Uniformerna kommer från föreningen "Sävar Interaktiv Historia" som tyvärr inte själv kunde närvara detta år.

von Döbeln håller tal 1809

Bild 4. General von Döbeln håller sitt tal. Talet är mycket långt, allvarligt men även känsloladdat. Med viss anpassning av språket läses hela talet upp, vilket tar ca 15 minuter.

Det var veckan efter Dunkers Dag som Kurt Andersson ringde på dörren till Becken-Webbens Redaktion. Kurt presenterade sig om ”Järnhandlarens son”, och då förstås att det finns en artikel på Becken-Webben som berättar om Kurt, skriven 2014-04-11. Kurt bor i Stocksund, med vilket förstås norra delarna av Stockholm. Kurt berättade tre saker,

1) att han följer händelseutvecklingen på Becken-Webben,
2) att han har bekanta österut (dvs Finland) som likaledes följer utvecklingen på Becken-Webben, och
3) Kurt sträcker över två finska ölburkar av märket Sandels, som han förmedlar till Redaktionen från de finska vännerna.

 

General Sandels öl

Bild 5. General Sandels öl. Notera Virta bro i bakgrunden.

Kurts besök var mycket intressant. Johan August Sandels, ja så hette den svenska generalen som styrde över armén som retirerade genom Hörnefors sommaren 1809. Sandels var en mycket skicklig och begåvad militär, som likt General von Döbelns gått till historien och återkommer i Runebergs finska nationalepos Fänrik Ståls Sägner.

 

Generalen vid Brukskyrkan

Bild 6. Här ses General von Döbeln såsom han såg ut 2014 på hästen Julia från Ängersjö. Julia lär ha avlidit sedan 2014 och i år hyrde von Döbeln (via Umeå Kommun) en häst från Vännäs.

Redaktionen uppskattar verkligen gåvan från Kurt och finska vänner. Sandels öl 5.3% ska provsmakas efter att denna artikel skrivits. På burken sägs ”’Starkt och Mjukt Öl” vilket på finska verkar heta ”Vahva Ja Pehmeä Olut”. Ölet kommer från Idensalmi, och det var skådeplatsen för en av de historiska striderna 1808, slaget vid Virta bro, i den östra (finska) rikshalvan där svenska/finska armén vann en av många historiska segrar mot ryssen. Bron är även avbildad på ölburken, i bakgrunden (se bild 5).

Vi avslutar med några stycken ur General von Döbelns långa tal, hållet en kall dag i Umeå den 8:e oktober 1809:

Jag har samlat Armén, att tillkännagiva, att en preliminär fredsavhandling den 17:e September blivit gjord emellan Svenska och Ryska makten. Med denna fred slutar ett förhärjande krigs alla olyckor - den bör visserligen vara ett glatt budskap, helst då Sveriges uttömda källor icke tillåta en fortsättning av en strid, börjad av Politiskt misstag, och som i tvenne hela år avtynat alla dess krafter. Men, Finland frångår Sverige. Riksgränsen är Torne älv! ….

Och Ni Finnar! - När ni återkommen till Fosterbygden, så där framför svenska Folkets tacksamhet, till Er nation! Kom ihåg, att Ni återvänder med utslitna kläder, avstympade, eller genomskjutna lemmar, - men ni medför en rättskaffens krigsmanna själs synbara prydnad. ….

- Fiender till det svenska moderlandet kan ni aldrig bli, därom är jag förvissad - men förbli i all tid dess vänner! Skulle det nya herraväldets makt hindra Er önskans och viljas utövning, - så låt med hjärtats och tankars tysta språk era välsignelser tilldelas Moderlandet! Påminn Edra barn därom; Vi skola från släkte till släkte, välsigna Er, och högakta Er. ….

 

Gunnar Engström, 2015-07-14

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se