Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Topografi och vatten

Christer Engman – om – Sveriges Historia

Christer Engman - om - Kungliga Biblioteket

Vintervägen mellan Ängersjö och Hörneå

Christer Engman kommenterar Anders Rasmusson

Nordmaling - Levar runt

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Fortsättning följder på ovan serie; se Hörneås Fornhistoria

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Christer Engman – om – Sveriges Historia

Christer Engman hörde av sig, vilket han gjort tidigare i Becken-Webbens ganska korta historia. Christer är bördig från Ängersjö söder om Hörneå men bor i Strömsbruk i Hälsingland. Vill man läsa några av Christers tidigare inlägg och bidrag kan man klicka på länkar till vänster.

Nu, 2023-11-06 hörde Christer av sig med följande ord;

Tack än en gång för att du så förtjänstfullt sätt knyter ihop vårt lokalsamhälle med de stora skeendena. Påminner om SVT:s satsning Sveriges Historia. Vi är många som behöver få perspektiv på dagens "snuttifierade" skildringar.
Hälsningar Christer Engman

Skribenten väljer att lägga ut Christers ord, av minst två skäl:

1) Christer har helt rätt - att SVT gjort en kvalitetsproduktion i serien Historien om Sverige. Den tar avstamp i då inlandsisen smälte bort från Skandinavien, med början för ungefär 14000 år sedan. Skribenten har tidigare gjort reklam för Jonathan Lindströms bok "Sveriges långa historia", detta i artikeln Storskifte 1778 i Hörne och Bäck - Del 1. Jonathan Lindström har uppenbart medverkat i skapandet av den aktuella SVT-produktionen, även som berättarperson. Däremot har Jonathan Lindström inte uttalat sig om skiftesdelningen i Hörne och Bäck!

Det finns även kritik av SVT's produktion, bland annat från arkeologer i norra Sverige. De ifrågasätter det vanliga narrativet att allt nytt och viktigt kommer söderifrån. Kanske var det tvärt om i vissa viktiga detaljer. Mycket av sentida industrialisering har haft norrländska rötter - från skog, metaller, vattenkraft, och nu senast batterier och fossilfritt stål. Kanske var situationen densamma för 2000 år sedan. Arkeologiska fynd visar att metallhantering, i detta fall järn och stål, var mer utvecklad i norr - långt tidigare än den mer småskaliga utvecklingen som skedde söderut. Så menar arkeologer i norr. Becken-Webben har tidigare kommenterat bronsåldern och kopparens introduktion. Enligt många arkeologer har även den tekniken kommit två vägar, dels från nordöst (Ryssland) dels från söder. Myten om det underutvecklade Norrland kommer åter på skam! Skribenten håller naturligtvis med arkeologerna från norr.

SVT's produktion och den på Becken-Webben är helt oberoende av varandra - att noteras dock - den senare var först!

SVT Historien om Sverige

Bild 2 Referens och länk till SVT serie "Historien om Sverige".

2) Christer har helt rätt i att nutida skildringar är "snuttifierad". Vår nutid har sina uppenbara problem, men genom att hålla ett långt perspektiv fås andra insikter. Nutid tar avstamp i dåtid. Med stadig blick långt över tidslinjalen, bakåt och framåt, exponeras skeenden bortom det snuttifierade.

Ett historiskt intresse synes förena Christer Engman och Skribenten. Vi är dessutom avlägset släktingar, inses då man dykt ned i historien. En sedan tidigare utlovad artikel om långa släktled i Ängersjö har ännu inte blivit skriven av Skribenten, men kommer, en dag.

Bild 2 En liten del av Nämforsens hällristningar. Foto: Gunnar Engström 2022-07-28.

I bild 2 ses hur den långa historien - ristningar med början för ca 6000 år sedan - möter det snuttifierade egot i mitten av bilden "V.B.F... etc". Den senare är någon "modern människa" - för att uttrycka det i neutrala ord - som vill gå till historien med sin konstnärliga förmåga och hällristningsteknik. V.B.F. kommer absolut gå till historien, många tusen år i framtiden som en konstnärlig imbecill på 2000-talet.

Ett ytterligare skäl till att exponera Christers mail är hans snälla ord om Hörneå Hemsida/Becken-Webben. Det är olika faktorer som frammanar artiklar på Becken-Webben, där en av de mest värdefulla är att någon läser det som skrivs!

Tack till Christer Engman!

 

Gunnar Engström, 2023-11-11

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se