Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Catharina Margareta Sundén - på Bruket

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Catharina Margareta Sundén - på Bruket

OBS, se kommentar i slutet av denna artikel. Där reder Gunnar Johansson från Skelleftehamn (bördig från Hörnefors) ut begreppet kring Catharina Margareta och Cajsa Greta.

Det vore förvånande om någon idag känner Catharina Margareta Sundén, boende "på Bruket" i Hörnefors. Där ligger Pastorinnan Sundén begraven sedan den 4:e januari 1860.

Brukskyrkan

Bild 1. Brukskyrkan, såsom den såg ut på Midsommarafton 2015. I nedre vänstra hörnet, just utanför bild står Sundéns grav som denna artikel handlar om.

Kyrkogårdar ger intressant historia, och i viss mån är ju syftet med gravar att minnas och hedra de som gått ur tiden. Tiden släcker minnet men här på Becken-Webben hålls det till liv då vi nu försöker sätta oss in i paret Sundéns leverne - i alla fall en aning.

På den gamla gravstenen (se bild 3) tycker man sig utläsa och förstå att den beskriver "Pastor A Sundéns kära maka" med det annorlunda namnet "CathMarg Widmark".

Lena Lindholm vid Sundéns grav

Bild 2. Här ses Redaktör Lena Lindholm vid Sundéns grav.

Vem var nu "CathMarg" och varför är inte Pastor A Sundén begraven här? Det fantastiska Internet gör det möjligt att på några få minuter återskapa historien - eller fragment av den. Bland Svenska Kyrkans gravar hittas att vi står framför monumentet till "Catharina Margareta Sundén - Hörnefors bruksförsamling". Därutöver sägs att "ingen mer information står att finna" om henne, just här.

Pastor A Sundén, hette Augustin. Det handlar om Augustin Sundén känd som Brukspredikant vid Strömbäck och Hörnefors under perioden 1840-61. Han var född den 17 januari 1804 i Hössjö (det senare är nog fel enligt nedanstående utredning).

Inskrift på graven Sundén

Bild 3. Gravstenen tycks säga: "Pastor A. Sundéns kära maka Cath.Marg. Widmark. Född den 29 Mars 1793. Död den 4:e Jan 1860. Sv.Ps. 471.v6."

Med lite knapptryckningar på datorn kommer man fram till att CathMarg nog egentligen hette Cajsa Greta Widmark. Hon var dotter till Pastor Erik Widmark i Bygdeå. Av någon konstig anledning tycks hon ha bytt namn under sin tid i Hörneå/Hörnefors. Den sakrala historien med dess präster finns noga dokumenterad och åtkomlig på nätet. Följande kan läsas om Erik Widmark:

Erik Widmark (1791-1818), f. i Nysätra 17 april 1738, son af komm. Nils Widmark. Efter undervisning i hemmet, skola och gymnasium stud. i Upsala 1759. Prästv. i Piteå 9 mars 1764 till adj. åt prosten Nordin i Bygdeå, nådårspred. efter honom 1773 och ånyo past. adj. 1774, till dess han utn. 23 aug. 1790 till komm. i församlingen. Såsom adj. hade han på ett bröllop blifvit af bruksbokhållaren Joh. Sundström öfverfallen med hvarjehanda skällsord och våldsamt handterande. Sundström fick plikta och dessutom göra offentlig afbön (Hsandpr. 31/3 1784). På ålderdomen var det klent med komm. Widmarks predikoverksamhet, då han satt i predikstolen och få förstodo, hvad han sade. Afled 26 april 1818, 80 år gammal.

G. 1/9 1788 m. Maria Christina Näslund, f. 4/8 1760 i Bygdeå, en hedersgumma, som föraktande all flärd, gick i sin bindmössa och spred trefnad i prästhuset; d. 1836.

Barn: Carl Erik, f. 17/9 1789, apotekare i Trosa, d. ogift 24/11 1854; Nils Jacob, f. 20/12 1791, sergeant vid Västerb. reg., bosatt i Estersmark, d. 22/8 1835; Cajsa Greta, f. 29/3 1793, g. 7/2 1841 m. brukspred. vid Hörnefors, sist i Örträsk, Aug. Sundén, d. 4/1 1860 i Hörnefors; Ulrika Christina, f. 1/1 1796, g. 13/8 1820 m. brukspatron Erik Häggström senior på Dalkarlså; Maja Lena, f. 21/4 1802, g. 15/11 1831 m. gästgifvaren Olof Glas i Grimsmark, d. 1845.

Det markerade berättar hur Cajsa Greta Widmark gifter sig den 7:e februari 1841 med Brukspredikanten i Hörnefors Augustin Sundén. Cajsa Gretas födelse och död stämmer exakt med gravstenens CathMarg. Det framgår också att Augustin drog iväg till Örträsk efter det inträffade.

Varför Augustin flyttade till Örträsk och inte blev kvar i Hörnefors är oklart. Varför är inte Augustin begravd på samma plats. Kanske öppnar sig en skandal, eller var det på grund av sorg han flyttade? Augustin verkar ha varit 11 år yngre än Cajsa Greta. Cajsa Greta var nära 48 år gammal då hon gifte sig med den 37-årige Augustin.

I texter från "Hernösands Stift" finner man att Augustin blev "Capell-pred och Skollärare i Ohrträsk, Augustin Sundén, f. 1804, Pred. 1860". Hans tjänst i Hörnefors upphörde egentligen 1861, och Augustin flyttade således fort.

Följer man Augustin Sundén i spåren finner man att han dog 1869. Egentligen hette han August Augustinsson Sundén. Namnet Sundén var nog taget, kanske som predikant. Fadern var född 1770 och hette August Jakobsson.

Historien är olidligt spännanden, men övergår i platt fall då man hittar den kyrkliga sammanställningen för Umeå Lappmark (Lycksele). Där återkommer Augustin Sundén som en heders kapellpredikant i Örträsk utan äktenskapliga skandaler. Mest troligt är han begraven i Sunnansjö eller Örträsk.

Augustin Sundén (1861-69), f. 17 jan. 1804 i Hässjö. Föräldrar: hemmansägaren August Jacobsson i Sunnansjö och modern Bång från Fjäls gästgifvaregård. Stud. i Upsala 1827; prästv. 21 dec. 1828 till komm. adj. i Hässjö; komm. adj. i Nordmaling okt. 1829; d:o i Älfsby jan. 1833; vakans- och nådårspred. därst. s. å.; åter komm. adj. i Nordmaling juni s. å.; v. komm. därst. i mars 1838, t. f. pastor i Grundsunda dec. 1839; pred. och skollärare vid Hörnefors bruk febr. 1840, tilltr. 1 maj s. å., tillika brukspredikant vid Strömbäcks bruk jan. 1843. Erhöll 7 maj 1860 fullmakt ss. kapellpredikant och skollärare i Örträsk samt tillträdde här 1 maj 1861. Han afled 9 febr. 1869.

G. 7/2 1841 i Nordmaling m. Catharina Margareta Widmark, f. 29/3 1793, dotter af komm. i Bygdeå-Nysätra Erik Widmark, d. å Hörnefors 4/1 1860.

Nu knöts säcken ihop, eller snarare öppnades i andra änden. Här sägs att Cajsa Greta hette Catharina Margareta. Det senare är nog rätt och stämmer med gravstenen. Den andra "Prästboken" som berättar om Erik Widmarks dotter Cajsa Greta är nog felaktig. Eller, så bytte hon namn av någon speciell anledning då hon flyttade till Hörnefors. Vi slutar här innan det blir mer förvirrat.

Gunnar Engström, 2015-06-26

Kommentar från läsaren Gunnar Johansson

Hej på er redaktörerna. Gunnar, du behöver inte vara förvirrad längre. Cajsa Greta Widmark bytte inte namn under tiden i Hörnefors, hon hette Catharina Margareta hela tiden. Men det var mycket vanligt att man använde förkortade namn på den tiden, exvis

Cajsa-Catharina
Greta-Margareta
Lisa-Elisabet
Stina-Christina.

Och namnet Sunden tog sej prästen troligtvis pga av han föddes i Sunnansjö i Hässjö socken. Och troligtvis begravdes han på en kyrkogård nära Örträsk och inte i Sunnansjö vars kyrkogård nog ligger vid Hässjö kyrka.

Mvh Gunnar Johansson, 2015-06-26

P.S. Är född i Hörnefors tidigare bosatt i Bureå men numera i Skelleftehamn (är för övrigt släktforskare och tidigare var min hobby biodling).

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se