Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 5

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 1

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 2

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 3

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 4

Byggnadsvård i Hörneå - titelsida

<<<>>>

Hörneås historia

Hörnefors historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 5

I del 5 i denna serie om en gammal stolpbod, ska takets öde beskrivas. I föregående artikel 3 och artikel 4 beskrevs flytten av boden och i artikel 1 och artikel 2 beskrevs bakgrund. Året för takarbete var 2005.

Stolpbod Hörneå

Bild 1. Här ses Skribenten bygga en ställning.

I bakgrunden i bild 1 ses en förfulande tak som fungerar som tork för sågade plank. Ett viktigt moment med att såga egna plank, vilket beskrevs i artikel 2, är att torka planken. Skribenten har allt mer övergått till att såga block som läggs på tork. Blocken har en del av barken är kvar. De spricker och vrider sig under torkning, men kan därefter torrsågas till exakta och raka dimensioner. Genom att planera sågningen kan sprickorna undvikas i flertalet plank.

Stolpbod Hörneå

Bild 2. Det gamla taket var ett ursprungligt faltak, varav sista plankorna rivs bort i bilden.

Faltak är en gammal metod. Det gamla taket hade återanvänts genom att vända planken upp-och-ned, så att den väderexponerade sidan lades nedåt. Då inte heller denna sida av planken höll tätt hade taket beklätts med spån. I mer modern tid då inte heller spånet höll tätt fick taket oljehärdad Masonite, eller "board" som det heter idag. Inte mycket av det oljehärdade fanns kvar i dessa skivor.

Stolpboden var välisolerad, fylld med Rockwool. Denna isolering väntade på andra byggprojekt på gården. Tyvärr kunde inte boden användas till annat än isolering, då den annars vore en trevlig lokal att besöka.

Stolpbod Hörneå

Bild 3. En sidan av taket.

Ett faltak drar mycket plank på grund av överlappning. Tyvärr visade sig de sågade planken inte räcka. Istället lades planken kant vid kant, med fräst vattenränna. Taket reglades upp och försågs med TRP-20 plåt.

Stolpbod Hörneå

Bild 4. Tak innan målning. I detta fall B-sortiment TRP20 0.6 mm. Sammantaget kostade taket inte många 100-lappar!

Byggnadsställningen i bild 4 såg även den billig ut, och bräcklig. Arbetet uppfyller inte Arbetsmiljöverkets lagstiftning, och kan inte rekommenderas.......!

Med denna omvårdnad hoppas boden stå ytterligare en tid.

Gunnar Engström, 2024-02-16

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se