Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 4

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 1

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 2

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 3

Byggnadsvård i Hörneå - titelsida

<<<>>>

Hörneås historia

Hörnefors historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 4

Här följder del 4 i berättelsen om en gammal stolpbod. I föregående artikel 3 beskrevs förarbeten, maskiner och hur boden lyftes med domkrafter varefter en ram monterades under byggnaden. I denna artikel visas några bilder från själva flytten. Vill man läsa mer om bakgrund hänvisas till tidigare artikel 1 och artikel 2. Året var 2002.

Stolpbod Hörneå

Bild 1. Här ses Skribenten sitta på själva handtaget till förflyttningen, en tvärgående stock i vars ändar den underliggande ramen är förankrad för att fördela dragkraft.

Att dra en timrad bod vore enkelt, så länge det går som man tänkt sig. Om det inte går som man tänker sig kan resultatet bli tråkigt. Boden har ålder och dess knutar och timring är sköra. Av någon outgrundlig anledning var boden dessutom placerade mitt på en berghäll som sticker upp under golvet. Därför måste boden lyftas ganska högt i inledande skede. Projektet kännetecknades av både hängslen och livrem.

Stolpbod Hörneå

Bild 2. Grannarna Gunnar och Eva Eriksson kom förbi för fika.

Stolpbod Hörneå

Bild 3. Här börjar boden komma upp på platån till den kulle som grävts. Plan mark förenklar den sista förflyttning.

Stolpbod Hörneå

Bild 4. Här är boden framme på sin nya plats, kanske dess tredje plats under sitt långa leverne.

Stolpbod Hörneå

Bild 5. Efterarbeten.

I bild 5 har boden fått sin nya plats och är ställd på hörnstenar. Detta moment bestod av:

1) Stolpboden lyfts ånyo upp med domkrafter
2) Den underliggande ramen tas bort
3) Stockarna i ramen kortas ned i längd och försänks ihop i knutarna
4) Nya hörnstenar väljs, placeras ut och vägs in i nivå
5) Den nedkortade ramen monteras ånyo under byggnaden
6) Byggnaden sänks ned på ramen

För enkelhet och att i framtien kunna flytta byggnaden igen, ställs den inte på stolpar, ännu. Kanske står den kvar på denna plats något 100-tal år till?

Med en grävmaskin går det mesta att lösa - inte det minsta ansträngande. Men, gamla tiders hantverk utan maskiner inger respekt. I nästa artikel visas hur taket byts.

 

Gunnar Engström, 2024-02-14

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se