Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bygdegårds-föreningen

Bygdegårds-föreningens stadgar

Styrelseprotokoll

Protokoll från Föreningsstämmor

Bagarstugan

Mjösjöstugan

Föreningar

Bydgegården

Ordförande har ordet

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bygdegårdsföreningen

Hörneå Bygdegård, Bagarstugan och Mjösjöstugan förvaltas av Bygdegårdsföreningen. Föreningen ansvarar för skötsel och underhåll, samt för byns gemensamma sammankomster i Bygdegården

Föreningens styrelse:

Ordförande: Lena Lindholm, telefon: 070 6701094
Sekreterare:Jonas Sandström
Kassör: SvenEric Bergström
Vice ordförande: Stefan Gunnarsson
Ledamot: Göran Svensson
Suppleant: Susanne Ragnarsson

Bokningsansvariga för Bygdegården:

Aneth och Tord Fröling tel: 070 371 58 11

Bokningsansvarig för Bagarstugan:

Margareta Bergström tel: tel: 0930-21288

Fastighetsansvarig:

Patrik Renström Telefon: 070 5205422

Hörneå Bygdegårdsförenings plusgiro: 48 78 00 - 5

Valborgsmässoeld

Valborsmässoeld vid Bygdegården

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se