Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bygdegårds-föreningen

Bygdegårds-föreningens stadgar

Styrelseprotokoll

Protokoll från Föreningsstämmor

Bagarstugan

Mjösjöstugan

Föreningar

Bydgegården

Ordförande har ordet

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bygdegårdsföreningen

Hörneå Bygdegård, Bagarstugan och Mjösjöstugan förvaltas av Bygdegårdsföreningen. Föreningen ansvarar för skötsel och underhåll, samt för byns gemensamma sammankomster i Bygdegården

Föreningens styrelse:

Ordförande: Stefan Gunnarsson, telefon: 072 2143917
Sekreterare:Jonas Sandström
Kassör: Ann Ciciolla
Vice ordförande: Bert-Olov Näslund
Ledamot: Björn Fredriksson
Suppleant:Rolf Rehnmark

Bokningsansvariga för Bygdegården:

Björn Fredriksson: 070 2214671

Bokningsansvarig för Bagarstugan:

Margareta Bergström tel: tel: 0930-21288

Fastighetsansvarig:

Patrik Renström Telefon: 070 5205422

Hörneå Bygdegårdsförenings plusgiro: 48 78 00 - 5

Valborgsmässoeld

Valborsmässoeld vid Bygdegården

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se