Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bygdegårdens golv är renoverat och isolerat!

Skog och fritid

Bygdegården

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bygdegårdens golv är renoverat och isolerat!

Det var när den nya, fina restaurangdiskmaskinen installerades, våren 2013, som upptäckten gjordes. Stefan Gunnarsson åtog sig då, det föga glamorösa jobbet, att krypa ner under Bygdegården för rörinstallationer. Då upptäckte han att skivor och isolering under Stora salens golv låg nere på marken.

Styrelsen hade nog noterat att energiförbrukningen hade ökat det senaste året. Vi hade funderat över varför inte luftvärmepumpen genererade den energibesparing som förespeglats. Ingen hade dock anat att alla uppvärmningspengarna faktiskt ramlade ner genom golvet.

Per Fredriksson och Sune Lundström resonerar utanför den något låga ingången till den underjordiska arbetsplatsen.

Under städdagen det året gjordes vidare efterforskningar. Det var ingen som egentligen kände någon spontan längtan efter att åla sig ner i det trånga, mörka utrymmet, bland smuts, råttor och nedfallen isolering. Sören Lindberg iklädde sig dock skyddsutrustning, kröp in och bekräftade Stefans upptäckt och våra farhågor.

Under Bygdegårdens golv råder full aktivitet. Eftersom fotografen inte vågade sig in på själva arbetsplatsen är fotodokumentationen något bristfällig.

Strax därefter besökte även Ulf Hahlin, Sune Lundström och Per Fredriksson underjorden. Styrelsen kallade till krismöte, beräknade kostnader och diskuterade förslag till lösningar. Att krypa in under gölvet och isolera underifrån skulle bli oerhört svårt, kallt, obekvämt, otrevligt och oergonomiskt. Att anlita en byggfirma som rev upp och lade om golvet skulle bli smidigare men alldeles för dyrt. Att inte göra någonting skulle också bli alldeles för dyrt.

Inför Bygdegårdsföreningens föreningsstämma 2014 lyckades valberedningen engagera Per Fredriksson som ansvarig för golvprojektet. Per tog sedan, tillsammans med Ulf Hahlin, Sune Lundström, Jonas Sandström, Sören Lindberg och Fredrik Schaeder itu med att faktiskt renovera golvet underifrån.

Vid Redaktionens besök forslades stora mängder nedfallen isolering ut från arbetsplatsen. Här packar Sune Lundström och Gunnar Engström ner den smutsiga och fuktiga isoleringen i plastsäckar.

Arbetet påbörjades en kylig marsdag 2014. Redaktionen besökte byggplatsens utsida men anade en febril aktivitet under Bygdegårdens golv. Ut skickades skivor med stora mängder nedfallen isolering. Jag anade hur trångt, mörkt och otrevligt det var därinne under huset och fascinerades över föreningens makalösa privilegium; att Per, Ulf, Fredrik, Jonas, Sören och Sune tagit sig an detta projekt.

Ulf Hahlin har just skickat ut en skiva full av gammal isolering.

När den gamla isoleringen var borta spikades nya skivor upp. Material till detta återfanns i Bagarstugans förråd. Därefter sprutades ny isolering in. Denna isolering återfanns på Bygdegårdens vind. Kostnaden för hela golvprojektet blev endast 1372 kr och utgjordes i huvudsak av hyreskostnad för maskiner.

Jag vill gärna framföra mitt, styrelsens och hela Bygdegårdsföreningens djupt kända tack till er Per, Ulf, Sune, Sören, Jonas, Fredrik och till alla övriga som på olika sätt medverkat i renoveringsprojektet. Utan er insats hade Bygdegården kanske inte ens kunnat användas vintertid. Detta storslagna, fantastiska arbete syns inte från vare sig ut- eller insidan men det har förändrat förutsättningarna för Bygdegårdens användande för lång tid framöver.

Hörneå 2014-11-16

Lena Lindholm

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se