Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bygdegården

Bagarstugan

Bygdegårdsföreningen

Bygdegårdens golv är renoverat och isolerat!

Dans i Becken

Dans och tillställningar i Bygdegården

Hitta till Hörneå Bygdegård

Uthyrning av Bygdegården

Halloween - inget för Hörneå Bygdegård

Städdag 2018 i Bygdegården

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bygdegården

Bygdegården

Bygdegården i Hörneå. (Foto SvenEric Bergström)

Centralt i byn ligger Bygdegården. Bygdegården förvaltas av Hörneå Bygdegårdsförening, men fram till 1947 fungerade fastigheten som skola. Byggnaden innehåller idag; kök, kapprum, en stor samlingslokal samt ett mindre sammanträdesrum.

Bygdegården är tillgänglig för uthyrning. Uthyrningsansvariga: Aneth och Tord Fröling tel: 070 371 58 11

Bygdegårdsföreningens ordförande är Lena Lindholm.

Bygdegården

Valborgsmässofirande vid Bygdegården (Foto Red.)

Hörneå bys hemsida www.becken.se