Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Bruksdräll och Hörnefors Vävförening

Konst och Kultur i Hörneåfors

Bruket

Hörnefors Fabrik

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bruksdräll och Hörnefors Vävförening

I en nylig artikel om första Advent i Rosornas Kyrka berättades om kaffe i församlingsgården. Till traditionen räknas att Hörnefors Vävförening har en visning av årets textilalster med lottförsäljning och fina priser. Redan 2012 fick undertecknad idén om att skriva en artikel om den så kallade Bruksdrällen. Detta passade bra som historiskt perspektiv till artiklar om Hörnefors Sulfitfabrik och Järnbruket Hörneå AB.

Begreppet "dräll" är nog inte helt känt bland mången läsare. Att "drälla" har inget med substantivet ”dräll” att göra. Med dräll avses en speciell vävteknik, i regel formas en duk som då kallas för just ”dräll”. Mönstret som formas av vävtekniken är det intressanta, och mönstret kan varieras. Den Bruksdräll som beskrivs här har ett unikt mönster som skapats av Vävföreningen i brukssamhället Hörnefors.

Rosornas Kyrka

Bild 1. Rosornas Kyrka.


Så här beskriver Hörnefors Vävförening sin egen tillblivelse.

1982 var ett ödesår för vårt samhälle. Fabriken lades ner och 450 arbetare miste jobbet. Samma höst bildades Hörnefors vävförening. Det var några vävintresserade som fann det möjligt att gå samman i en förening. Efter kort tid hade 86 st anmält sitt intresse att vara med.

Vi fick disponera källarutrymmet i kommunhuset, där tidigare den hemtekniska undervisningen pågått. Vi fick också ta över flertalet vävstolar och annat materiel som fanns kvar efter skolan. Stadgar fastställdes för föreningen.


Genom åren har många hundra meter textilier förfärdigats. En del år har det arbetats 4000 timmar i vävstugan. Verksamheten flyttades sedan till Abel Åkerlunds anrika fastighet och från och med 2001 finns vi nu på Sundelinsvägen 38A. Intresset finns fortfarande och kvinnors arbete uppmärksammas och uppskattas alltmer. Vi är därför optimistiska inför framtiden.


Hörnefors Vävförening.

Estrid och Lena 2016

Bild 2. Till vänster ses Becken-bon Estrid Bohlin, som var med och grundade vävföreningen 1982. Till höger Redaktör Lena Lindholm.

På ett annat informationsblad berättar vävföreningen om drällens mönster och tillblivelse.


Mönstret komponerades av Hörnefors Vävförening under EU-projekt 2000. Bruksorten ligger ju i gränsområdet Västerbotten-Ångermanland. Bruksdrällen är mönstermässigt en skapelse mellan dessa landskapsdrällar.

Hörnefors Vävförening.

 

Bruksdräll

Bild 3. Bruksdrällen från Hörnefors.

Gunnar Engström 2016-11-30

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se