Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bruket som inte överlevde Hörnefors

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bruket som inte överlevde Hörnefors

Detta är inte en recension av Bo Sundins bok "Husen som överlevde Umeå", en bok på 648 sidor om 35 kulturminnesskyddade byggnader i Umeå med omnejd från 1761 till 1961, utgiven 2021-12-11. På sin höjd kan man säga att det är en recension till 2.7 %, nämligen 1 av de 35. Detta avser en industriepok – som vi här kallar: "Bruket som inte överlevde Hörnefors".

Titeln är inte helt korrekt då det finns några hus som klarade sig, och vilket är temat i Bo Sundins bok. Tre byggnader räddades 1983 till eftervärlden genom byggnadsminnesförklaring. Dessa var; Gamla kyrkan, Statarlängan, och Magasinet. Byggnaderna förvaltas idag av Stiftelsen Hörnefors Bruk.

Däremot har det industriella kulturarvet på Bruket gått upp i rök, eller snarare övergått i en dammig rivningshög för drygt 100 år sedan. Därutöver fanns andra hus med sorgligt öde. Den gamla herrgården brann ned 1901. Den nya herrgården som byggdes upp efter branden plockades strax därefter ned och flyttades till andra sidan av Hörneån. En av två flyglar till den senare, som stod kvar på sin plats och inte heller var kulturskyddad, gick upp i sorglig rök sommaren 2023.

Brukskyrkan

Bild 1. Brukskyrka i Hörnefors, en av tre byggnader som skyddats som kulturminne.

Bo Sundin var länsantikvarie vid Länsstyrelsen Västerbotten under perioden 1995 fram till sin pension 2018. Bo Sundin skickade ett brev till Skribenten för 20 år sedan gällande en gammal stolpbod som Länsstyrelsen haft ögonen på och som figurerar på Becken-Webben. Eventuellt återkommer vi till detta i ett senare skede.

Bo Sundin synes även haft ögonen på själva Becken-Webben och dess artiklar om Bruket i Hörnefors. Detta blev uppenbart då Skribenten läste Bo Sundins bok. I kapitlet som "Hörnefors Järnbruksmiljö" fanns några bilder och berättelser som Skribenten med förundran kände igen från vår hemsida, i artiklar som skrivits före Sundins bok. Någon referens till Becken-Webben gavs inte.

Inskrift på graven Sundén

Bild 2. Ur artikeln Catharina Margareta Sundén - på Bruket från 2015-06-26. Gravstenen avser "Pastor A. Sundéns kära maka Cath.Marg. Widmark. Född den 29 Mars 1793. Död den 4:e Jan 1860. Sv.Ps. 471.v6."

Bild 2 återfinns i Bo Sundins bok, identiskt beskuren. Dock har Sundin fotat gravstenen på plats i Hörnefors då bilden på Becken-Webben är publicerade med för låg nät-upplösning för att tryckas i en bok. Skribenten hade dessutom "inverterat" bilden för att få mörk text att bli ljus, vilket inte bidrog särdeles mycket till läsbarheten. Så hade inte Bo Sundin gjort, men återberättar annars lite av historien om Pastor Sundén (bild 2), likt Becken-Webben 2015.

Därtill finns andra paralleller i text och bilder vilket Skribenten noterar. Men, samtidig är det hedrande att vår hemsidan bidrar med information av sådan kvalitet att det uppmärksammas av självaste Länsantikvarien. Detta har förvisso hänt tidigare, exempelvis i kommentarer och frågor från; Kungliga Biblioteket, Bonniers arkivchef, DN kultur och Rydals museum, bland andra.

Bo Sundins bok är mycket intressant, om än mer för de med intresse för historia, konst, arkitektur och levnadsöden. Över tid formas en väv kring händelser, personer byggnader och industriepoker som tillsammans bygger upp Umeås historia. Detta inbegriper även Hörnefors, varav flera detaljer tangeras på Becken-Webben. Exempel på detta är Mo och Domsjö AB's skogsförvaltare Thorsten Hellström vars sonson Erik Hellström skrivit inlägg på Becken-Webben. Om möjligt återkommer vi till dessa historiska trådar i framtida artiklar.

 

Gunnar Engström, 2024-01-12

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se