Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bror Jonson - konstnären från Långed

Reportage

Konst och Kultur

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bror Jonson - konstnären från Långed

Här kombineras kultur med natur och geografi - lokalt. Bakgrund till artikeln är en tavla hemma hos Becken-Webbens distansskribent Rune Öström. Rune är från Håknäs men bor sedan länge norr om Stockholm, i Rosersberg.

I Covid-tider som dessa, och begränsat resande, bör förtydligas att Skribenten fotade av tavlan redan 2011 vid ett besök hos herr och fru Öström i Rosersberg.

Öre älv vid Strömsör

Bild 1. Tavla signerad B Jonson med motivet Öre älv nedströms bron i Strömsör.

Tavlan är ett motiv som är känt för många, Öre älv nedströms bron i Strömsör. Där på sandbanken i mitten av bilden är de bra att bada. Sandbanken bildar ofta en ö, men vissa år har den spolats bort av en intensiv vårflod. Några år senare är den tillbaka med ny sand som lagt sig på samma plats.

Tavlan är intressant i två avseenden, dels naturen dels konstnären. Vattnet känns igen, men växtligheten runt området är idag en annan. I bakgrunden ses ett flertal hölador som idag lyser med sin frånvaro. Så är det på många håll, inte minst i Norrland. Det finns program för att bevara ladorna.

Strömsör

Bild 2. Vårfloden i Öre älv, och samma motiv som i bild 1. Sandbanken, vanligen en ö, ligger dold under vattnet i mitten av bilden.

Bilder likt 2 och 3 finns i många vandringsreportage på Becken-Webben, ex att läsa via denna länk.

Strömsör

Bild 3. Samma motiv som i bild 1 och 2 men på vintern.

Konstnären heter Bror Jonson, från Långed. I många hem finns tavlor med denna signatur. Ofta var det motiv med lägdor, lador och hässjat hö. För äldre läsare ser man motivet framför sig, men bland yngre läsare är begreppet hässja troligen mer okänt.

Bror Jonson, kvarnen i Håknäsbacken

Bild 4. En annan tavla målad av Bror Jonson, med kvarnen i Håknäsbacken. Bilden återges på en informationstavla om kvarnen.

I bild 4 ses ett annat motiv av Bror Jonson. Skillnaderna mot idag är inte så stora. Möjligen är vegetation lite tunnare då än nu.

Kvarnen i Håknäsbacken

Bild 5. Kvarnen i Håknäsbacken.

Gunnar Engström, 2021-03-07

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se