Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Brobyggarna i Algots arkiv

Arbete i historisk tid

Hörnefors historia

Hörnefors Fabrik

<<<>>>

Algot Engströms bilder

Startsida

Brobyggarna i Algots arkiv

En fördel med några lediga dagar runt jul är att man kan ta sig tid att göra sådant man annars inte hinner, att städa i olika lådor och att skriva på Becken-Webben. Ett av många fynd var några "nya" gamla glasplåtar som Hörneåfotografen Algot Engström producerat en gång för 100 år sedan. I detta fall var det dokumentation av arbete - brobyggare i sten.

En av de första sidorna på Becken-Webben var den om "arbete i historisk tid", som dessutom inleddes med kvinnors förvärv. Därefter har det varit en massa bilder på män som bygger kraftledningar, dyker eller jobbar med timmer och skog. Den bild som här exponeras är således en i den senare branschen.

Brobyggare

Bild 1. Man ser i förgrunden det som kommer bli ett brofundament i sten. Exakt var detta byggs förblir oklart, tyvärr.

Tyvärr är bilden underexponerad och mörk. Med diverse digitala metoder kan motivet exponeras i efterhand, men detaljer blir otydliga i brist på kontrast. Annars brukar dessa gamla glasplåtar, i detta fall ca 9x12 cm, ge otroliga detaljer.

För den som uppskattar gamla broar och förundras över det tunga arbete som inte minste stenfundament måste ha inneburit, ger bilden värdefull information. Bilden är nog från 1910-talet. Traktorer lyser med sin frånvaro.

<<<>>>

Gunnar Engström, 2021-12-22

Besökare