Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Brand på Bruket - igen

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Brand på Bruket - igen

Det brinner inte så ofta på Bruket i Hörnefors, men så skedde natten mot söndag den 13:e augusti 2023. Det var en av herrgårdsflyglarna som sorgligt brann ned till grunden.

Sist detta hände var för 120 år sedan då självaste herrgården – eller ”förvaltarbostället” som det då benämndes - gick upp i rök med dödsfall som följd.

Brand på bruket 2023

Bild 1. Det som återstår av flygelbyggnaden på Bruket någon dag efter branden (Foto Gunnar Engström). Huset var identiskt med det i bakgrunden, vända mot varandra.

En ny förvaltarbostad no2 byggdes upp vid 1900-talets början, som sedermera flyttades över Hörneån. Kvar på järnbruksområdet blev de två flyglarna som tjänat som bostadshus.

Efter den nyliga branden ringde en reporter från den stora lokaltidningen Västerbottens-Kuriren till Becken-Webben. Man sökte information om det nedbrunna huset. Man sökt sig till vår hemsida som gjort sig känd på området. Tyvärr var Skribenten på annat uppdrag och inte nåbar varför det hela uteblev.

Bruket Hörnefors

Bild 2. Ett gammalt vykort från 1900-talets början. Till vänster bakom björkar ses den nu nedbrunna flygeln och till höger ses den sedan tidigare flyttade förvaltarbostaden.

Historien om dessa flyglar är, eller var, lika förvirrande som med förvaltarbostad no 2 - som spårlöst gick upp i historisk rök från gamla foton – för att återuppstå (flyttad) till ny grund Bruksgatan 155 i Hörnefors.

Förvaltarbostad no 1 brann således nedan i februari 1901. Genom studier av gamla fotografier ses att de ursprungliga och lite oansenliga flyglarna från 1800-talet brann ned, revs, eller byggdes om till de två befintliga, eller den som nu återstår av de två identiska byggnaderna. Det som byggdes upp vid 1900-talets början ses i bild 2. Kvar av detta är flygel nr 2 som ses i bild 1.

Gamla Herrgården på Bruket Hörnefors

Bild 3. Ett foto från strax före sekelskiftet 1900, med den gamla herrgården som brann 1901 och dess tämligen oansenliga flygelbyggnader som antingen brann ned, revs, eller byggdes om till de i bild 2.

Området är historiskt, inte minst för krigshändelser 1809 och Överstelöjtnant Joachim Zachris Duncker som skottskadades i striden mot ryssen och tog sina sista andetag på ett bord i herrgården. I mer modern tid kan livet på Hörneå Järnbruket betänkas fram till sekelskiftet 1900. Senare tjänade husen som förvaltarbostället åt Mo & Domsjö AB. Här huserade Thorsten Hellström som förvaltare, med koppling till kompositören Wilhelm Peterson-Berger. Om allt detta kan man läsa på annat håll på Becken-Webben.

Så var det med det.......

Gunnar Engström, 2023-08-30

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se