Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bokningar av Bygdegården

Bygdegården

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bokningar av Bygdegården

Vill Du hyra Hörneå Bygdegård? Kontakta bokningsansvarig: Björn Fredriksson tel: 070 2214671 eller bjrn.frdrikssn@gmail.com

Byggnaden innehåller; kök, kapprum, en stor samlingslokal samt ett mindre sammanträdesrum. Vid hyra av stora lokalen ingår kök, köksutrustning, toaletter och kapprum.

Hyresgästen ansvarar för städning samt bortforsling av sopor (utöver vad som rymms i Bygdegårdens sopkärl) efter användandet.

Även bagarstugan är tillgänglig för uthyrning. Hyresgäster håller med egen ved.

Bokningsansvarig: Margareta Bergström, tel: 0930-21288.

 

Priser:

  Icke medlem Medlem
Stora lokalen
800 kr
500 kr
Lilla lokalen
300 kr
300 kr
Hela Bygdegården
1100 kr
700 kr
Data-projektor
200 kr
100 kr
Barnkalas
250 kr
100 kr
Bagarstuga
100 kr

Föreningar betalar hyror som "icke medlemar". Undantagna är föreningar med säte i Hörneå som betalar "medlemshyra". Dessa är: Hörneå Vägsamfällighetsförening, Bäcken Byanät Ekonomisk Förening, Hörneå Samfällighetsförening, Hörneå Jaktsällskap, Bjännöns vägförening, Vattenföreningen 4 öar och Vattenföreningen V99.

Hörneå Bygdegårdsförenings plusgiro: 48 78 00 - 5

Bygdegården är bokad följande dagar:

 

 

 


Mars 2020
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11 Föreningsstämmor  
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

April 2020
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

Maj 2020
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

Juni 2020
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26 Uthyrd Uthyrd
27 Uthyrd Uthyrd
28 Uthyrd Uthyrd
29 Uthyrd Uthyrd
30 Uthyrd Uthyrd
31 Uthyrd Uthyrd

Juli 2020
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1 Uthyrd Uthyrd
2 Uthyrd Uthyrd
3 Uthyrd Uthyrd
4 Uthyrd Uthyrd
5 Uthyrd Uthyrd
6 Uthyrd Uthyrd
7 Uthyrd Uthyrd
8 Uthyrd Uthyrd
9 Uthyrd Uthyrd
10 Uthyrd Uthyrd
11 Uthyrd Uthyrd
12 Uthyrd Uthyrd
13 Uthyrd Uthyrd
14 Uthyrd Uthyrd
15 Uthyrd Uthyrd
16 Uthyrd Uthyrd
17 Uthyrd Uthyrd
18 Uthyrd Uthyrd
19 Uthyrd Uthyrd
20 Uthyrd Uthyrd
21 Uthyrd Uthyrd
22 Uthyrd Uthyrd
23 Uthyrd Uthyrd
24 Uthyrd Uthyrd
25 Uthyrd Uthyrd
26 Uthyrd Uthyrd
27    
28    
29    
30    
31 Uthyrd Uthyrd

Augusti 2020
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1 Uthyrd Uthyrd
2 Uthyrd Uthyrd
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

September 2020
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

Oktober 2020
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

November 2020
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

December 2020
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se