Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bokningar av Bygdegården

Bygdegården

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bokningar av Bygdegården

Vill Du hyra Hörneå Bygdegård? Kontakta bokningsansvariga:Aneth och Tord Fröling tel: 072 525 75 24 eller 070 371 58 11

Byggnaden innehåller; kök, kapprum, en stor samlingslokal samt ett mindre sammanträdesrum. Vid hyra av stora lokalen ingår kök, köksutrustning, toaletter och kapprum.

Hyresgästen ansvarar för städning samt bortforsling av sopor (utöver vad som rymms i Bygdegårdens sopkärl) efter användandet.

Även bagarstugan är tillgänglig för uthyrning. Hyresgäster håller med egen ved.

Bokningsansvarig: Margareta Bergström, tel: 0930-21288.

 

Priser:

  Icke medlem Medlem
Stora lokalen
800 kr
300 kr
Lilla lokalen
200 kr
150 kr
Data-projektor
200 kr
100 kr
Barnkalas
250 kr
100 kr
Bagarstuga
100 kr

Föreningar betalar hyror som "icke medlemar". Undantagna är föreningar med säte i Hörneå som betalar "medlemshyra". Dessa är: Hörneå Vägsamfällighetsförening, Bäcken Byanät Ekonomisk Förening, Hörneå Samfällighetsförening, Hörneå Jaktsällskap, Bjännöns vägförening, Vattenföreningen 4 öar och Vattenföreningen V99.

Hörneå Bygdegårdsförenings plusgiro: 48 78 00 - 5

Bygdegården är bokad följande dagar:


Februari 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4 Uthyrd  
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17 Uthyrd  
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    

Mars 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18 Uthyrd  
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 

April 2018
Mars 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

Mars 2018
     
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

Maj 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 


Juni 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9 Uthyrd  
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 


Juli 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 


Augusti 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 


September 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9 Uthyrd  
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 

 

 

 

 

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se