Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bokningar av Bygdegården

Bygdegården

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bokningar av Bygdegården

Vill Du hyra Hörneå Bygdegård? Kontakta bokningsansvariga:Aneth och Tord Fröling tel: Tord  070-2808535 och Aneth 072-5257524

Byggnaden innehåller; kök, kapprum, en stor samlingslokal samt ett mindre sammanträdesrum. Vid hyra av stora lokalen ingår kök, köksutrustning, toaletter och kapprum.

Hyresgästen ansvarar för städning samt bortforsling av sopor (utöver vad som rymms i Bygdegårdens sopkärl) efter användandet.

Även bagarstugan är tillgänglig för uthyrning. Hyresgäster håller med egen ved.

Bokningsansvarig: Margareta Bergström, tel: 0930-21288.

 

Priser:

  Icke medlem Medlem
Stora lokalen
800 kr
500 kr
Lilla lokalen
300 kr
300 kr
Hela Bygdegården
1000 kr
700 kr
Data-projektor
200 kr
100 kr
Barnkalas
250 kr
100 kr
Bagarstuga
100 kr

Föreningar betalar hyror som "icke medlemar". Undantagna är föreningar med säte i Hörneå som betalar "medlemshyra". Dessa är: Hörneå Vägsamfällighetsförening, Bäcken Byanät Ekonomisk Förening, Hörneå Samfällighetsförening, Hörneå Jaktsällskap, Bjännöns vägförening, Vattenföreningen 4 öar och Vattenföreningen V99.

Hörneå Bygdegårdsförenings plusgiro: 48 78 00 - 5

Bygdegården är bokad följande dagar:


April 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12 Valborgsplanering  
13    
14    
15    
16 Uthyrd  
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24 Uthyrd  
25    
26 Valborgsplanering  
27    
28    
29    
30 Valborgsmässofirande  

 


Maj 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19 Städdag  
20 Golvrenovering  
21 Golvrenovering  
22 Golvrenovering  
23 Golvrenovering  
24 Golvrenovering  
25 Golvrenovering  
26 Golvrenovering  
27 Golvrenovering  
28 Golvrenovering  
29 Golvrenovering  
30 Golvrenovering  
31 Golvrenovering  

 


Juni 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1 Golvrenovering  
2 Golvrenovering  
3 Golvrenovering  
4 Golvrenovering  
5 Golvrenovering  
6 Golvrenovering  
7 Golvrenovering  
8 Golvrenovering  
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16 Uthyrd  
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 


Juli 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1 Uthyrd  
2    
3    
4    
5    
6    
7 Uthyrd  
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14 Uthyrd  
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 


Augusti 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18 Uthyrt  
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 


September 2018
  Stora Lokalen Lilla Lokalen
1 Uthyrd  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9 Uthyrd  
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22 Uthyrd  
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 

 

 

 

 

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se