Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Boken: Hörneforsbygden och brukens historia

Hörnefors historia

Hörneås historia

Startsida

Boken: Hörneforsbygden och brukens historia

Becken = Bäcken: Så heter ett kapitel i boken ’Hörneforsbygden och Brukens Historia’. Estrid Bohlin berättade om denna bok och lånade ut den till skribenten. Den senare var helt ovetande. Tron var att boken ’Hörnefors Historia’, som berättas om på andra håll inom Becken-Webben, var allenarådande på området. Dessutom finns ju byns egen bok ’Hörneå – vår by, dess historia’, som i enlighet med titeln fokuserar på byn.

Bild 1. En bok!

Estrid menade att boken mest handlade om bruken, fabriken och däromkring, och kanske inte var så intressant för byns historia. I det har hon rätt. Men brukens tillkomst har sin grund i bygden och dess bondbyar. Boken sträcker sin geografiska radie från Norrbyskär, Kylören, Öre, Håknäs, Hallen, Mullsjö, Bjennberg, Häggnäs och Sörmjöle och där i ”smeten” ligger Becken by.

Boken blev en positiv överraskning. En välskriven bok med mängder av kulturhistoria. Dokument som annars vore dolda i svårtillgängliga arkiv återfinns som text med gammal stavning. Naturligtvis går det att använda olika ord för att beskriva densamma. Den ”nya tidens människa” kanske snarare skulle ha kallat boken för en historisk relik över gammalt elände. Och, dessutom i ålderstigen analogt boktryck, i svartvitt, och inte åtkomlig via mobiltelefonens webfunktion.

Bild 2. Bokens upphovsmän och kvinnor. Då det kan vara lite svårt att läsa namnen på bilden återges dessa: Elof Sveed, André Hammarberg, Bengt Lundin, Mimmie Höijer, Fanny Grenborg, Valter Sjöstedt, Hilma Johansson, Erik Forsgren, Seth Eriksson, Evert Berglund och Ingvar Hörnquist. Förlaget är CEWE, Bjästa, 1982.

Denna artikel vill ger lite reklam för boken och de personer som med möda sammanställt materialet. Såsom ses i bild 2 beskrivs boken som ett resultat av en ”Studiecirkel” - ett ”trendigt” ord, en "trendig"företeelse och ett begrepp som förvisso lever kvar idag. Förordet inleder:

>Bygd i förvandling<
Sedan hösten 1978 har vi inom Hörnefors PRO-avdelning haft en studiegrupp. …..
Hörnefors i juni 1982

Studiegruppen gjorde ett bra arbete, till den grad att en bok trycktes. En bok som idag förmedlas via Internet och Becken-Webben och som förhoppningsvis får lite nytt liv av detta.

Syftet med denna artikel var inte att referera boken. Istället ger boken uppslag och information om nya kulturhistoriska artiklar för vår nätsida och bland vilka fotografiskt material kan fogas in. För den moderna läsaren av Becken-Webben låter det senare snarare som ett hot än ett löfte. 

Man noterar att bland bokens ungefär 100 bilder känns fotografen Algot Engström igen på ganska många ställen, och med kopior i Becken-Webbens arkiv. Man har dessvärre inte refererat till fotograf på några av bilder och det var nog inte så lätt att reda ut då boken skrevs, om ens möjligt.
Redaktion och skribent återkommer med material ur boken. Skribenten kände sig tvungen att kopiera hela boken och scanna bilderna. Därmed kan den värdefulla boken återbördas till dess ägare, Estrid Bohlin. Ett tack till Estrid.

 

Gunnar Engström, 2010-02-15  

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare