Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bertil Forsgren om Bönhus-Andersson

Ågern och Hamnskär titelsida

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bertil Forsgren om Bönhus-Andersson

Detta om Bönhuset (Ordenshuset) på Ågern i Hörnefors fortsätter att vara svårt. Frågan dök upp nyligen på Becken-Webben via ett telefonsamtal från Per Knutsson i Södertälje, som i sin tur gav respons från Rune Öström i Rosersberg, och Gunnar Johansson i Bureå, alla med minnen från dåtida Hörnefors och miljön runt dess Sulfitfabrik.

Pusslet runt Bönhuset tycktes ha fått ett svar, om vem som bodde där på 1940-talet. Men, ännu dyker ny information upp. En som har minnen är Becken-bon Bertil Forsgren. Som traditionen bjuder dricker man Julotta-kaffe hos Bertil och Ulla, och i år även med besök av dottern Kicki Forsgren. Diskussionsämnen hos Forsgrens inkluderar björn, varg, julgranar, politik, och bensin.

Bertil Forsgren

Bild 1. Bertil Forsgren i Becken by, dvs Hörneå på Juldagsmorgon 2016.

Bertil som föddes 1928 i byn, tycker sig inte hunnit med så mycket, men trots allt hunnit med att bli flygmekaniker, jobba på järnverkstaden på Hörnefors Sulfitfabrik, att vara Kommunordförande i Hörnefors, starta BP-macken utmed E4:an (idag Preem), och under äldre dagar engagerat sig i Kyrkofullmäktige. Allt detta var utöver föreningsliv, jakt och sport. Bertil var jämnårig med de yngre Nordahlarna som alla gjorde karriär i fotboll med den äldre Gunnar i spetsen. Bertil konfirmerades även, samtidigt med vissa av Nordahlarna, och här kommer Bönhuset på Ågern in i bilden.

BP Hörnefors

Bild 1. Bertil Forsgren tackar första kunden på BP-macken i Hörnefors, vid början av 1960-talet. Kunden var bybon Göta Olovsson. Ur boken Hörneå - vår by, dess historia 1999.

Bönhus-Andersson hette Arvid och frun hette Anna Andersson. Det var hos Bönhus-Andersson som Bertil ”läste”, dvs genomgick konfirmationsundervisning. Bertil vill minnas att han nog var ca 12-13 år då detta begav sig, och då befinner vi oss ca 1940-41. I Hörnefors kyrkliga värld fanns komministern David Oreland, som kom till Bönhuset för undervisning av de unga.

Bertil berättar vidare om hur roligt man hade i Bönhuset, där inne i lokalen kunde man spela fotboll. Per Knutsson (då Per-David Karlsson) berättade hur han körde trehjuling inne i Bönhuset, och här går berättelserna ihop. Däremot skiljer sig tidslinjalen, då Per menar att hans far Knut flyttade in i Bönhuset 1939. Antingen samsades familjerna Arvid Andersson och Knut Karlsson i samma Bönhus i två lägenheter, eller så bodde Knut kvar hemma hos föräldrarna Helmer och Therese Karlsson i Ågern nr 40 några år in på 40-talet, och där Per föddes 1939.

Dagens internet är fantastiskt, hur lätt det är att söka information. Med några tryck på dator hittar man Hembygdsföreningens årsskrift för södra Västerbotten 1953. I den kan man läsa att Bertil Forsgrens far Hilmar satt i styrelsen för Hörnefors Hembygdsförening, tillsammans med komministern David Oreland. Där fanns även Kyrkoherden Einar Bohlin, som var svärfar till Becken-bon Estrid Bohlin (född Sjöstedt, f1924), och är likt 88-åriga Bertil fortsatt pigg som någonsin.

Med några knapptryck till på datorn finner man att David Oreland flyttade till Lidens församling i Indal/Medelpad. Även där engagerade sig David i hembygdsföreningen, som dess ordförande 1956-1973. Nedan återger vi texten från Hörnefors Hembygdsförening 1953. 

HÖRNEFORS HEMBYGDSFÖRENING.
Föreningen, som bildades år 1949, har helt naturligt stora planer på sitt program, men ekonomi och andra omständigheter göra att planerna till stor del ännu endast äro önskemål. Området omkring Gamla Kyrkan med det gamla spannmålsmagasinet och statarbyggnaden är i och för sig lämpligt som medelpunkt för det som bör bevaras från forntid till framtid. Statarbyggnaden, som nu användes för bostadsändamål, är avsedd att så småningom bli ett museum och samlingsplats i kulturbevarande syfte.

I Norrbyn finnes en mycket fin och stor samling gamla hus, utgörande en typisk västerbottensgård, som av ägaren gärna överlåtes på föreningen men som tyvärr ej kan få stå kvar på sin plats, enär ägaren önskar använda tomten för annat ändamål. Hur med gården skall förfaras är ännu ej avgjort. Medel till flyttning av gården saknas tyvärr.

Föreningen har varje år ordnat med midsommardans kring majstången vid Bruket, då vidare förekommit barnfesttåg, lekar och servering. Särskilt högtidlig blev festen föregående år, då samtidigt ett brudpar vigdes i Gamla Kyrkan och föreningen ökade bröllopspresenternas antal med ett brudsmycke och ett Hörnefors-vapen.

Föreningen har anskaffat en särskild Hörneforsdräkt, som skall speciellt användas av danslaget, men även andra äga naturligtvis att bära den vid därför lämpliga tillfällen. Kommitterade med primus motor fru Alice Nireus har lyckats åstadkomma en mycket trevlig och på samma gång sommarlätt klädsel för både flickor och pojkar.

Under kommande sommar planeras ett uppförande av Ernst Gafvelins bygdepjäs Västerbottningar på friluftsscen, och det därför bildade teatersällskapet övar som bäst in sina roller.

Föreningens styrelse utgöres av Jägm. Sam Nireus, ordförande, arb. Christian Edlund, sekreterare, kassör Ossian Bergström, kassör, kyrkoherde Einar Bohlin, komminister David Oreland, faktor Nils Flemström och arb. Hilmar Forsgren.

Hilmar Forsgren

Bild 1. Bertil Forsgrens far Hilmar. Ur boken Hörneå - vår by, dess historia 1999.

Gunnar Engström, 2016-12-26

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se